חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העיכול ומטבוליזם</title><id>5</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העיכול ומטבוליזםGlibenclamide4794TrueTrueFalseFalseTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Glibenclamide</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;גליבנקלמיד משמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target="_blank"&gt;בסוכרת&lt;/a&gt; שאינה תלויה באינסולין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;2.5 עד 15 מיליגרם ביום.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;כדי&amp;nbsp;שהתרופה תפעל ביעילות יש לשמור על דיאטה דלת פחמימות ושומנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: בדרך כלל אין בעיה לנהוג בעת שנוטלים גליבנקלמיד. יש להימנע מנהיגה אם מופיעים סימני אזהרה המצביעים על רמת סוכר נמוכה מדי בדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: ניתן לתת גליבנקלמיד לנשים שאובחנה אצלן סוכרת הריונית.&amp;nbsp;שיעור קטן מהתרופה עובר את השליה ומגיע לעובר,&amp;nbsp;ולכן קיים חשש תיאורטי להיפוגליקמיה בעובר. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: ניתן לתת גליבנקלמיד במינון נמוך של עד&amp;nbsp;5 מיליגרם ביום. במינונים גבוהים יותר קיים חשש להיפוגליקמיה בתינוק היונק. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: משקאות אלכוהוליים עלולים להפחית את רמת הסוכר בדם ולגרום להיפוגליקמיה חמורה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם מדובר בסוכרת שתלויה באינסולין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם אובנו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; או אי־ספיקת כבד. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע מפעילות גופנית מאומצת. הסיבה: השילוב של התרופה ושל הפעילות המאומצת עלול לגרום לנפילה ברמת הסוכר בדם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. מערכת העיכול: בחילות, הקאות, צרבת, שלשול, טעם מתכתי בפה. התופעות האלה בדרך כלל קלות. ייתכנו גם עלייה בתיאבון ועלייה במשקל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. עור: פריחה ורגישות לאור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. נפילה ברמת הסוכר בדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תרופות המפחיתות את ההשפעה של&amp;nbsp;גליבנקלמיד&lt;/strong&gt;: סטרואידים, אסטרוגנים, משתנים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;וריפמפיצין&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות המגבירות את ההשפעה של גליבנקלמיד&lt;/strong&gt; (ובכך מגבירות את הסיכון להיפוגליקמיה - ירידה ברמת הסוכר בדם): &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ורפרין&lt;/a&gt;, סולפונאמידים (כולל &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5235&amp;amp;name=%D7%A8%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%94" target=_blank&gt;רספרים&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574&amp;amp;name=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9F%20" target="_blank"&gt;אספירין&lt;/a&gt; וחוסמי בטא.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>עדיף ליטול את התרופה עם ארוחת הבוקר. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>479</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה במכל סגור, במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>דאוניל,גליבטיק,גלובן4דאונילDaonil4745

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש