חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןEculizumab1002774FalseTrueFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Eculizumab&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>אקוליזומב היא תרופה להמוגלובינוריה התקפית לילית (Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria ובקיצור: PNH, הנקראת גם Marchiafava-Micheli syndrome). זוהי מחלה נדירה הנגרמת כתוצאה משבירת תאי דם אדומים. כתוצאה משבירת תאי הדם משתחרר המוגלובין, והוא יוצא בשתן וגורם לצבע השתן להיות כהה בבוקר. שבירת תאי הדם האדומים מתרחשת במשך היום, אך השינוי בצבע השתן נראה בעיקר בבוקר, מכיוון שבשינה השתן נהיה מרוכז יותר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;התרופה ניתנת למי שנזקק ל־12 מנות דם או יותר בשנה וכן למי שנזקק לעירוי של פחות מ־12 מנות דם בשנה, אך סבל מאירוע תרומבוטי מסכן חיים הקשור למחלתו או סובל מפגיעה משמעותית בכליות (פינוי הקראטינין פחות מ־30 מיליליטר בדקה) או אם מדובר באישה הרה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;בעדכון של סל הבריאות&amp;nbsp;לשנת 2012 נוספה לתרופה התוויה חדשה: טיפול בתסמונת המוליטית אורמית אטיפית (Atypical Hemolytic Uremic Syndrome ובקיצור: aHUS).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>זריקה לעירוי תוך־ורידי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>49</paragraph_key><title>הנחיות בטיחות של משרד הבריאות</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה משוּוקת בישראל בכפוף לתוכנית של משרד הבריאות לניהול סיכונים. מוצגים כאן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/soliris_safety_guidelines_heb_2.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בטיחות בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/soliris_safety_guidelines_arab_2.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בטיחות בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;לקריאה ולהדפסה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;נוסף על העלונים האלה מפורסמים באתר של משרד הבריאות עוד עלוני בטיחות לתרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/Soliris-PNH-HE.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;חוברת מידע למטופל/להורה בנושא המוגלובינוריה לילית התקפית (PNH) של היבואנית אלקסיון פארמה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/Soliris-PNH-P-HE.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מדריך בטיחות להורים בנושא PNH של היבואנית אלקסיון פארמה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/Soliris_He.pd" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;כרטיס מידע בטיחותי למטופל של היבואנית אלקסיון פארמה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;a href="https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/Soliris-aHUS_P2_HE.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;חוברת מידע למטופל/להורה בנושא תסמונת המוליטית אורמית לא טיפוסית (aHUS) של היבואנית אלקסיון פארמה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/Soliris-aHUS_P_HE.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מדריך בטיחות להורים בנושא aHUS של היבואנית אלקסיון פארמה&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>תדירות הנטילה משתנה בהתאם להתוויה ולמועד הטיפול, ותמיד לפי הנחיית הרופא.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;לטיפול ב־PNH&lt;br/&gt;הטיפול ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 600 מיליגרם בעירוי תוך־ורידי ממושך (במשך 45-25 דקות) כל שבוע במשך 4 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול אחזקה&lt;/strong&gt;: 900 מיליגרם בעירוי תוך־ורידי ממושך (במשך 45-25 דקות) בשבוע החמישי לטיפול. לאחר מכן 900 מיליגרם בעירוי תוך־ורידי ממושך (במשך 45-25 דקות) כל 16-12 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לטיפול ב־aHUS&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הטיפול ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 900 מיליגרם בעירוי תוך־ורידי ממושך (במשך 45-25 דקות) כל שבוע במשך 4 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול אחזקה&lt;/strong&gt;: 1,200 מיליגרם בעירוי תוך־ורידי ממושך (במשך 45-25 דקות) בשבוע החמישי לטיפול. לאחר מכן 1,200 מיליגרם בעירוי תוך־ורידי ממושך (במשך 45-25 דקות) כל 16-12 ימים.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;לטיפול ב־PNH&lt;br/&gt;לילדים&amp;nbsp;בני 11 שנים ויותר השוקלים&amp;nbsp;יותר מ־40 קילוגרם&lt;/strong&gt;: המינון הוא כמו למבוגרים. התרופה לא נבדקה בעבור ילדים בני פחות מ־11 שנים ובעבור&amp;nbsp;ילדים בני 11 שנים ויותר ששוקלים פחות מ־40 קילוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לטיפול ב־aHUS&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;למטופלים ששוקלים&amp;nbsp;יותר מ־40 קילוגרם&lt;/strong&gt;: המינון הוא כמו למבוגרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;למטופלים ששוקלים&amp;nbsp;פחות מ־40 קילוגרם&lt;/strong&gt;: הטיפול יינתן פעם בשבוע בעירוי תוך־ורידי ממושך. המינונים נקבעים לפי משקל הגוף, באופן הבא:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;40-30 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 600 מיליגרם בשבוע הראשון והשני, 900 מיליגרם בשבוע השלישי ואחר כך&amp;nbsp;900 מיליגרם כל שבועיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;30-20 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 600 מיליגרם בשבוע הראשון והשני, 600 מיליגרם בשבוע השלישי ואחר כך&amp;nbsp;600 מיליגרם כל שבועיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;20-10 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 600 מיליגרם בשבוע הראשון, 300 מיליגרם בשבוע השני ואחר כך&amp;nbsp;300 מיליגרם כל שבועיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;10-5 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 300 מיליגרם בשבוע הראשון, 300 מיליגרם בשבוע השני ואחר כך 300 מיליגרם כל שלושה שבועות.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100277</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: מותר לנהוג. התרופה&amp;nbsp;אינה משפיעה&amp;nbsp;על יכולת הנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: התרופה אסורה בזמן ההריון. לא קיים מידע על בטיחות התרופה בהריון. נשים בגיל הפוריות שנוטלות את התרופה צריכות לדווח לרופא אם הן הרות או מתכננות הריון. יש להשתמש באמצעי מניעה יעילים בעת שמטופלים בתרופה וכן במהלך חמשת החודשים שלאחר קבלת המנה האחרונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;אסור להשתמש בתרופה בתקופת ההנקה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: אין מידע על השפעות גומלין בין התרופה לבין אלכוהול. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזרקה</name></Package></Packages>סוליריס4סוליריסSoliris7990<omry_names><omry_name><id>1000052809</id><title>SOLIRIS VIA## 300MG*אשפוזי*</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש