פורסם בראשונה: 26.10.2008
עדכון אחרון: 30.03.2014

  • חני שליט
שכחתי סיסמה - מה עושים?​
מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה! לחצו לפרטים​
עד 30% הנחה ללקוחות כללית מושלם במילוי קמטים ובוטוקס בכללית אסתטיקה​
בדיקת שיניים חינם בכללית סמייל​

זכויות אשפוז לקשיש הסיעודי

איך דואגים לאשפוז במוסד? מי זכאי לאשפוז שיקומי ואיזה מסמכים צריך לצרף בבקשה לאישפוז סיעודי? מדריך לתומכים בקשיש מוגבל

זכויות הקשיש הסיעודי

תוכן עניינים
1. סידור מוסדי של מטופל עצמאי/תשוש
2. אשפוז שיקומי
3. אשפוז סיעודי/ תשוש נפש
4. כתב התחייבות
5. אשפוז סעודי מורכב

​​1. סידור מוסדי של מטופל עצמאי/תשוש

אדם שמצבו התפקודי מוגדר כעצמאי או תשוש פיזית ומעוניין בסידור מוסדי יכול לעשות זאת או באופן פרטי, או על־ידי פניה למחלקה לשירותים חברתיים של משרד העבודה והרווחה באזור מגוריו. המחלקה מסייעת למצוא בית אבות מתאים ומשתתפת במימון לזכאים.

2. אשפוז שיקומי

לקוח כללית המאושפז לאחר אירוע מוחי או שבר, ומצבו התפקודי מוגדר כשיקומי, זכאי לשיקום במסגרת אשפוזית.  כללית מממנת את השיקום לתקופה של עד שלושה חודשים. אם הלקוח זקוק לתקופת שיקום ארוכה יותר, עליו להשתתף בתשלום (טופס 17א). לקוח שמצבו מאפשר שיקום בבית יקבל טיפול מאנשי מקצוע רלוונטיים שיגיעו לביתו או יופנה למכוני פיזיותרפיה/ריפוי בעיסוק באזור מגוריו.
בחזרה למעלה

3. אשפוז סיעודי/ תשוש נפש

כאשר המשפחה אינה מסוגלת להתמודד עם טיפול בקשיש סיעודי/תשוש נפש בבית, ניתן לבקש אשפוזו במוסד מורשה על־ידי משרד הבריאות. הגדרת אדם כסיעודי או תשוש נפש נעשית על־ידי צוות לשכת הבריאות באזור מגורי הקשיש. תהליך האשפוז הנו מתוכנן, נמשך זמן ובהתאם לתור ההמתנה הקיים בלשכת הבריאות. המועמד לאשפוז ישולב בתור ההמתנה, רק לאחר סיום כל הליכי בדיקת חיוב המשפחה וחתימתה על כתב התחייבות. על מנת להסדיר את תהליך האשפוז, יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה למקום המגורים.

המסמכים הנדרשים לפנייה:
כשמתקבלת החלטה משפחתית לאשפז בן משפחה סיעודי/תשוש נפש, יש לפנות למחלקה לחולים כרוניים של משרד הבריאות עם המסמכים הבאים:

• צילום תעודת זהות של החולה, בתוספת הדף בו רשומה כתובת החולה.
•  שאלון מידע רפואי-סיעודי-תיפקודי, שמולא על ידי רופא ואחות.
•  אם החולה אושפז בשנה האחרונה, יש לצרף מכתב שחרור.
• דו"ח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני, אשר ימולא על־ידי עובד סוציאלי המכיר את החולה ומשפחתו.
• במקרים מסוימים, ידרשו תעודות רפואיות נוספות, בהתאם לאבחנה.

התהליך  
• לאחר קבלת המסמכים המפורטים ובדיקתם, הבקשה תובא  לדיון בוועדה ויוחלט על סוג המסגרת המתאימה ביותר לחולה.
• מתקיים תהליך חישוב ההשתתפות, בו נקבע גובה הסכום לתשלום על־ידי כל אחד מבני המשפחה.
•  החישוב נערך על סמך הכנסות ונכסי החולה, בן/בת הזוג שלו והכנסות בניו/בנותיו.
•  התנאי לעריכת חישובי המשפחה לסיוע משרד הבריאות הוא כי החולה  ובן/בת זוגו/ה, וכל הבנים והבנות ימלאו שאלוני הצהרה,  יצרפו מסמכים כמתבקש בשאלון, ויחתמו בפעי עורך דין או מזכיר בית המשפט. השתתפות כספית של בני /בנות החולה מעוגנת בחוק המזונות.

רשימת המסמכים שיש לצרף לשאלון ההצהרה:
•  מסמכים של החולה ובן/בת זוגו:
עובד שכיר או גימלאי יצרף אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים. עצמאי יצרף שומת מס אחרונה מפקיד השומה. כן יצורף אישור על גובה קיצבת הבטוח הלאומי האחרונה.
•   מסמכים של ילדי החולה:  
עובד שכיר או גימלאי יצרף אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים. עצמאי יצרף שומת מס אחרונה מפקיד השומה. מומלץ לצרף אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד המשכנתא. ניתן לצרף גם  אישור לימודים באוניברסיטה של בן/בת ו אישור על שכר דירה.
בחזרה למעלה

4. כתב התחייבות

לאחר קביעת גובה ההשתתפות הכספית של בני משפחה, יחתום כל אחד מהם על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי. למעמד החתימה יש להביא שני ערבים המשתכרים באופן קבוע ואשר יזדהו באמצעות תעודת זהות.

דמי כניסה
עבור אשפוז באמצעות משרד הבריאות, יש לשלם דמי כניסה חד-פעמיים. דמי הכניסה מורכבים מסכום ההשתתפות הכספית כפול שתיים, למעט קיצבת הזיקנה של החולה, וזאת בנוסף להשתתפות החודשית השוטפת. אם החולה יעזוב מסיבה כלשהי את המוסד לפני תום החודשיים הראשונים  לאשפוזו, יוחזרו חלק מדמי הכניסה יחסית לימים שבהם שהה במוסד.

ועדת ערר
במקרים חריגים בלבד, כאשר משפחה חוייבה בהשתתפות ואינה יכולה לעמוד בה בגלל  בעיה מיוחדת לטווח הארוך, ניתן לפנות לוועדת ערר באמצעות העובד הסוציאלי בלשכת  הבריאות, בצרוף מכתב של המערער ומסמכים רלוונטיים. מדובר בוועדה ארצית מטעמו של מנכ"ל משרד הבריאות.
בחזרה למעלה

5. אשפוז סעודי מורכב

לקוחות כללית חולים הזקוקים לאשפוז ממושך כסיעודיים מורכבים, יופנו למסגרות ייעודיות. המימון באחריות כללית, בהשתתפות עצמית של עד כ-120 שקלים ליום.
בחזרה למעלה

חשוב לדעת
בדרך להיות הורים?

​​​​​בואו לראות מה מגיע לכם בכללית מושלם

ניוזלטר כללית
אני מסכים לקבל הודעות במייל