חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - בני ברק 27958731/05/2020 14:02:28Falseאורתופון - מכון שמיעה ודיבור - בני ברק 995369בני ברקרבי עקיבא74<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5785784</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5351878</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5785784</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5351878</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>14:15</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גב' שרם קרני1,7,3,45,160,161גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי בדיקות שמיעה מגיל 5 עד 65</RemarkText><ShowOrder>2</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בתאריכים: 13.5-5.6 לא ינתנו שירותי בדיקות שמיעה .</RemarkText><ShowOrder>3</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם2362ריפוי בדיבור ילדים<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור מבוגרים</ServiceName><ServiceID>363</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>בניין פעמית סטורכללי1Truewww.sps-app.com/EiN
אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - בני ברק 27958831/05/2020 14:02:28Falseאורתופון - מכון שמיעה ודיבור - בני ברק 995369בני ברקרבי עקיבא74<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5785784</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5351878</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5785784</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5351878</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>14:15</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גב' שרם קרני1,7,3,45,160,161גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי בדיקות שמיעה מגיל 5 עד 65</RemarkText><ShowOrder>2</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בתאריכים: 13.5-5.6 לא ינתנו שירותי בדיקות שמיעה .</RemarkText><ShowOrder>3</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם2363ריפוי בדיבור מבוגריםבניין פעמית סטורכללי1Truewww.sps-app.com/EiN
אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - בני ברק 27958931/05/2020 14:02:28Falseאורתופון - מכון שמיעה ודיבור - בני ברק 995369בני ברקרבי עקיבא74<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5785784</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5351878</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5785784</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5351878</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גב' שרם קרני1,7,3,45,160,161גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי בדיקות שמיעה מגיל 5 עד 65</RemarkText><ShowOrder>2</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בתאריכים: 13.5-5.6 לא ינתנו שירותי בדיקות שמיעה .</RemarkText><ShowOrder>3</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם21337בדיקת טמפנומטריהבניין פעמית סטורכללי1Truewww.sps-app.com/EiN
אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - בני ברק 27959031/05/2020 14:02:28Falseאורתופון - מכון שמיעה ודיבור - בני ברק 995369בני ברקרבי עקיבא74<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5785784</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5351878</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5785784</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T11:04:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גב' שרם קרני1,7,3,45,160,161גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי בדיקות שמיעה מגיל 5 עד 65</RemarkText><ShowOrder>2</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בתאריכים: 13.5-5.6 לא ינתנו שירותי בדיקות שמיעה .</RemarkText><ShowOrder>3</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם21451אודיולוגיה - בדיקת שמיעהבניין פעמית סטורכללי1Truewww.sps-app.com/EiN
אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - בני ברק 27959131/05/2020 14:02:28Falseאורתופון - מכון שמיעה ודיבור - בני ברק 995369בני ברקרבי עקיבא74<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5785784</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5351878</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5785784</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5351878</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2015-07-21T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גב' שרם קרני1,7,3,45,160,161גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי בדיקות שמיעה מגיל 5 עד 65</RemarkText><ShowOrder>2</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בתאריכים: 13.5-5.6 לא ינתנו שירותי בדיקות שמיעה .</RemarkText><ShowOrder>3</ShowOrder></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם2184701התאמת מכשירי שמיעהבניין פעמית סטורכללי1Truewww.sps-app.com/EiN

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש