חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןTopotecan22724FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Topotecan&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;טופוטקן היא תרופה אנטי־סרטנית המיועדת לטיפול במחלות הבאות:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1. סרטן שחלות גרורתי - לאחר כישלון של טיפול כימותרפי קודם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/cancer/Pages/lung_cancer.aspx" target=_blank&gt;סרטן ריאות&lt;/a&gt; של התאים הקטנים לאחר&amp;nbsp;שנכשל טיפול כימותרפי קודם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. סרטן צוואר רחם גרורתי&amp;nbsp;שאינו מתאים לניתוח ו/או לטיפולי הקרנה. במקרה כזה ניתנת טופוטקן בשילוב עם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7161&amp;name=%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;ציספלטין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. טופוטקן היא נגזרת של האלקלואיד קמפטותצין. היא מעכבת את האנזים 1 Topoisomerase&amp;nbsp;הממלא תפקיד חיוני בשכפול די־אן־אי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;כמוסות, עירוי תוך־ורידי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;הכמוסות&lt;/strong&gt; משמשות לטיפול בסרטן ריאות של התאים הקטנים (SCLC). המינון הוא 2.3 מיליגרם למטר רבוע שטח גוף ביום במשך חמישה ימים רצופים. לאחר מכן עושים הפסקה של 3 שבועות. האונקולוג עשוי להחליט שיש&amp;nbsp;לחזור על הטיפול. החלטתו מתבססת, בין היתר, על&amp;nbsp;תוצאותיהן של&amp;nbsp;בדיקות הדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עירוי תוך־ורידי&lt;/strong&gt; משמש לטיפול בסרטן השחלות, בסרטן ריאות של התאים הקטנים ובסרטן של צוואר הרחם.&amp;nbsp;לטיפול בסרטן השחלות ובסרטן ריאות של התאים הקטנים המינון הוא&amp;nbsp;1.5 מיליגרם למטר רבוע שטח גוף ביום במשך חמישה ימים רצופים. לאחר מכן עושים הפסקה של 3 שבועות. העירוי התוך־ורידי נמשך בכל פעם 30 דקות. האונקולוג עשוי להחליט שיש&amp;nbsp;לחזור על הטיפול. החלטתו מתבססת, בין היתר, על&amp;nbsp;תוצאותיהן של&amp;nbsp;בדיקות הדם. בחולים שמתפתחת אצלם&amp;nbsp;ירידה חמורה ברמות של תאי הדם הלבנים ניתן לחזור על הטיפול במינון מופחת של טופוטקן (במינון של 1.25-1 מיליגרם למטר רבוע שטח גוף ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;המינון לטיפול בסרטן צוואר הרחם הוא&amp;nbsp;0.75 מיליגרם למטר רבוע שטח גוף ביום במשך חמישה ימים רצופים. לאחר מכן עושים הפסקה של&amp;nbsp;3 שבועות. העירוי התוך־ורידי נמשך בכל פעם 30 דקות. האונקולוג עשוי להחליט שיש&amp;nbsp;לחזור על הטיפול. החלטתו מתבססת, בין היתר, על&amp;nbsp;תוצאותיהן של&amp;nbsp;בדיקות הדם. בחולים שמתפתחת אצלם ירידה חמורה ברמות של תאי הדם הלבנים ניתן לחזור על הטיפול במינון מופחת של טופוטקן (במינון של 0.6-0.45 מיליגרם למטר רבוע שטח גוף ביום).&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה מיועדת לילדים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;כמוסות&lt;/strong&gt;: יש לבלוע את הכמוסות בשלמותן. אסור לפתוח את הכמוסות או לרסק אותן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עירוי תוך־ורידי&lt;/strong&gt;: כשטופוטקן ניתנת בהזלפה תוך־ורידית, יש למנוע דליפה של התרופה מהווריד אל הרקמה שסביבה מחשש לתופעות לוואי מקומיות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לעייפות ולחולשה. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום מומים קשים לעובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם, אך&amp;nbsp;ידוע שהיא עוברת לחלב של בעלי חיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של&amp;nbsp;התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר או לאירינוטקן או לקמפטותצין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;בתקופת ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. כאשר סובלים מ‏דיכוי משמעותי של מוח העצם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. הטיפול בתכשיר עלול לגרום לדיכוי של מוח העצם, לאקסטרווזציה (Extravasation -&amp;nbsp;דליפה של נוזלים או של תרופות שניתנו לתוך הווריד אל מחוץ לווריד) ולפגיעה בכבד (השפעות הפטוטוקסיות).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;‏2. יש להיזהר במתן התכשיר לחולים שטופלו בעבר בכימותרפיה או בהקרנות בשל הסיכון לדיכוי מוגבר של מוח העצם. ‏יש להפחית את המינון לחולים שסובלים מפגיעה בתפקוד הכליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: אנמיה, לויקופניה, נויטרופניה, תרומבוציטופניה, כאבים, הקאות, בחילות, חולשה, חום, רעד, צמרמורות, הזעה, עלייה או ירידה במשקל, ‏סטומטיטיס, פרינגיטיס, תופעות לוואי דרמטולוגיות, תופעות לוואי מטבוליות, תופעות לוואי בדרכי המין והשתן, נוירופתיה, נויטרופניה מלוּוה בחום, תופעות לוואי בלב, תופעות לוואי בכבד, תופעות לוואי נשימתיות, דימום, בעיות בקרישה, תופעות לוואי מוסקולוסקלטליות (שפוגעות בשרירים ובשלד), אלרגיות, תופעות לוואי אנדוקריניות, הפרעות בתפקוד המיני, ‏תופעות לוואי&amp;nbsp;בראייה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2272</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להימנע מחיסונים חיים או חיים־מוחלשים בגלל חולשתה של מערכת החיסון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. שימוש משולב עם התרופות הבאות עלול לגרום לדיכוי מוגבר של מוח העצם: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7160&amp;name=%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;קרבופלטין&lt;/a&gt;, ציספלטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. שימוש משולב עם פילגרסטים מאריך את משך הנויטרופניה הנגרמת&amp;nbsp;מטופוטקן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזלפה</name></Package></Packages>היקמטין4היקמטיןHycamtin7170<omry_names><omry_name><id>1000033471</id><title>HYCAMTIN 4MG INJ</title></omry_name><omry_name><id>1110011202</id><title>HYCAMTIN 29/M VIA 4MG (5)</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש