חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>שריר - שלד</title><id>13</id></CategoryInfo></Category>Falseשריר - שלדProbenecid1004834FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Probenecid&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;פרובנציד משתייכת לקבוצת התרופות&amp;nbsp;שמגבירות את הפינוי של חומצה אורית. התרופה משמשת&amp;nbsp;לטיפול במצבים הבאים:&amp;nbsp;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" target=_blank&gt;שיגדון (גאוט)&lt;/a&gt; -&amp;nbsp;בהיעדר רמה גבוהה של מלחי חומצה אורית בשתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &amp;nbsp;רמה גבוהה של חומצה אורית בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;בשילוב עם טיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5363" target="_blank"&gt;בפניצילין&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>2</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2 עד 14 שנים&lt;/strong&gt; (בשילוב עם טיפול בפניצילין): מתחילים&amp;nbsp;ב־25 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף. ניתן להעלות בהדרגה עד ל־40 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף בחלוקה ל־4 מנות ביום. המינון המרבי: 500 מיליגרם ביום.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&amp;nbsp;- 4&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שיגדון המלוּוה ברמה גבוהה של חומצה אורית&lt;/strong&gt;: 250&amp;nbsp;מיליגרם פעמיים ביום במשך שבוע. ניתן להעלות למינון של 500&amp;nbsp;מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 2 גרם ביום. עולים בהדרגה בקצב של 500&amp;nbsp;מיליגרם בכל 4 שבועות.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;עד גיל שנתיים&lt;/strong&gt;: אסור לתת את התרופה לילדים שעוד לא מלאו להם שנתיים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;2 עד 14 שנים&lt;/strong&gt; (בשילוב עם טיפול בפניצילין): מתחילים&amp;nbsp;ב־25 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף. ניתן להעלות בהדרגה עד ל־40 מיליגרם לקילוגרם ב־4 מנות מחולקות ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 500 מיליגרם ביום.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את הטבליות יחד עם מזון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לילדים שטרם מלאו להם 6 שנים יש לרסק את הטבלייה ולערבב אותה עם מעט יוגורט או נוזל כלשהו.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>מצורפים כאן דפי מידע לתרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות פרובציד&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/probenecid_novolog_heb.PDF" target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/probenecid_novolog_arab.PDF" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Probecid Tab 500 mg 50);&amp;nbsp;מק"ט: 1000119254; בעלת הרישום: Biophausia AB; מדינת היבוא: נורווגיה; היבואנית: נובולוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות בנמיד&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/probenecid_heb.PDF" target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/probenecid_arab.PDF" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Benemide Tab 500 mg 30);&amp;nbsp;מק"ט: 1000059725; בעלת הרישום: Bouchara Recordati; מדינת היבוא: צרפת; היבואנית: פרופארם.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במקרה של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; בדרגת חומרה גבוהה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;אם ידוע על נוכחות של אבני חומצה אורית בכליות או בדרכי השתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;אם הפינוי של חומצה אורית בשתן עולה על 700&amp;nbsp;מיליגרם ב־2 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת טיפול בתרופה &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" target="_blank"&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. במקרה של אלרגיה לחיטה -&amp;nbsp;בשל הנוכחות של עמילן חיטה בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בתקופת ההריון וההנקה וכן בסמוך לקבלת טיפול בחומצה סליצילית&amp;nbsp; מותר להשתמש בתרופה רק לאחר התייעצות עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. פרובנציד&amp;nbsp;אינה משמשת לטיפול בשיגדון חריף. בשלב ההתחלתי של הטיפול מומלץ לשלבו עם טיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6025" target=_blank&gt;בקולכיצין&lt;/a&gt;. אסור ליטול את התרופה&amp;nbsp;הזאת ללא פיקוח רפואי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במקרים מסוימים עשויה התרופה&amp;nbsp;הזאת לשמש לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/celiac_disease.aspx" target="_blank"&gt;בצליאק&lt;/a&gt;. עמילן החיטה שבתרופה עלול להכיל גלוטן, אם כי בכמויות מזעריות בלבד, ולכן התרופה נחשבת בטוחה לשימוש בחולים הסובלים מצליאק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש ליידע את הרופא המטפל אם ישנם כיבים במערכת העיכול&amp;nbsp;כדי שיוכל להתאים את הטיפול. יש להקפיד על אכילה&amp;nbsp;בהתאם לתוכנית התזונה שנקבעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לפני התחלת הטיפול עשוי הרופא המטפל לדרוש מהמטופל לעשות בדיקת שתן. יש ליידע את הרופא אם מקבלים טיפול בחומצה סליצילית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות שכיחות&lt;/strong&gt;: כאבי ראש, אובדן תיאבון, בחילות, הקאות, כאבי חניכיים, סחרחורות, השתנה תכופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות נדירות&lt;/strong&gt;: תגובה אלרגית המלוּוה בחום, הופעת פריחה על העור, גירוי בעור, חרלת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות נדירות מאוד&lt;/strong&gt;: הפרעות בתפקוד הכבד או הכליות, ספירה נמוכה של תאי דם אדומים (בעיקר בחולים הסובלים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/g6pd.aspx" target="_blank"&gt;ממחסור באנזים G6PD&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100483</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה שמתחת ל־25 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>בנמיד,פרובציד4פרובצידProbecid, Probenecid8516

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש