חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיDasabuvir1004544FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Dasabuvir</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p class="MsoNormal" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. דסבוביר היא תרופה לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" target=_blank&gt;בהפטיטיס C&lt;/a&gt; (דלקת כבד נגיפית&amp;nbsp;מסוג C).&amp;nbsp;היא רשומה בישראל בשם המסחרי אקסווירה. התרופה הזאת יעילה רק נגד גנוטיפ (סוג)&amp;nbsp;1 של נגיף ההפטיטיס C. התרופה אינה יעילה לטיפול בגנוטיפים אחרים של הנגיף.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. דסבוביר איננה ניתנת לבדה אלא בשילוב עם התרופה&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8423" target="_blank"&gt;אומביטסביר+פריטפרביר+ריטונביר&lt;/a&gt; (השם המסחרי: ויקירקס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;דסבוביר כלולה בסל הבריאות לטיפול בגנוטיפ 1 בלבד של נגיף ההפטיטיס C בשילוב עם ויקירקס ועל פי הקריטריונים שנקבעו בסל הבריאות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות מצופות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה מוסמך לרשום רופא מומחה למחלות כבד.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>1 טבלייה (250 מיליגרם) פעמיים ביום. משך הטיפול&amp;nbsp;נע בין&amp;nbsp;8 ל־24&amp;nbsp;שבועות, בהתאם להחלטת הרופא המטפל.</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. דסבוביר ניתנת בשילוב עם אומביטסביר+פריטפרביר+ריטונביר (ויקירקס) לטיפול בהפטיטיס C. לעיתים משלבים גם תרופה נוספת בשם ריבווירין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. המינון הוא טבלייה אחת פעמיים ביום -&amp;nbsp;טבלייה אחת בבוקר וטבלייה אחת בערב - במשך&amp;nbsp;8 עד 24&amp;nbsp;שבועות, בהתאם לקביעת הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש ליטול את הטבלייה עם אוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אסור לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס את הטבליות בשל טעמן המר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה עם אוכל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. דסבוביר היא תרופה לטיפול בהפטיטיס C (דלקת כבד נגיפית&amp;nbsp;מסוג C). נותנים אותה תמיד עם התרופה אומביטסביר+פריטפרביר+ריטונביר (ויקירקס), ולעיתים עשוי הרופא להוסיף גם &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6840" target="_blank"&gt;ריבווירין&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה משמשת רק לטיפול בגנוטיפ 1 של הפטיטיס C.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני שמתחילים לקחת דסבוביר&amp;nbsp;יש לעשות&amp;nbsp;בדיקות דם כדי לברר אם ישנה&amp;nbsp;נוכחות של נגיפי הפטיטיס B. הסיבה: התרופה עלולה לשפעל נגיפי הפטיטיס B.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לדסבוביר יש אינטראקציה עם תרופות רבות, ולכן יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. במהלך הטיפול בדסבוביר&amp;nbsp;יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות דם ובדיקות נוספות כנדרש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי שמגלים במהלך הטיפול בדסבוביר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בעת שמטופלים בדסבוביר אסור להרות&amp;nbsp;ואסור להשתמש&amp;nbsp;בתכשירים למניעת הריון המכילים אתינילאסטרדיול. יש להתייעץ עם הרופא המטפל באיזה אמצעי מניעה ניתן להשתמש.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לעייפות ולחולשה. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה פוגעת בעובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה פוגעת בתינוק היונק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: אסור לשתות אלכוהול כשחולים במחלה של&amp;nbsp;הכבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל 18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם אובחנו&amp;nbsp;מחלות כבד חמורות אחרות נוסף על&amp;nbsp;דלקת כבד נגיפית C. &lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בשילוב עם תרופות מסויימות. מידע על התרופות האלה מובא בסעיף&amp;nbsp;"תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בתקופת ההריון וההנקה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. דסבוביר ניתנת תמיד בשילוב עם תרופות נוספות, למשל עם התרופה אומביטסביר+פריטפרביר+ריטונביר (השם המסחרי: ויקירקס).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ידוע שדסבוביר יעילה לטיפול בגנוטיפ 1&amp;nbsp;של הפטיטיס C. לא ידוע אם היא יעילה לטיפול בגנוטיפים אחרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. חולי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;איידס&lt;/a&gt;, נשאי HIV,&amp;nbsp;מי שעברו השתלת כבד ומי שסובלים מליקוי בתפקוד הכבד צריכים לדווח על מצבם הרפואי לרופא המטפל כדי שיוכל להחליט על הטיפול המתאים ביותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לפני שמתחילים ליטול את התרופה&amp;nbsp;יש לעשות בדיקת דם כדי לברר אם קיימת גם נוכחות של נגיפי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_b.aspx" target="_blank"&gt;הפטיטיס B&lt;/a&gt;. הסיבה: נטילת דסבוביר עלולה לשפעל נגיפים של הפטיטיס B.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מאחר&amp;nbsp;שדסבוביר ניתנת בשילוב עם התרופה אומביטסביר+פריטפרביר+ריטונביר (ויקירקס), יש להביא בחשבון גם את תופעות הלוואי של&amp;nbsp;ויקירקס ואת האינטראקציה שלה עם תרופות אחרות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב רפואי קבוע ולעשות בדיקות בהתאם להנחיות הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;לא ידוע אם התרופה בטוחה לעובר ולתינוק היונק. יש להתייעץ עם הרופא המטפל. אסור לתת את התרופה למי שנוטלת גלולות או טבעות לנרתיק למניעת הריון המכילות את המרכיב הפעיל אתינילאסטרדיול. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לאמצעי המניעה&amp;nbsp;המומלץ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. לפני טיפול שיניים יש לדווח לרופא השיניים על המחלה (הפטיטיס C) ועל התרופה שמקבלים כדי לטפל בה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: הפרעות שינה, עייפות, חולשה, תחושה של חוסר אנרגיה, אנמיה (ירידה בהמוגלובין), גרד ובחילות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות נדירות&lt;/strong&gt;: עלייה באנזים הכבד ALT בדם - בעיקר בחולים שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cirrhosis.aspx" target=_blank&gt;משחמת הכבד&lt;/a&gt; או במטופלים שנוטלים תרופה שמכילה אתינילאסטרדיול (הורמון מין נשי סינתטי שהוא מרכיב פעיל בגלולות למניעת הריון, למשל&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7536" target="_blank"&gt;ביסמין&lt;/a&gt;, וכן במדבקות ובטבעות למניעת הריון), אנגיואדמה (תופעה אלרגית שבאה לידי ביטוי בהתנפחות של הפנים, של השפתיים, של העור, של הלשון ושל הגרון ועלולה לגרום לקשיי נשימה עד כדי סיכון החיים. אנגיואדמה מחייבת לפנות מיד לרופא), החמרה במחלת הכבד (ההחמרה יכולה לבוא לידי ביטוי בתופעות הבאות: בחילות, הקאות, תיאבון ירוד, הצהבה של העור ושל העיניים, שתן כהה מהרגיל, צואה בהירה, חולשה, עייפות, התנפחות של הבטן).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני שמתחילים לקחת דסבוביר יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה ותרופות טבעיות. לא ניתן לציין כאן את כל התרופות שעלולות להיות להן אינטראקציות עם דסבוביר, אך הרשימה שלהלן מכילה את&amp;nbsp;העיקריות שבהן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור לשלב עם דסבוביר משום שהן עלולות לנטרל את פעילותה ולגרום לכשל טיפולי&amp;nbsp;או, לחלופין, הן עלולות להחריף את תופעות הלוואי של דסבוביר&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" target=_blank&gt;ופנוברביטל&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול בנשאי HIV: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5297" target=_blank&gt;אפווירנז&lt;/a&gt;, נווירפין, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7997" target=_blank&gt;אטרווירין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/prostate_cancer.aspx" target=_blank&gt;בסרטן הערמונית&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8451" target=_blank&gt;אנזלוטמיד&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תכשירים למניעת הריון המכילים אתינילאסטרדיול&amp;nbsp;כמו גלולות למניעת הריון, מדבקות וטבעות וגינליות למניעת הריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופה לטיפול בהפרעות בשומני הדם בשם ג'מפיברוזיל. התרופה הזאת אינה משוּוקת בישראל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופה בשם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8215" target=_blank&gt;מיטוטן&lt;/a&gt; לטיפול בסרטן יותרת הכליה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אנטיביוטיקה בשם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;המשמשת&amp;nbsp;לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;בשחפת&lt;/a&gt; ובזיהומים חיידקיים נוספים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תרופה טבעית נגד&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;דיכאון&lt;/a&gt; בשם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (נקראת גם היפריקום או פרע מחורר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שניתן לשלב עם דסבוביר, אך&amp;nbsp;הרופא&amp;nbsp;עשוי לשנות&amp;nbsp;את המינון שלהן (שכן דסבוביר מפחיתה מיעילותן) או שהוא ישנה את המינון של דסבוביר (שכן התרופות האלה מפחיתות מיעילותה)&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/insomnia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות שינה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anxiety.aspx" target=_blank&gt;ובחרדה&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4577" target=_blank&gt;דיאזפם&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות המדכאות את מערכת החיסון כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6628" target=_blank&gt;וטקרולימוס&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות נוגדות קרישה כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989" target=_blank&gt;ודביגטרן&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt; לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;ובאי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7769" target=_blank&gt;אמלודיפין&lt;/a&gt; לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849" target=_blank&gt;פורוסמיד&lt;/a&gt;, תרופה משתנת לטיפול בבצקות ובאי־ספיקת לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7237" target=_blank&gt;אימטיניב&lt;/a&gt;, תרופה נוגדת סרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4805" target=_blank&gt;לבותירוקסין&lt;/a&gt; לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypothyroidism.aspx" target=_blank&gt;בתת־פעילות של בלוטת התריס&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. תרופות נוספות לטיפול בנשאי HIV.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תרופות ממשפחת ה־PPI, כגון &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5105" target=_blank&gt;אומפרזול&lt;/a&gt;, לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target=_blank&gt;בכיב קיבה&lt;/a&gt; או בחומציות בקיבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. תרופות ממשפחת הסטטינים לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה&amp;nbsp;כמו אס־מפניטואין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. תרופות נוספות כמו הידרוקודון, טריפלונאומיד,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5476" target="_blank"&gt;סולפסלזין&lt;/a&gt; וציקלובנזפרין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. מאחר שדסבוביר ניתנת בשילוב עם אומביטסביר+פריטפרביר+ריטונביר (ויקירקס), ייתכן שקיימות תרופות נוספות שהרופא ישנה את המינון שלהן. מידע נוסף מובא&amp;nbsp;במדריך לוויקירקס.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לבלוע את הטבליות בשלמותן. אסור לכתוש, לרסק, לחצות או ללעוס אותן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100454</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית בטמפרטורה שאינה עולה על 30 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>8279</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>בכפוף לאישור רפואי מוקדם ולעמידה בתנאי התוכנית.</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות מצופות</name></Package></Packages>אקסווירה4אקסווירהExviera8279

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש