חיפוש

dsdsdsd
אישה וגבר עם ידיים ליד האוזניים

מכשיר שמיעה בכללית: מי זכאים ואיך מקבלים?

מבוטחי כללית שקיבלו אישור לכך זכאים לקבל מכשירים שונים מספקים שונים, ללא עלות או בעלות נמוכה, וזאת לאחר התנסות מוקדמת ללא תשלום. בכתבה תקבלו את כל המידע, כולל הודעת הקול הקורא של כללית למבוטחים הזכאים למכשירי שמיעה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מי זכאי בכללית למכשיר שמיעה?

כל מבוטח כללית מגיל 18 ומעלה, שסובל מירידה בשמיעה שניתן לשקמה בעזרת מכשירי שמיעה, זכאי לקבל מכשיר שמיעה במסגרת סל הבריאות. מבוטחים בני 18 שנים ויותר זכאים למכשיר שמיעה לכל אוזן אחת לשלוש שנים וחצי.

ההשתתפות של כללית ברכישת המכשיר נקבעת על פי סל הבריאות. סכום ההשתתפות (תקרת החזר עבור מכשירי שמיעה) מתעדכן מעת לעת.

מכשיר שמיעה אינו "מוצר מדף" שניתן לרכוש בחנות, אלא זהו אביזר שיקומי המותאם באופן מקצועי ופרטני לכל אדם. לכן פירסם משרד הבריאות הנחיות מקצועיות בנושא הזה.

להלן פירוט התהליך למימוש הזכאות למכשירי שמיעה בכללית:

1. בדיקת רופא אף־אוזן־גרון של כללית

לאחר בדיקת רופא אף־אוזן־גרון של כללית תופנו לאחד ממכוני השמיעה המורשים.

לזימון תור לרופא אף־אוזן־גרון.

2. בדיקת שמיעה להתאמת מכשיר במכון שמיעה מורשה

כדי לקבוע תור לבדיקת שמיעה​ לצורך התאמת מכשיר שמיעה יש להתקשר למכון שמיעה של כללית או לטלפון 2700*. בעת קביעת התור יש לציין שמדובר בבדיקת שמיעה לצורך התאמת מכשיר שמיעה.​

בדיקת השמיעה תיעשה באחד ממכוני השמיעה המורשים בהתאם לזימון התור.

מכוני שמיעה של כללית שמורשים לעשות בדיקת שמיעה

לאחר שהסתיימה בדיקת השמיעה ייגש המבוטח אל המשרד של מכון השמיעה או למרפאה־האם. באחריות המבוטח להעביר אל משרד המרפאה את טופס ההפניה מרופא אף־אוזן־גרון ואת התוצאות של בדיקות השמיעה. אישור למכשיר שמיעה יישלח לבית המבוטח.

המבוטח יוכל לרכוש את המכשיר באחד ממכוני ההתאמה של כללית או אצל הספק המורשה מטעם כללית בהתאם לאישור שקיבל מכללית.

שימו לב: בעת קבלת האישור מכללית תימסר רשימת הסניפים המורשים מטעם כללית.

תקופת ניסיון

לכל מבוטח זכות לתקופת ניסיון אצל ספק אחד בכל פעם. אם לאחר תקופת הניסיון (עד 60 יום) המבוטח אינו שבע רצון מהמכשירים, הוא רשאי להחזיר לספק את המכשירים שקיבל לתקופת הניסיון ולקבל בחזרה את טופס האישור המקורי לקבלת מכשיר שמיעה מספק שכלול בהסדר ולנסות מכשירים וספקים נוספים. ניתן לעשות זאת בכפוף למגבלות סל הבריאות המפורטות בחוזר משרד הבריאות.

על תקופת הניסיון (עד 60 יום) לא ייגבה תשלום.

המבוטח יפנה לאחד הסניפים שמופיע ברשימת הסניפים המורשים ויביא עימו את שלושת המסמכים: תוצאות הבדיקה של רופא אף־אוזן־גרון, תוצאות בדיקת השמיעה והאישור המקורי לקבלת מכשיר שמיעה.

הסניף המורשה יתאים למבוטח את המכשיר. המכשיר יסופק למבוטח באמצעות הספק לתקופת ניסיון של עד 60 יום. במהלך תקופת הניסיון זכאי המבוטח לפנות לספק לצורך התאמות נדרשות וקבלת הסברים נוספים.

המבוטח זכאי להחזיר את המכשיר עד לתום תקופת הניסיון אם אינו מעוניין בו.

באמצעות מי אוכל לקבל מכשיר שמיעה?

החל מיום 17.1.2022 מסופקים מכשירי השמיעה למבוטחי כללית באמצעות הסדר עם חברת מדנט בע"מ ובאמצעות מכוני השמיעה של כללית.

