חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםEnalapril+Hydrochlorothiazide1002394FalseFalseFalseFalseלאFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Enalapril+Hydrochlorothiazide</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. נפריזיד היא תכשיר משולב המשמש לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;ובאי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. התכשיר מכיל שתי תרופות: &lt;/p&gt; &lt;p&gt;א. אנלפריל מהמשפחה של&amp;nbsp;חוסמי האנזים&amp;nbsp;ACE. אנלפריל עצמה אינה פעילה. היא מתפרקת בכבד לאנלפרילט, שהיא החומר הפעיל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;ב. הידרוכלורותיאזיד שהיא תרופה משתנת.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לבלוע את הטבליות בשלמותן. אסור ללעוס אותן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;טבלייה אחת ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 4&amp;nbsp;טבליות ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הערה&lt;/strong&gt;: לא מומלץ שהתכשיר המשולב ישמש&amp;nbsp;קו ראשון לטיפול בלחץ דם גבוה. התכשיר מיועד למטופלים שלא הגיבו למינונים אופטימליים של כל אחד ממרכיבי התרופה בנפרד או שלא הגיבו כיאות לטיפול תרופתי יחיד&amp;nbsp;אחר.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;1.&amp;nbsp;מעבר מהיר מישיבה לעמידה או משכיבה לעמידה עלול לגרום לסחרחורת. יש לשנות תנוחות באיטיות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני כל ניתוח - גם דנטלי - יש לדווח למנתח על כך שנוטלים את התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שמשתמשים בתחליפי מלח המכילים אשלגן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אובדן נוזלים (בהזעה או בשלשולים) עלול לגרום לירידה בלחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מטופל שנעקץ&amp;nbsp;על ידי&amp;nbsp;חרק ארסי (דבורה, צרעה וכדומה) חייב לדווח על כך מיד לרופא.&lt;/p&gt;</all></description><remarks>מידע בסעיפים 2-5 נלקח מהעלון לצרכן בעברית. </remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה במכל סגור במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורות ולראייה מטושטשת. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה רעילה לעובר ועלולה לסכן את חייו.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה מופרשת לחלב האם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם סובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; חריפה או מהיצרות של עורקי הכליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. המנות הראשונות עלולות לגרום לירידה חדה בלחץ דם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אנלפריל+הידרוכלורותיאזיד עלולה לגרום לעיתים נדירות לבצקת מקומית בפנים, בשפתיים, בידיים וברגליים. הבצקת עלולה להופיע גם בגרון ובלשון ולהפריע לנשימה. אם סובלים מתופעת הלוואי הזאת יש לפנות לחדר מיון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אחת מתופעות הלוואי של התרופה היא ראייה מטושטשת. לכן בעת שמטופלים בתרופה אסור לנהוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה&amp;nbsp;יש לעשות בדיקות דם כדי לעמוד על תפקוד הכבד והכליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: פריחה, אנגיואדמה (בצקת באזור הפנים והצוואר שעלולה להיות מלוּוה בקשיי בליעה ונשימה), שיעול, יובש בפה, צמא מוגבר, חוסר תיאבון, עצירות, בחילות, כאבי ראש, סחרחורות, ראייה מטושטשת.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. נוגדי דלקת לא סטרואידיים מקטינים את האפקט המשתן של&amp;nbsp;אנלפריל+הידרוכלורותיאזיד ומגדילים את הסיכון לפגיעה בכליות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תרופות משתנות אוגרות אשלגן&amp;nbsp;(כמו אמילוריד &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4542" target=_blank&gt;וספירונולקטון&lt;/a&gt;)&amp;nbsp;עלולות בשילוב עם אנלפריל+הידרוכלורותיאזיד לגרום להיפרקלמיה (יתר אשלגן בדם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. השילוב של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4969" target="_blank"&gt;ליתיום&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ושל הידרוכלורותיאזיד עלול לגרום לתת־נתרן בדם ולהרעלת ליתיום.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100239</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן ליטול את התרופה עם מזון או בין הארוחות. </all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>נפריזיד4נפריזידNaprizide7931<omry_names><omry_name><id>1110033940</id><title>NAPRIZIDE 10MG/25MG (N) TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש