חיפוש

dsdsdsd
רפואה דחופה

 

מרפאת לילה - לקייה ג' 24792306/06/2020 09:59:49Falseמרפאת לילה - לקייה ג' 980999לקיה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones>ד"ר חליל אלבדורללא<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, בימים ראשון עד חמישי השרות לא כרוך בתשלום</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, מוקד בשישי שבת בתשלום 46ש"ח .</RemarkText><ShowOrder>20</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואה בימים אלו ניתן לקבל ב מרפאות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות הנכם מתבקשים לחבוש מסיכה . .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>303פרטי בהסכם22רפואת משפחה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>רופא מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>רופא מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>רפואה דחופה</ServiceName><ServiceID>681</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>שכונה 6 (בכניסה ללקיה אחרי כיכר ראשונה מצד ימין) כללי1Truehttp://sps-app.com/RAl
מרפאת לילה - לקייה ג' 24792406/06/2020 09:59:49Falseמרפאת לילה - לקייה ג' 980999לקיה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones>ד"ר חליל אלבדורללא<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, בימים ראשון עד חמישי השרות לא כרוך בתשלום</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, מוקד בשישי שבת בתשלום 46ש"ח .</RemarkText><ShowOrder>20</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואה בימים אלו ניתן לקבל ב מרפאות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות הנכם מתבקשים לחבוש מסיכה . .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>303פרטי בהסכם2681רפואה דחופהשכונה 6 (בכניסה ללקיה אחרי כיכר ראשונה מצד ימין) כללי1Truehttp://sps-app.com/RAl
מרפאת לילה - לקייה ג' 24792506/06/2020 09:59:49Falseמרפאת לילה - לקייה ג' 980999לקיה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones>ד"ר חליל אלבדורללא<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, בימים ראשון עד חמישי השרות לא כרוך בתשלום</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, מוקד בשישי שבת בתשלום 46ש"ח .</RemarkText><ShowOrder>20</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואה בימים אלו ניתן לקבל ב מרפאות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות הנכם מתבקשים לחבוש מסיכה . .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>303פרטי בהסכם21059בדיקת שתןשכונה 6 (בכניסה ללקיה אחרי כיכר ראשונה מצד ימין) כללי1Truehttp://sps-app.com/RAl
מרפאת לילה - לקייה ג' 24792606/06/2020 09:59:49Falseמרפאת לילה - לקייה ג' 980999לקיה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones>ד"ר חליל אלבדורללא<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, בימים ראשון עד חמישי השרות לא כרוך בתשלום</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, מוקד בשישי שבת בתשלום 46ש"ח .</RemarkText><ShowOrder>20</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואה בימים אלו ניתן לקבל ב מרפאות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות הנכם מתבקשים לחבוש מסיכה . .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>303פרטי בהסכם21569אינהלציהשכונה 6 (בכניסה ללקיה אחרי כיכר ראשונה מצד ימין) כללי1Truehttp://sps-app.com/RAl
מרפאת לילה - לקייה ג' 24792706/06/2020 09:59:49Falseמרפאת לילה - לקייה ג' 980999לקיה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones>ד"ר חליל אלבדורללא<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, בימים ראשון עד חמישי השרות לא כרוך בתשלום</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, מוקד בשישי שבת בתשלום 46ש"ח .</RemarkText><ShowOrder>20</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואה בימים אלו ניתן לקבל ב מרפאות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות הנכם מתבקשים לחבוש מסיכה . .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>303פרטי בהסכם21583חבישותשכונה 6 (בכניסה ללקיה אחרי כיכר ראשונה מצד ימין) כללי1Truehttp://sps-app.com/RAl
מרפאת לילה - לקייה ג' 24792806/06/2020 09:59:49Falseמרפאת לילה - לקייה ג' 980999לקיה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372112</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6372771</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-01T09:50:00</UpdateDate></Phone></Phones>ד"ר חליל אלבדורללא<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, בימים ראשון עד חמישי השרות לא כרוך בתשלום</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואה דחופה, מוקד בשישי שבת בתשלום 46ש"ח .</RemarkText><ShowOrder>20</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואה בימים אלו ניתן לקבל ב מרפאות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות הנכם מתבקשים לחבוש מסיכה . .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>303פרטי בהסכם21752תפירת חתכיםשכונה 6 (בכניסה ללקיה אחרי כיכר ראשונה מצד ימין) כללי1Truehttp://sps-app.com/RAl

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש