חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןEribulin1005124FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Eribulin</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. אריבולין היא תרופה כימותרפית&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/carcinoma_of_breast.aspx" target="_blank"&gt;לסרטן השד&lt;/a&gt; שפותחה מחומר טבעי המצוי בספוג הים.&amp;nbsp;התרופה ניתנת בעקבות כישלון של טיפולים קודמים&amp;nbsp;בתרופות כימותרפיות אחרות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. על פי&amp;nbsp;סל הבריאות, התרופה&amp;nbsp;ניתנת לטיפול בסרטן שד מתקדם מקומי או גרורתי מסוג טריפל נגטיב&amp;nbsp;לאחר שנכשל טיפול כימותרפי קודם שניתן למחלה המתקדמת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בסל של&amp;nbsp;2017 הוכללה התרופה&amp;nbsp;גם לטיפול בליפוסרקומה (גידול שמקורו ברקמת שומן)&amp;nbsp;לא נתיחה בחולה שקיבל טיפול קודם שכלל תרופה כימותרפית ממשפחת האנתרציקלינים למחלתו המתקדמת או הגרורתית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>זריקה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה רושם אונקולוג.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>לפי קביעת הרופא המטפל.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1. מחזור הטיפול בכימותרפיה הוא בן 21 ימים. המינון המומלץ&amp;nbsp;הוא 1.23 מיליגרם למטר מרובע שטח גוף במתן תוך־ורידי&amp;nbsp;במשך&amp;nbsp;2 עד 5&amp;nbsp;דקות בימים 1 ו־8 של מחזור הטיפול. המינון מתייחס ליחידת הבסיס של אריבולין ולא לצורת המלח שבה הוא מופיע בזריקה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם מתפתחות תופעות לוואי, יכול הרופא&amp;nbsp;להורות על הפחתת המינון או על הפסקת הטיפול - בהתאם לחומרתן של&amp;nbsp;תופעת הלוואי. אם מדובר בבחילות ובהקאות,&amp;nbsp;ניתן לתת טיפול מונע הקאות.&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה ניתנת בהזרקה לתוך הווריד, ולכן אין למזון כל השפעה עליה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. אריבולין היא תרופה כימותרפית&amp;nbsp;לטיפול בסרטן שד מתקדם מקומי או גרורתי מסוג טריפל נגטיב. כמו כן משמשת אריבולין לטיפול בליפוסרקומה לא נתיחה בחולה שקיבל טיפול קודם שכלל תרופה ממשפחת האנתרציקלינים למחלתו המתקדמת או הגרורתית.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;התרופה ניתנת לאחר שכשלו טיפולי כימותרפיה אחרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אריבולין ניתנת בהזרקה תוך־ורידית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בזמן הטיפול בתרופה עלולות להתפתח תופעות לוואי שונות (ראו בסעיף "תופעות לוואי שכיחות"). יש לדווח לרופא המטפל על הופעתה של כל תופעת לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. במהלך הטיפול בתרופה יש להיות במעקב רפואי צמוד ולעשות בדיקות דם סדירות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: השימוש באריבולין עלול לגרום לעייפות, לחולשה ולסחרחורות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום למומים בעובר. יש להשתמש באמצעי מניעה יעילים בזמן הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה מופרשת לחלב האם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;בתקופת ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני גיל&amp;nbsp;18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;תופעות לוואי המטולוגיות&lt;/strong&gt;. התרופה עלולה לגרום לירידה במספר תאי הדם הלבנים. מטופלים שסובלים מהפרעות בתפקודי הכבד נוטים במיוחד לסבול מתופעת הלוואי הזאת. לכן לפני שמתחילים טיפול באריבולין יש לעשות ספירת דם ולעיתים גם&amp;nbsp;בדיקת&amp;nbsp;תפקודי כבד. יש לדווח מיד לרופא&amp;nbsp;המטפל אם&amp;nbsp;מופיעים&amp;nbsp;תסמיני&amp;nbsp; נויטרופניה (ירידה במספרם של תאי הדם הלבנים) כמו חום גבוה, צמרמורת, שיעול, תחושת צריבה או כאב