מבוטחי כללית זכאים לקבל את סדרת מכשירי השמיעה המתקדמת והעדכנית ביותר שמספקים מכוני השמיעה ללא השתתפות עצמית כלל, בהתאם למפרט המפורסם מעת לעת באתר כללית. התאמת המכשירים נעשית בהתאם לצורכי המבוטח ולרצונותיו.

יצוין כי כללית פירסמה באחרונה מכרז לבחירת שני ספקים נוספים שיעניקו למבוטחיה שירותים להתאמה ולהספקה של מכשירי שמיעה לצידם של חברת מדנט בע"מ ושל מכוני השמיעה של כללית, וזאת כדי לאפשר פריסה רחבה יותר ומגוון גדול יותר של מכשירים.

עד לבחירת שני הספקים הנוספים ניתן לקבל החזר באמצעות המרפאה שאליה משויך המבוטח בגין רכישת מכשירי שמיעה מספקים שאינם בהסדר וזאת עד לגובה ההשתתפות לפי סל הבריאות בסך של 3,099 שקל למכשיר בכפוף להצגת אישור מסר מקורי בתוקף להתאמת מכשיר שמיעה.

אם המבוטח בחר לרכוש מכשיר מספק שאינו ספק הסדר, ומחיר המכשיר גבוה מגובה הסל, יידרש המבוטח להשלים מכיסו את המחיר שמעל סכום ההשתתפות לפי סל הבריאות.

לשם קבלת ההחזר על המבוטח למסור את המסמכים הבאים:

• אישור מסר מקורי עם חותמת האדומה.

• חשבונית וקבלת רכישה מקוריים.

• הצהרת מבוטח חתומה. לחצו כאן להורדת ההצהרה.

איך יוצרים קשר עם המכונים המספקים מכשירי שמיעה?

רשימת הסניפים המורשים של כללית ושל מדנט להתאים את מכשירי שמיעה - בחלוקה לפי מחוזות:

מחוז צפון

מחוז חיפה והגליל המערבי

מחוז שרון־שומרון

מחוז תל־אביב-יפו

מחוז דן-פתח־תקווה

מחוז מרכז

מחוז ירושלים

מחוז דרום​​

ההפניה של רופא אף־אוזן־גרון והתוצאות של בדיקת השמיעה תקפות למשך 6 חודשים; האישור לקבלת המכשיר תקף ל־8 חודשים.

במכונים של כללית ניתנים מכשירי שמיעה מקטגוריה גבוהה בלי שהמבוטח יידרש לשלם השתתפות עצמית כלשהי.

חשוב לדעת

הסניף המורשה אינו רשאי לגבות תשלום מהמבוטח בעבור תקופת הניסיון, למעט המחאת ביטחון שאותה יפקיד במכון המבוטח הזכאי. סכום ההמחאה יהיה זהה לגובה של דמי ההשתתפות העצמית בגין רכישת המכשיר.

לחלופין ניתן למסור לספק את מספר כרטיס האשראי לביטחון בלי שיבוצע בו חיוב בפועל. אם המבוטח הזכאי מעוניין לרכוש את המכשיר בתום תקופת הניסיון, תוחזר לו המחאת הביטחון כנגד תשלום ההשתתפות העצמית.

המבוטח זכאי למארז של 6 סוללות חדשות ללא תשלום.

התאמת האוזניות והספקתן על ידי הספק נעשות ללא השתתפות עצמית של המבוטח.

הסניף המורשה יגבה ישירות מהמבוטח את סכום ההשתתפות העצמית בלבד - בהתאם לסוג המכשיר שנרכש.

בכל בעיה חריגה בתהליך ניתן לפנות למכון השמיעה של כללית או למרפאה־האם.​

מבוטח שזקוק לבדיקת שמיעה בבית יכול לפנות טלפונית למרפאה־האם, וזו תפנה אותו לקלינאית המחוזית.

האחריות לשמירה על מכשיר השמיעה חלה על המבוטח מהרגע שבו קיבל אותו (כולל בתקופת הניסיון) מכללית או ממכון שמיעה המצוי בהסדר עם כללית ועד להחלפתו התקופתית.

אם המכשיר הולך לאיבוד מכל סיבה שהיא, כללית אינה מחויבת לספק מכשיר חלופי מכל סוג - עד למועד שבו אמור היה המכשיר שאבד להיות מוחלף כפי שמפורט לעיל בסעיף "מי זכאי בכללית למכשיר שמיעה".​

מבוטח של כללית מושלם זכאי לקבל השתתפות נוספת למכשירי שמיעה.

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש