פורסם בראשונה: 29.12.2013
עדכון אחרון: 29.12.2013

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

לקריאה נוחה
ועדת מכרזים ארצית לעניינים כלליים

נושא התקשרות:

נימוקי ההחלטה למתן הפטור

תאריך הפטור

ניוזלטר כללית

אני מסכימ/ה לקבל הודעות במייל