כשמטילים&amp;nbsp;שתן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;פגיעה עצבית&lt;/strong&gt;. אריבולין עלולה לגרום לפגיעה עצבית (נוירופתיה פריפרית), ולכן יש לעקוב אחרי תסמינים כמו נמלול, תחושת עקצוץ או כאב בידיים או ברגליים. יש לדווח בדחיפות לרופא המטפל על הופעת תסמינים כאלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;מחלות לב&lt;/strong&gt;. יש לעשות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/pages/electrocardiogram.aspx" target=_blank&gt;בדיקת אק"ג&lt;/a&gt; למטופלים שנוטלים אריבולין וסובלים מאחת או יותר מהמחלות הבאות: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target="_blank"&gt;הפרעות קצב&lt;/a&gt; והפרעות אלקטרוליטיות (ירידה ברמות המגנזיום או האשלגן בדם). כמו כן יש לעשות בדיקות אק"ג&amp;nbsp;למטופלים שנוטלים תרופות שעלולות לגרום להארכת מקטע QT באק"ג.&amp;nbsp;אסור לתת&amp;nbsp;אריבולין למטופלים שהתגלתה אצלם תסמונת מולדת של QT מוארך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;דיווח לרופא המטפל&lt;/strong&gt;. לפני התחלת הטיפול בתרופה יש לדווח לרופא על קיומן של אחת או יותר מההפרעות הבאות: הפרעות בתפקוד הכליות&amp;nbsp;או הכבד, מחלת לב, רמות נמוכות בדם של אשלגן או של מגנזיום. כמו כן יש לדווח על כל תרופה נוספת שנוטלים, על הריון, על כוונה להיכנס להריון ועל הנקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: ירידה במספר תאי הדם הלבנים (נויטרופניה), אנמיה, תיאבון ירוד, ירידה במשקל, כאבי ראש, נוירופתיה פריפרית (שבאה לידי ביטוי בתסמינים כמו נמלול, עקצוץ או כאב בידיים או ברגליים), שיעול, קוצר נשימה, בחילות, הקאות, עצירות, שלשולים, נשירת שיער, כאבי שרירים, כאבי מפרקים, כאבי גב, כאבים בגפיים, חוסר אנרגיה, חולשה כללית, עייפות וחום גבוה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות בינונית&lt;/strong&gt;: עלייה בסיכון לזיהומים, זיהומים בדרכי השתן (שבאים לידי ביטוי בצריבה או בכאב במתן שתן - עם או ללא חום גבוה), דלקת ריאות, דלקת קנדידה בחלל הפה (הופעת קרומים לבנים בחלל הפה או כיבים כואבים בחלל הפה והלשון), הרפס בשפתיים, דלקת גרון, דלקת בדרכי הנשימה העליונות (נזלת, שיעול, כאב גרון, גודש באף), עלייה בחום הגוף בעקבות ירידה במספר תאי הדם הלבנים, ירידה במספר טסיות הדם (שעלולה לגרום לדימומים או לחבורות על העור), התייבשות, ירידה ברמות האשלגן, המגנזיום או הזרחן בדם, עלייה ברמות הגלוקוז בדם, הפרעות שינה, דיכאון, שינויים בחוש הטעם, סחרחורות, חוסר תחושה, דמעת (הפרשה מוגברת של דמעות בעיניים), דלקת בלחמית העין, עלייה בדופק הלב, גלי חום, כאבים ונפיחות בבטן, יובש בפה, כאבים בחלל הפה, הפרעות במערכת העיכול, ריפלוקס קיבתי־ושטי (חומציות־יתר בקיבה העולה לוושט ועלולה לגרום לצרבות), עלייה באנזימי הכבד (ALT ,AST ,GGT), עלייה ברמות הבילירובין, פריחה בעור, גרד בעור, שינויים במראה הציפורניים, יובש בעור, הזעה מוגברת, הזעה לילית, כאבי עצמות, עווית בשרירים, כאבים בחזה, חולשת שרירים ובצקות פריפריות (התנפחות של כפות הידיים, הרגליים והקרסוליים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר), אלח דם (ספסיס), טנטון (צפצופים באוזניים), תסחיף ריאתי, פקקת ורידים עמוקה,&amp;nbsp;הרעלת&amp;nbsp;כבד, דם בשתן, חלבון בשתן, אי־ספיקת כליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר&lt;/strong&gt;: מחלת ריאה אינטרסטציאלית (מתבטאת בשיעול ממושך, בקוצר נשימה ובחום גבוה), דלקת בלבלב ואנגיואדמה (שעלולה להתבטא בהתנפחות של הפנים, של השפתיים, של הגרון ושל הלשון וכן בקוצר נשימה או בהרגשת חנק).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;מכיוון שאריבולין היא תרופה חדשה יחסית, יש מידע מועט בלבד על תגובותיה עם תרופות אחרות. לפני הטיפול באריבולין יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה שנוטלים. כמו כן ישנם כמה חיסונים שאסור לקבל אם מטופלים באריבולין. לפני קבלת חיסון יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להעלות את רמות האריבולין בדם ולהגביר את תופעות הלוואי שלה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627&amp;name=%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- תרופה שמדכאת את מערכת החיסון וניתנת, בין היתר, למושתלי איברים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול בנשאי HIV,&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%A8" target=_blank&gt;ריטונביר&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5297&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ואפווירנז&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5768&amp;amp;name=%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;כינין&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5508&amp;amp;name=%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;וכינידין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להפחית מהיעילות של אריבולין&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- תרופה לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" target=_blank&gt;ובמחלה דו־קוטבית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- תרופה לטיפול באפילפסיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (נקראת גם היפריקום&amp;nbsp;או פרע מחורר)&amp;nbsp;-&amp;nbsp;תרופה נוגדת&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;דיכאון&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ממקור טבעי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הפרעת קצב מסוג הארכת מקטע QT&lt;/strong&gt; &lt;br&gt;יש תרופות רבות שבשילוב עם אריבולין מאריכות את מקטע QT באק"ג.&amp;nbsp;הנה כמה דוגמאות לתרופות כאלה: תרופות לטיפול בהפרעות קצב (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;אמיודרון&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7976&amp;amp;name=%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%A7" target=_blank&gt;דרונדרון&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5501&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%9C" target=_blank&gt;דיזופירמיד&lt;/a&gt;), תרופות לטיפול בבחילות (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5633&amp;amp;name=%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D" target=_blank&gt;דומפרידון&lt;/a&gt;), תרופות מסוימות לטיפול בדיכאון&amp;nbsp;(כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7120&amp;amp;name=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;ציטלופרם&lt;/a&gt;) ותרופות נוגדות &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target=_blank&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt;. ייתכן שהרופא יאשר לשלב את התרופות האלה עם אריבולין, אך יורה על בדיקות מעקב: לחץ הדם, הדופק, אק"ג ובדיקות דם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;תרופות שעלולות להפחית את רמות האשלגן בדם, כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4848&amp;amp;name=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98" target="_blank"&gt;פורוזמיד&lt;/a&gt; (תרופה משתנת), עלולות אף הן להגביר את הסיכון להפרעות קצב כאשר הן ניתנות עם אריבולין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100512</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את התרופה באריזתה המקורית, הרחק מהישג ידם של ילדים, במקום סגור שאינו חשוף לחום או ללחות ובטמפרטורה שאיננה עולה על 25 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לאחר מהילת התרופה יש לשמור את התמיסה להזרקה בתוך מקרר בטמפרטורה של&amp;nbsp;2 עד 8&amp;nbsp;מעלות צלזיוס. במקרר ניתן לשמור את התמיסה במשך 24 שעות לכל היותר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Mazrek.svg</image><name>זריקה</name></Package></Packages>הלוון4הלווןHalaven8431

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש