חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

 

מצובה72795820/05/2022 15:05:35Falseמצובה51620מצובה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858068</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858078</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9850900</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858068</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858078</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9850900</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>11:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה ניתנים גם שירותי מזכירה: בימים ראשון עד רביעי בין השעות 8:00-12:00</RemarkText><ShowOrder>35</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בימי שני ורביעי ניתן לפנות ל בדיקת דם מהאצבע בין השעות 7:00-8:00 בתיאום עם האחות.</RemarkText><ShowOrder>34</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ג ה- 24.05.2022 לא יינתנו שירותי אחות .</RemarkText><ShowOrder>33</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ד ה- 25.05.2022 לא יינתנו שירותי אחות. יתקיימו בדיקות מעבדה בלבד .</RemarkText><ShowOrder>32</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי הצוות הרפואי של כללית ניתנים ב שעות הפעילות המפורסמות. השירות ניתן לעיתים מעבר לשעות אלה בהתאם להחלטת הקיבוץ</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בערבי חג לא ניתנים שירותי מעבדה במרפאה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>101515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>6EFD7FA648FA2A248148A70F05560AC5</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אירנה ילונצקי</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>D2616F54CCC28D47C2C0E95B8C5A6880</EmployeeID><EmployeeName>גב' מיטל מנשס</EmployeeName><ServiceName>שירותי סיעוד</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>ד.נ. גליל מערביbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADUAMQA2ADIAMAAwADAAMAAwADUAMQA1AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvnuo1Truehttp://sps-app.com/UOS1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>
מצובה72795920/05/2022 15:05:35Falseמצובה51620מצובה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858068</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858078</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9850900</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858068</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858078</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9850900</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>11:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה ניתנים גם שירותי מזכירה: בימים ראשון עד רביעי בין השעות 8:00-12:00</RemarkText><ShowOrder>35</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בימי שני ורביעי ניתן לפנות ל בדיקת דם מהאצבע בין השעות 7:00-8:00 בתיאום עם האחות.</RemarkText><ShowOrder>34</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ג ה- 24.05.2022 לא יינתנו שירותי אחות .</RemarkText><ShowOrder>33</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ד ה- 25.05.2022 לא יינתנו שירותי אחות. יתקיימו בדיקות מעבדה בלבד .</RemarkText><ShowOrder>32</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי הצוות הרפואי של כללית ניתנים ב שעות הפעילות המפורסמות. השירות ניתן לעיתים מעבר לשעות אלה בהתאם להחלטת הקיבוץ</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בערבי חג לא ניתנים שירותי מעבדה במרפאה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>101659שירותי סיעודד.נ. גליל מערביbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADUAMQA2ADIAMAAwADAAMAAwADYANQA5AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvnuo1Truehttp://sps-app.com/UOS1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>2</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>לא נדרש זימון</QueueOrderDesc></QueueOrder></QueueOrders>
מצובה72796020/05/2022 15:05:35Falseמצובה51620מצובה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858068</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858078</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9850900</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858068</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9858078</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9850900</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-24T11:03:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>11:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה ניתנים גם שירותי מזכירה: בימים ראשון עד רביעי בין השעות 8:00-12:00</RemarkText><ShowOrder>35</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בימי שני ורביעי ניתן לפנות ל בדיקת דם מהאצבע בין השעות 7:00-8:00 בתיאום עם האחות.</RemarkText><ShowOrder>34</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ג ה- 24.05.2022 לא יינתנו שירותי אחות .</RemarkText><ShowOrder>33</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ד ה- 25.05.2022 לא יינתנו שירותי אחות. יתקיימו בדיקות מעבדה בלבד .</RemarkText><ShowOrder>32</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי הצוות הרפואי של כללית ניתנים ב שעות הפעילות המפורסמות. השירות ניתן לעיתים מעבר לשעות אלה בהתאם להחלטת הקיבוץ</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בערבי חג לא ניתנים שירותי מעבדה במרפאה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>1011587שירותי משרדד.נ. גליל מערביbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADUAMQA2ADIAMAAwADAAMAAxADUAOAA3AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvnuo1Truehttp://sps-app.com/UOS1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>2</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>לא נדרש זימון</QueueOrderDesc></QueueOrder></QueueOrders>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש