חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הנשימה</title><id>16</id></CategoryInfo></Category>Trueמערכת הנשימהSalmeterol1944FalseTrueFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Salmeterol</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התרופה משמשת לטיפול ארוך טווח שמיועד להקל על כיווץ דרכי הנשימה&amp;nbsp;כתוצאה&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target=_blank&gt;מאסתמה&lt;/a&gt; כרונית,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_bronchitis.aspx" target="_blank"&gt;מברונכיטיס&lt;/a&gt; או ממחלות&amp;nbsp;חסימתיות הפיכות אחרות של דרכי הנשימה. יש לשים לב: סלמטרול אינה&amp;nbsp;מיועדת להשגת הקלה מיידית במקרה של התקף אסתמה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>משאף, משאף דיסקוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;לטיפול באסתמה&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;סלמטרול ניתנת בשילוב עם סטרואיד בשאיפה בלבד. אסור&amp;nbsp;שסלמטרול תשמש טיפול יחיד באסתמה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון רגיל בשאיפה&lt;/strong&gt;: 50 מיקרוגרם (2 שאיפות או לחיצה אחת בדיסקוס) 2 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt; (במקרים חמורים של כיווץ דרכי נשימה): 100 מיקרוגרם (4 שאיפות או 2 לחיצות בדיסקוס) 2 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לטיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון רגיל בשאיפה&lt;/strong&gt;: 50 מיקרוגרם (2 שאיפות או לחיצה אחת בדיסקוס) 2 פעמים ביום.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;4-0 שנים&lt;/strong&gt;: התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 4 שנים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;4 שנים ויותר&lt;/strong&gt;: לטיפול באסתמה ניטלת התרופה הזאת בשילוב עם סטרואיד בשאיפה בלבד. אסור שסלמטרול&amp;nbsp;תהיה טיפול יחיד באסתמה. המינון בשאיפה הוא&amp;nbsp;50 מיקרוגרם (2 שאיפות או&amp;nbsp;לחיצה אחת בדיסקוס) פעמיים ביום.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. אסור לעבור על המנה המומלצת (שתי מנות ביום). בין מנה למנה צריכות להפריד 12 שעות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. על המטופל להחזיק ברשותו גם משאף כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5373&amp;name=%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;ונטולין&lt;/a&gt; המרחיב את דרכי הנשימה בעת התקף אסתמה חריף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש ליטול מנה&amp;nbsp;60-30 דקות לפני פעילות גופנית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: סלמטרול אינה אמורה להשפיע על כושר הנהיגה. עם זאת יש לשים לב שהתרופה עלולה לגרום לעיתים רחוקות לסחרחורות. במקרה כזה יש להימנע מנהיגה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה בטוחה לעובר. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה מופרשת לחלב האם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אסור להשתמש בסלמטרול בעת התקף אסתמה חריף.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש להיזהר במתן התרופה למטופלים שסובלים מאחד או יותר מהמצבים הבאים: מחלת לב, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;הפרעות קצב&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target="_blank"&gt;לחץ דם גבוה&lt;/a&gt;, פעילות־יתר של בלוטת התריס.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;רעד, כאבי ראש, סחרחורות, דפיקות לב מוגברות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע על&amp;nbsp;תגובות בין־תרופתיות מסוכנות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>194</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה במכל סגור במקום חשוך, קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.&amp;nbsp;אסור לנקב או לשרוף את המשאף.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Mashef.svg</image><name>משאף</name></Package><Package><image>Mashef.svg</image><name>משאף דיסקוס</name></Package></Packages>סרבנט דיסקוס,סרבנט אינהלר4סרבנט דיסקוסSerevent Diskus5268

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש