חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>עור</title><id>8</id></CategoryInfo></Category>TrueעורBenzoyl Peroxide9984TrueTrueFalseFalseTrueFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Benzoyl Peroxide&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;בנזואיל פרוקסיד משמשת לטיפול חיצוני &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/acne.aspx" target="_blank"&gt;בפצעי בגרות (אקנה)&lt;/a&gt;. התרופה היא בעלת פעילות אנטי בקטריאלית. נוסף על כך&amp;nbsp;היא מפחיתה את שומניות העור ומסייעת להסיר את שכבת העור הפגומה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>12</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ג'ל בצבע לבן&amp;nbsp;למריחה חיצונית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מינון מקובל&lt;/strong&gt;: יש למרוח שכבה דקה של בנזואיל פרוקסיד 2-1 פעמים&amp;nbsp;ביום על האזורים הנגועים.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;אסור לתת את התרופה למי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;12 שנים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור לבלוע את התרופה. היא&amp;nbsp;מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להקפיד למרוח את התכשיר לאחר ניקוי העור בסבון לא רפואי ובמים או במסיר שומנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מומלץ למרוח את התכשיר לפחות חצי שעה לאחר גילוח&amp;nbsp;כדי למנוע את גירוי העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מומלץ להתחיל את הטיפול בג'ל שעוצמתו נמוכה.&amp;nbsp;אם לא מתפתחת אי־נוחות,&amp;nbsp;ניתן להשתמש בג'ל שעוצמתו רבה&amp;nbsp;יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש למרוח שכבה דקה של בנזואיל פרוקסיד&amp;nbsp;פעם או פעמיים ביום על האזורים הנגועים.&amp;nbsp;בתחילת הטיפול מומלץ למרוח את הג'ל פעם ביומיים. בהמשך ניתן להעלות את המינון עד פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם&amp;nbsp;מתפתחים גירוי מקומי קל, יובש ו/או קילוף של העור&amp;nbsp;- יש להפחית את התדירות של מריחת הג'ל (למשל,&amp;nbsp;פעם ביום או פעם ביומיים) ו/או להשתמש בג'ל חלש&amp;nbsp;יותר. אם התופעות בעור אינן חולפות, יש לפנות לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אסור לעבור על המנה המומלצת: 2-1 מריחות ביום.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;יש להקפיד&amp;nbsp;שעור התינוק לא יבוא במגע עם העור של האם המרוח בתכשיר. במידת הצורך ניתן למרוח ג'ל על החזה, אך יש לשטוף&amp;nbsp;אותו היטב&amp;nbsp;במים ובסבון לפני ההנקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אם קיימת רגישות־יתר לאחד ממרכיבי התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור להשתמש בג'ל על עור פגוע, מודלק או על פצעים פתוחים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור להשתמש בג'ל&amp;nbsp;אם העור רגיש במיוחד, למשל בעת החלמה מכוויות או מגירוי שנובע&amp;nbsp;מטיפול קודם בעור. יש לדחות את הטיפול&amp;nbsp;עד להחלמת העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;בעלי עור רגיש עלולים להיות רגישים יותר לתופעות הלוואי של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;בתחילת השימוש יש&amp;nbsp;למרוח את הג'ל במשך&amp;nbsp;כמה ימים על&amp;nbsp;שטח עור קטן&amp;nbsp;כדי לוודא שלא מתפתחת&amp;nbsp;תגובה אלרגית חריפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;השימוש בג'ל&amp;nbsp;עלול לגרום לתופעות שונות בעור כמו&amp;nbsp;אדמומיות, קילוף, צריבה או גירוי מקומי -&amp;nbsp;במיוחד בתחילת הטיפול. במקרה שהתסמינים הם בלתי נסבלים או חמורים, יש להפסיק את הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;יש להימנע ממגע של הג'ל עם העיניים (כולל העפעפייים), עם הפה, עם הנחיריים או עם רקמות ריריות נוספות. אם בטעות נוצר מגע של הג'ל עם&amp;nbsp;אזור כזה, יש לשטוף מיד את המקום&amp;nbsp;במים חמימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;יש להימנע מחשיפת האזורים המטופלים לשמש. את התכשיר מומלץ למרוח בערב,&amp;nbsp;ועל האזורים המטופלים יש להגן באמצעות&amp;nbsp;לבישת בגדים ארוכים, חבישת כובע ושימוש&amp;nbsp;בתכשירי הגנה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;הג'ל מלבין כל מה שבא איתו במגע,&amp;nbsp;ולכן יש להקפיד שהוא לא יבוא במגע עם השיער, עם הציפורניים,&amp;nbsp;עם&amp;nbsp;אריגים צבעוניים וכדומה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10.&amp;nbsp;יש&amp;nbsp;לשטוף ידיים לאחר השימוש בג'ל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11.&amp;nbsp;לשמירה על היגיינה יום־יומית מומלץ להשתמש במוצרי ניקוי (לגוף ולפנים) שאינם מגרים כמו&amp;nbsp;תחליבים על בסיס מים (ללא שומן) או אל־סבון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. יש להרחיק את התכשיר ממקורות חום.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: אדמומיות או גירוי מקומי, יובש וקילוף מקומי. התופעות האלה חולפות בדרך כלל זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: גרד,&amp;nbsp;דלקת עור ממגע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות להפסיק את הטיפול ולפנות מיד&amp;nbsp;לרופא&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;תגובה אלרגית חמורה (כולל תגובה אנפילקטית) או סימני הרגישות הבאים: היצרות בגרון, קשיי נשימה, עילפון, התנפחות של הצוואר, של העיניים, של הפנים, של הפה, של השפתיים או של הלשון, אורטיקריה (סוג של פריחה), גרד חמור&amp;nbsp;או קילוף חמור של העור.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. בנזואיל פרוקסיד עלולה להגביר את תופעות הלוואי של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6139&amp;name=%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C" target="_blank"&gt;טרטינואין&lt;/a&gt;. יש להימנע משימוש בו־זמני עם טרטינואין או עם תכשירים אחרים לטיפול באקנה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להימנע משימוש בו־זמני עם תכשירים המכילים אלכוהול או עם&amp;nbsp;תכשירים קוסמטיים ועם סבונים בעלי אפקט מייבש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בשעה שלאחר&amp;nbsp;מריחת בנזואיל פרוקסיד&amp;nbsp;אסור למרוח תרופות אחרות או תכשירים אחרים כמו תכשירים קוסמטיים, בשמים, סבונים, קרם גילוח, מי גילוח וכדומה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>998</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את הג'ל בטמפרטורה&amp;nbsp;שנמוכה מ־25 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לאחר הפתיחה הראשונה של השפופרת ניתן להשתמש בג'ל במשך 3 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה המוטבע על האריזה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>6126</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>בהנחה של 45% ברכישה בבתי המרקחת של כללית.</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Gel.svg</image><name>ג'ל</name></Package></Packages>קלירקס,בנזק 4קלירקסClearex 6126

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש