חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העיכול ומטבוליזם</title><id>5</id></CategoryInfo></Category>Trueמערכת העיכול ומטבוליזםCharcoal Activated24TrueTrueFalseFalseTrueFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Charcoal Activated</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התרופה&amp;nbsp;מורכבת מפחם פעיל ונועדה לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit20plus.co.il/Clalit/Young/Lifestyle/Articles/TzunatKosher/fat_belly.htm" target=_blank&gt;&lt;strong&gt;בהצטברות גזים&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; במערכת העיכול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he-il/family/parents/illness/articles/diarrhea.htm" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;ובשלשול&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>3</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;strong&gt;המינון לבני 3 ויותר&lt;/strong&gt;: את המינון קובע הרופא המטפל.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>עד3&amp;nbsp;טבליות,&amp;nbsp;3 פעמים ביום.</adult><child>התרופה&amp;nbsp;אינה מיועדת בדרך כלל לילדים שטרם מלאו להם 3 שנים. את המינון קובע&amp;nbsp;הרופא. </child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. התרופה&amp;nbsp;משמשת לטיפול בהצטברות גזים במערכת העיכול ובשלשול.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. אסור להשתמש בתרופה במקרה של רגישות יתר למרכיבי התרופה, מחלת מעי דלקתית, דלקת תוספתן, דימום מהרקטום, כאשר קיים חשש לניקוב או לחסימת מעיים, אחרי ניתוח, או במקרה של&amp;nbsp;חוסר איזון של מלחים בגוף. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. אנשים שסובלים מתנועתיות ירודה של מערכת העיכול צריכים להיזהר בעת נטילת פחם פעיל. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. תופעות לוואי: צביעת הצואה בשחור, הקאות. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;5. מינון מומלץ: טבלית עד שלוש&amp;nbsp;טבליות, שלוש פעמים ביום.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אסור להשתמש בתרופה במקרים הבאים:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. רגישות יתר לאחד ממרכיבי התרופה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;2. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/NR/exeres/F26510EF-32ED-408C-A758-E42EB3AEB345.htm#Q13" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;מחלת מעי דלקתית&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;3.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/family_health/illness/articles/appendix " target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;דלקת תוספתן.&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. דימום לא מאובחן מהרקטום. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. כאשר קיים חשש לניקוב או לחסימת מעיים. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. אחרי ניתוח.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;5.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/parents/emrgency/articles/heat+stroke.htm" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;התייבשות&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; או עם חוסר איזון של מלחים בגוף. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אנשים שסובלים מתנועתיות ירודה של מערכת העיכול, צריכים להיזהר בעת נטילת פחם פעיל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;צביעת הצואה בשחור, הקאות. לעיתים נדירות, בעת הקאה עלולה להיגרם שאיפה לדרכי הנשימה של תכולת הקיבה. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;אנשים שסובלים מהתייבשות צריכים&amp;nbsp;להימנע מנטילת&amp;nbsp;פחם פעיל, בשל חשש לעצירות קשה עד חסימת מעיים. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;פחם פעיל נוטה לספוח תרופות ובכך למנוע את ספיגתן במערכת העיכול. יש להפריד את נטילת הכמוסות מכל תרופה אחרת לפחות בשעתיים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן במקום קריר ויבש.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>נוריט4נוריטNorit7012<omry_names><omry_name><id>1111544077</id><title>NORIT TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש