חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםMetoprolol15564FalseFalseFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Metoprolol&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התרופה מיועדת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" target=_blank&gt;בתעוקת חזה&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target="_blank"&gt;ובהפרעות קצב&lt;/a&gt;. כמו כן היא מיועדת למנוע&amp;nbsp;מיגרנה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, טבליות לשחרור מושהה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;3-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>דרך הפה: בין 50 ל־400&amp;nbsp;מיליגרם ביום ב־3-1 מנות.</adult><child>התרופה אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ולמתבגרים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>למידע נוסף מצורפים כאן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/metoprolol_heb.pdf" target=_blank&gt;דף מידע למטופל בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/metoprolol_arab.pdf" target=_blank&gt;דף מידע למטופל בערבית&lt;/a&gt; מטעם היבואנית רז רוקחות.&amp;nbsp;נוסף על כך מצורפים כאן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/metoprolol_clalit_heb.pdf" target=_blank&gt;דף מידע למטופל בעברית&lt;/a&gt; וכן דף מידע למטופל&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/metoprolol_clalit_arab.pdf" target="_blank"&gt;בערבית&lt;/a&gt; מטעם היבואנית כללית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורות&amp;nbsp;ולעייפות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: ממחקרים על עוברים של בעלי חיים עולה שהתרופה מגבירה את התמותה שלהם, אך&amp;nbsp;אינה גורמת למומים מולדים. לא ידוע מהי השפעתה על עוברים אנושיים. לכן ההנחיה היא להשתמש בתרופה בזהירות רבה בתקופת ההריון, ומומלץ להימנע לחלוטין מלקיחתה בתחילת ההריון ובסופו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה מופרשת לחלב האם ועלולה להשפיע לרעה על לב התינוק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של מטופרולול, ובמיוחד סחרחורות וחולשה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אם סובלים מהפרעות הולכה בלב בדרגה חמורה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש להשתמש בתרופה בזהירות רבה אם סובלים מאי־תפקוד של הכליות או של הכבד,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target=_blank&gt;מאסתמה&lt;/a&gt; או &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target="_blank"&gt;מסוכרת&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: דופק איטי,&amp;nbsp;סחרחורות, ראייה מטושטשת, עייפות,&amp;nbsp;חולשה, קוצר נשימה, צרבת.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אחת מתופעות הלוואי של מטופרולול היא דופק איטי.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5377&amp;name=%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;ורפמיל&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;ודיגוקסין&lt;/a&gt; עלולות&amp;nbsp;להחריף את תופעת הלוואי הזאת.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש להיות עקביים ולקחת התרופה בכל פעם באותו האופן (עם מזון או בלי מזון)&amp;nbsp;כדי שרמות התרופה בדם יהיו זהות לאחר כל לקיחה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1556</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור&amp;nbsp;את התרופה&amp;nbsp;במכל סגור במקום קריר, יבש וחשוך, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>לופרסור,לופרסור דיוויטבס,לופרסור אורוס,מטופרס רטרד,מטופרולול,נאובלוק,מינקס4מטופרס רטרדMetopress Retard 2005010<omry_names><omry_name><id>1111856052</id><title>METOPRESS RETARD 200 TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש