חיפוש

dsdsdsd
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד במחוזות שירותי בריאות כללית

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד במחוזות שירותי בריאות כללית

ספק יחיד במחוזות של הכללית

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  שירות, תחזוקה ותיקון מערכות אל פסק מתוצרת הספק עם הספק "אביאם מערכות בע"מ" (להלן "הספק") , בהיותו למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן פ"ת

תאריך פרסום: 29.04.2021

מועד אחרון להסתייגות: 23.05.2021

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  מוצר ענן בסביבה דיגיטלית לפיתוח מנהלים שהינו מערכת למידה חדשנית למנהלים בערבית עם חברת "לוטם בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותו למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 21.04.2021

מועד אחרון להסתייגות: 11.05.2021

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  מתן שירותי רפואה דחופה למבוטחי כללית בעיר קלנסואה, בשעות בהן מרפאות כללית סגורות עם הספק "ראמא שירותי רפואה דחופה" (להלן "הספק") , בהיותו למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז שרון-שומרון

תאריך פרסום: 20.04.2021

מועד אחרון להסתייגות: 10.05.2021

הודעה

===============================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  מתן שירותי דיגום וסיווג רקמות עם הספק "עזר מציון " (להלן "הספק") , בהיותו למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז שרון-שומרון

תאריך פרסום: 20.04.2021

מועד אחרון להסתייגות: 10.05.2021

הודעה

=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  מתן שירותי הנדסת טיפול במים- טיפול במים בתהליכים תעשייתיים עם חברת "טרייטל הנדסה כימית בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותו למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 04.04.2021

מועד אחרון להסתייגות: 25.04.2021

הודעה

=====================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  מתן שרותי תחזוקת מערכות גילוי אש עם חברת "לדיקו בטיחות ובטחון בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 18.02.2021

מועד אחרון להסתייגות: 10.03.2021

הודעה

=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  מץן טיפול שיקום יום עם חברת "מכון יד ביד בגליל בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 16.02.2021

מועד אחרון להסתייגות: 08.03.2021

הודעה

=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  ביצוע בדיקות קרקעית העין בניידת עם חברת "איי.אל.קליניק בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן פ"ת

תאריך פרסום: 01.02.2021

מועד אחרון להסתייגות: 21.02.2021

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  החלפת 8 מפסקי אויר בלוחות מ"נ בית חולי כרמל עם חברת שלמה כהנא ובניו (2002)" בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 30.11.2020

מועד אחרון להסתייגות: 13.12.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מתן שירותי חנייה עבור עובדי הכללית במשרדי הכלליתעם הספק לונה טורס בע"מ, בהיותו למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 25.11.2020

מועד אחרון להסתייגות: 15.12.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מתן שירותי רפואה דחופה למבוטחי כללית, בעיר חריש ובערים והישובים הסמוכים לה, בשעות בהן מרפאות כללית סגורות עם "מוקד רפואי הדס" (להלן "הספק") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 15.11.2020

מועד אחרון להסתייגות: 03.12.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  ביצוע בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית עבור מבוטחי הכללית בעיר באר שבע וסביבתה עם "אסותא באר שבע בע"מ (להלן "הספק ו/או החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 01.10.2020

מועד אחרון להסתייגות: 21.10.2020

הודעה

=========================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  מתן שירותים רפואיים - ביצוע בדיקות MRI עבור מבוטחי הכללית בעיר באר שבע וסביבתה עם "אסותא באר שבע בע"מ (להלן "הספק ו/או החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 13.09.2020

מועד אחרון להסתייגות: 06.10.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  מימון לימודי הסבה לקבלת תואר ברוקחות

 ) B.Sc. Pharm למועמדים מטעם מחוז מרכז של כללית עם האוניברסיטה העברית בירושלים , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז מכרז

תאריך פרסום: 02.08.2020

מועד אחרון להסתייגות: 20.08.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  מערכות גזים רפואיים עם חברת זילברמן טכנולוגיות (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 20.07.2020

מועד אחרון להסתייגות: 09.08.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  שירותי תחזוקה למיטות מתוצרת סביון , עם סביון תעשיות (1987) בע"מ (להלן "סביון") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן פ"ת

תאריך פרסום: 12.07.2020

מועד אחרון להסתייגות: 30.07.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  קיום פעילויות שונות מטעם מחוז צפון של שירותי בריאות כללית, עם מלון לביא (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 06.07.2020

מועד אחרון להסתייגות: 26.07.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  ביצוע בדיקות ממוגרפיה ו US שד בניידת, עם אי.אל. קליניק בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן פ"ת

תאריך פרסום: 08.06.2020

מועד אחרון להסתייגות: 28.06.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מתן שירותים רפואיים בתחום טיפולי המודיאליזה עבור חולי דיאליזה במחוז דרום - בעיר ערד וסביבתה עם הספק

לפידות מדיקל (להלן "הספק" ו/או "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 04.06.2020

מועד אחרון להסתייגות: 24.06.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הצבת שילוט מכוונים בפתח תקווה עם

זוהר חוצות בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן פ"ת

תאריך פרסום: 03.06.2020

מועד אחרון להסתייגות: 23.06.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ביצוע צילומי ממוגרפיה ואולטרסאונד שד באמצעות ניידת אשר תגיע ותסתובב ברחבי מרפאות מחוז חיפה וג"מ בהתאם לתוכנית סדורה ובהתאם לצרכי כללית עם אי.אל קליניק בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 28.05.2020

מועד אחרון להסתייגות: 17.06.2020

הודעה

============================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ביצוע צילומי ממוגרפיה בעיר כרמיאל עם ממוגרפיה הגליל בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 28.05.2020

מועד אחרון להסתייגות: 17.06.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ביצוע צילומי רנטגן ואולטרסאונד ופענוחם ביישוב יקנעם עילית עם מ.א.ר מרכזים לאבחון רפואי בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 28.05.2020

מועד אחרון להסתייגות: 17.06.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ביצוע צילומי רנטגן ופענוחם ביישוב ג'וליס עם מרכז רפואי גליל מערבי בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 28.05.2020

מועד אחרון להסתייגות: 17.06.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ביצוע צילומי רנטגן ואולטרסאונד ופענוחם ביישוב אבו סנאן עם ירכא שירותי רפואה בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 28.05.2020

מועד אחרון להסתייגות: 17.06.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תיקון מגירות בתי-מרקחת ואספקת חלקי חילוף למגירות עם פרו-פרמה בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן- פ"ת

תאריך פרסום: 06.05.2020

מועד אחרון להסתייגות: 26.05.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי תחזוקה למערכות מיזוג VRF מתוצרת Samsung (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן- פ"ת

תאריך פרסום: 05.05.2020

מועד אחרון להסתייגות: 25.05.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי תחזוקה למערכות מיזוג VRF מתוצרת LG (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן- פ"ת

תאריך פרסום: 05.05.2020

מועד אחרון להסתייגות: 25.05.2020
מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שילוט הכוונה למרפאות בנהריה עם הספק דגל תקשורת בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מרחב חיפה וג"מ ומ.ר כרמל

תאריך פרסום: 28.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 19.05.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אחזקה ותיקוני מערכות גילוי אש עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מרחב חיפה וג"מ ומ.ר כרמל

תאריך פרסום: 27.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 18.05.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחזוקת גנרטורים מתוצרת גנרטורים פיקוד ובקרה עם "גנרטורים פיקוד ובקרה בע"מ" (להלן: "גנרטורים פיקוד ובקרה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 19.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 07.05.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחזוקת גנרטורים מתוצרת שמרלינג עם "שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ" (להלן: "שמרלינג") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 19.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 07.05.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחזוקת גנרטורים מתוצרת פ.ק עם "אלקטרה בע"מ" (להלן: "פ.ק") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 19.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 07.05.2020

מודעה

===================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הצבת שילוט מכוונים בהוד השרון עם "מבט ראשון פרסום חוצות בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 05.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 03.05.2020

מודעה

======================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הצבת שילוט מכוונים בראשון לציון עם "טקסימדיה בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 05.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 03.05.2020

מודעה

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 05.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 03.05.2020

מודעה

======================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הצבת שילוט מכוונים בעיר אלעד עם "כלל גלגלי פרסום בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 05.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 03.05.2020

מודעה

======================================================================הדעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הצבת שילוט מכוונים בבני ברק עם "פוסטר ארט בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 05.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 03.05.2020

מודעה

======================================================================הדעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שרותי תחזוקה למערכות דלתות אוטומטיות מתוצרת דורמטיק עם "דורמטיק בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 30.3.2020

מועד אחרון להסתייגות: 27.4.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שרותי תחזוקה למערכות גילוי אש מתוצרת אפקון התקנות עם "אפקון התקנות ושירותים בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 30.3.2020

מועד אחרון להסתייגות: 27.4.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שרותי תחזוקה למערכות דלתות אוטומטיות מתוצרת א.סמואל עם "א.סמואל בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 30.3.2020

מועד אחרון להסתייגות: 27.4.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שרותי תחזוקה למחסומים לחניונים מתוצרת עופר שערים עם "עופר שערים אוטמטים בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 30.3.2020

מועד אחרון להסתייגות: 27.4.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שרותי תחזוקה למערכות דלתות אוטומטיות מתוצרת ססמי מערכות עם "ססמי מערכות בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 30.3.2020

מועד אחרון להסתייגות: 27.4.2020

מודעה

================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  שרותי תחזוקה למערכות גילוי אש מתוצרת נ. עוזיאל מערכות עם "נ.עוזיאל מערכות בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 27.04.2020

מועד אחרון להסתייגות: 30.03.2020

מודעה

==================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  שרותי תחזוקה למערכות גילוי אש מתוצרת לדיקו מערכות  עם "לדיקו מערכות בטיחות בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 30.3.2020

מועד אחרון להסתייגות: 27.4.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  שרותי תחזוקה למערכות גילוי אש מתוצרת יעד בטיחות  עם "יעד בטיחות חברה למסחר והנדסה בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 30.3.2020

מועד אחרון להסתייגות: 27.4.2020

מודעה

================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  שרות למערכות חמצן ואויר רפואי עם "זילברמן טכנולוגיות בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 30.3.2020

מועד אחרון להסתייגות: 27.4.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שילוט הכוונה למרפאות בקריית מוצקין עם הספק "פרסום על בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 25.02.2020

מועד אחרון להסתייגות: 16.03.2020

מודעה

===============================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  שירות, תחזוקה ותיקון מערכות אל פסק מתוצרת "אביאם מערכות בע"מ" (להלן:"השירותים") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 24.02.2020

מועד אחרון להסתייגות: 15.03.2020

מודעה

=================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  בדיקות שינה עם מכון "מילניום" (להלן:"הספק") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 02.02.2020

מועד אחרון להסתייגות: 19.02.2020

מודעה

חוות דעת

===============================================================​

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הפעלת מוקד רפואה דחופה בימי שבת וחג עם מכון "מ.ר.ח.ב מוקד רפואי חירום רחובות" (להלן:"הספק") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 30.01.2020

מועד אחרון להסתייגות: 13.02.2020

הודעה

חוות דעת

===============================================================​

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אחזקה ושירות במערכות גילוי אש עם מכון "מ.ת.א.ל קפלן חיים בע"מ" (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מחוז חיפה

תאריך פרסום: 23.10.2019

מועד אחרון להסתייגות: 06.11.2019

מודעה

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש