חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

קרית צאנז - רופאים עצמאיים - נתניה22521925/05/2020 22:00:38Falseקרית צאנז - רופאים עצמאיים - נתניה122820נתניהדברי חיים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8820773</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8604732</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8820773</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8604732</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>17:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> השירות במרפאה ניתן ע"י רופאים עצמאיים ולכן מתקבלים רק לקוחות המשוייכים לרופא משפחה/ילדים במרפאה זו.</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בשל המצב, לא יינתנו שירותי המרפאה בימי חמישי ניתן לפנות למרפאות בארי ורזיאל ובשעות אחה"צ ניתן לפנות למרפאות קרית השרון ואיתנים .</RemarkText><ShowOrder>97</ShowOrder></Remark></Remarks>103עצמאית1515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>172FB36ED7B2FBA67C03749474E20FB1</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ולריה אגרסט</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>3710E85776EA1EADC83BEB3D03462E35</EmployeeID><EmployeeName>גב' יפית מנורה יעקוביאן</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה</ServiceName><ServiceID>411</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>AC538E2751E84B0211F61398AB733058</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אוריאל לוינגר</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>8CA450B2E10DC1E07A3B4C47D890EFA1</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר איליה ליפמן</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>EE41BB3A70C9CE62D029B5FB5F1DC042</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אליזבטה ניסים</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>99971E6509AB71AFB1771846E2C75624</EmployeeID><EmployeeName>גב' דפנה פכטר</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה</ServiceName><ServiceID>411</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>F40BE02071D50906FF5C4C5B3F74A5F7</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר חנה פרונט</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>3C574DC1187EE6A0112E812876818B6F</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר יעקב שכטר</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>128822</DeptCode><DeptName>ד"ר גוטליב - נתניה </DeptName><UnitTypeCode>112</UnitTypeCode><UnitTypeName>מרפאה עצמאית</UnitTypeName></Unit><Unit><DeptCode>122821</DeptCode><DeptName>צאנז - ח.תרופות - נתניה</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>קרית צאנזחרדים2Truehttp://sps-app.com/QZx
קרית צאנז - רופאים עצמאיים - נתניה22522025/05/2020 22:00:38Falseקרית צאנז - רופאים עצמאיים - נתניה122820נתניהדברי חיים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8820773</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8604732</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8820773</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8604732</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>17:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>17:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>17:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>17:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> השירות במרפאה ניתן ע"י רופאים עצמאיים ולכן מתקבלים רק לקוחות המשוייכים לרופא משפחה/ילדים במרפאה זו.</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בשל המצב, לא יינתנו שירותי המרפאה בימי חמישי ניתן לפנות למרפאות בארי ורזיאל ובשעות אחה"צ ניתן לפנות למרפאות קרית השרון ואיתנים .</RemarkText><ShowOrder>97</ShowOrder></Remark></Remarks>103עצמאית1659שירותי אחותקרית צאנזחרדים2Truehttp://sps-app.com/QZx
קרית צאנז - רופאים עצמאיים - נתניה22522125/05/2020 22:00:38Falseקרית צאנז - רופאים עצמאיים - נתניה122820נתניהדברי חיים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8820773</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8604732</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8820773</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8604732</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-16T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>17:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> השירות במרפאה ניתן ע"י רופאים עצמאיים ולכן מתקבלים רק לקוחות המשוייכים לרופא משפחה/ילדים במרפאה זו.</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בשל המצב, לא יינתנו שירותי המרפאה בימי חמישי ניתן לפנות למרפאות בארי ורזיאל ובשעות אחה"צ ניתן לפנות למרפאות קרית השרון ואיתנים .</RemarkText><ShowOrder>97</ShowOrder></Remark></Remarks>103עצמאית1765שירותי רוקחותקרית צאנזחרדים2Truehttp://sps-app.com/QZx

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש