חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>הורמונים</title><id>10</id></CategoryInfo></Category>TrueהורמוניםMethimazole-Thiamazole4894FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Methimazole -Thiamazole</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מתימזול (שנקראת גם תיאמיזול) משתייכת לקבוצת התיונמידים&amp;nbsp;ומשמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/thyroid_gland.aspx" target="_blank"&gt;בפעילות־יתר של בלוטת התריס&lt;/a&gt; (היפרתירואידיזם). נוסף על כך משתמשים&amp;nbsp;במתימזול לפני ניתוח להסרת חלק מהבלוטה או לפני טיפול&amp;nbsp;ביוד רדיואקטיבי&amp;nbsp;כדי להפחית&amp;nbsp;את הרמות של הורמוני בלוטת התריס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;מתימזול גורמת לירידה בייצור ההורמונים&amp;nbsp;בבלוטת התריס&amp;nbsp;באמצעות חסימה של&amp;nbsp;חמצון היוד בבלוטה. החסימה מונעת קשירת יוד לטירוזין וחוסמת יצירת&amp;nbsp;טירוקסין&amp;nbsp;&amp;nbsp;ו־T3, אך אינה&amp;nbsp;חוסמת את הפעילות של&amp;nbsp;T3 ושל T4&amp;nbsp;שיוצרו ושנעים בזרם הדם. הזמן הממוצע לאיזון בלוטת התריס הוא&amp;nbsp;8 שבועות מהרגע שבו החל הטיפול במתימזול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הערה חשובה&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt;בעקבות הודעתה של חברת תרו על מחסור בתכשיר Mercaptizol 20 mg ייבאה&amp;nbsp;מחלקת הרכש חלופה&amp;nbsp; גנרית ששמה Methizol SD 20 mg&amp;nbsp;(מק"ט 1000147637). מחמת זהירות הורה משרד הבריאות&amp;nbsp;לנטר את תפקודה של&amp;nbsp;בלוטת התריס&amp;nbsp;חודש לאחר המעבר לתכשיר החלופי ו־3 חודשים לאחר מכן. מדובר&amp;nbsp;במעקב מוגבר אחרי חולה מאוזן ולאחר התייצבות (מעבר למעקב האישי הנעשה&amp;nbsp;בהתאם למצב המטופל).&amp;nbsp;הבדיקות הנדרשות הן TSH וכן T3-Free&amp;nbsp;(נקראת גם FT3) וגם&amp;nbsp;T4-Free (נקראת גם FT4).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&amp;nbsp;- 3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;פעילות־יתר קלה של בלוטת התריס:&amp;nbsp;15 מיליגרם ביום שמחולקים ל־3 מנות (כל 8 שעות).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;פעילות־יתר&amp;nbsp;בינונית־חמורה של בלוטת התריס:&amp;nbsp;30 עד 40 מיליגרם ביום.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;פעילות־יתר חמורה של בלוטת התריס: 60 מיליגרם ביום.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;מינון אחזקה&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;5 עד 15&amp;nbsp;מיליגרם ביום (ניתן ליטול במנה חד־פעמית).&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;0.4 מיליגרם/קילוגרם/יום מחולקים ל־3 מנות (מרווח של 8 שעות בין מנה למנה) או&amp;nbsp;0.5 עד 0.7 מיליגרם/קילוגרם/יום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון אחזקה&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;שליש עד שני שלישים של&amp;nbsp;המינון ההתחלתי -&amp;nbsp;בחלוקה ל־3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון היומי המרבי&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;30 מיליגרם בתוך 24 שעות.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לכל תרופה חדשה שרוצים לקחת במקביל לנטילת מתימזול&amp;nbsp;(תרופת מרשם, תרופה ללא מרשם, תוסף תזונה).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את התרופה מדי יום בזמנים קבועים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ניתן ליטול את התרופה עם מזון או בלעדיו. עם זאת יש להקפיד לקחת אותה בכל יום באותה השעה. כמו כן יש להקפיד שאם לוקחים&amp;nbsp;אותה עם מזון - שבכל יום יהיה זה אותו המזון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מצורפים כאן כמה דפי מידע על התרופה:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות מתיזול&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/thiamazole_heb_novolog.pdf" target=_blank&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/thiamazole_arab_novolog.PDF" target=_blank&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Methizol 29/M Tab 20 mg 100); מק"ט 1000147637; בעלת הרישום: Mibe; מדינת היבוא: גרמניה; היבואנית: נובולוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות מטיבסול&lt;/strong&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/methimazole_heb_arab_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Metibasol 29/M Tab&amp;nbsp;5 mg 60);&amp;nbsp;מק"ט: 1000096733; בעלת הרישום: Sanobia; מדינת היבוא: פורטוגל; היבואנית: נובולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: מתימזול עלולה לגרום לנמנום או לסחרחורת. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: פעילות־יתר של בלוטת התריס בהריון עלולה לגרום לסיבוכים משמעותיים, ובהם&amp;nbsp;מות העובר ברחם, לידה מוקדמת ואי־ספיקת לב אימהית. מוטב לאזן את בלוטת התריס לפני ההריון, ואז יש סיכוי טוב יותר להריון מוצלח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;אם ההפרעה בבלוטת התריס מתגלה בהריון, חשוב לאזנה כדי למנוע סיבוכים אצל האם ואצל העובר. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5812" target="_blank"&gt;פרופילתיואורציל&lt;/a&gt; היא תרופת הבחירה בטיפול בפעילות־יתר של בלוטת התריס&amp;nbsp;בזמן ההריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מתימזול&amp;nbsp;עוברת אל העובר דרך השליה. הבטיחות של מתימזול בזמן ההריון שנויה במחלוקת בשל דיווחים על מומים מולדים בעוברים שאימהותיהם נטלו מתימזול בזמן ההריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: פרופילתיואורציל היא תרופת הבחירה&amp;nbsp;לטיפול בפעילות־יתר של בלוטת התריס בזמן ההנקה.&amp;nbsp;אומנם אין דיווחים על תופעות לוואי&amp;nbsp;אצל יילודים שיונקים מאימהות שמטופלות במתימזול, אך&amp;nbsp;אם האם המניקה מטופלת במתימזול, יש לנטר את פעילות בלוטת התריס של התינוק היונק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידוע על תגובות גומלין בין&amp;nbsp;אלכוהול לבין&amp;nbsp;מתימזול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אם קיימת&amp;nbsp;רגישות־יתר למתימזול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. בעת שמטופלים&amp;nbsp;במתימזול יש לעשות&amp;nbsp;בדיקת זמן פרותרומבין (בדיקה של&amp;nbsp;תפקודי קרישה) וכן בדיקה של תפקוד בלוטת התריס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. מתימזול מתחילה לפעול רק לאחר פרק זמן מסוים שנע בין כמה ימים לכמה שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מטופל שעומד לפני&amp;nbsp;ניתוח&amp;nbsp;כלשהו (כולל ניתוח שיניים) או טיפול דחוף&amp;nbsp;חייב לדווח לרופא על שהוא נוטל את התרופה הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים במתימזול וכן לאחר הפסקת השימוש בתרופה אסור לקבל חיסון כלשהו ללא אישור הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מתימזול עלולה לגרום לפריחה דמוית &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/acne.aspx" target="_blank"&gt;אקנה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;מתימזול עלולה לגרום לדיכוי משמעותי של מוח העצם. הביטוי החמור ביותר של התופעה&amp;nbsp;הזאת הוא אגרנולוציטוזיס (ירידה במספר הנויטרופילים - סוג של תאי דם לבנים בדם). כמו כן&amp;nbsp;ייתכנו הופעת&amp;nbsp;אנמיה אפלסטית (ירידה בכל הסוגים של תאי הדם), לויקופניה (ירידה במספר&amp;nbsp;תאי הדם&amp;nbsp;הלבנים) וטרומבוציטופניה (ירידה במספר הטסיות). יש להשתמש בתרופה בזהירות רבה אם מטופלים במקביל בתרופות אחרות המדכאות את מוח העצם. בזהירות רבה חייבים&amp;nbsp;גם&amp;nbsp;מטופלים בני&amp;nbsp;40 ויותר וכן מי שמקבלים מינונים של יותר מ־40 מיליגרם.&amp;nbsp;אם מופיע דיכוי משמעותי של מוח העצם, יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע להפסקת הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;במקרה של חום בלתי מוסבר יש להפסיק את נטילת התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. לעיתים נדירות עלולה התרופה לפגוע בכבד.&amp;nbsp;הפגיעה עלולה לבוא לידי ביטוי בהופעת&amp;nbsp;צהבת ונמק.&amp;nbsp;יש לעקוב אחר תפקודי הכבד ולהפסיק את נטילת התרופה&amp;nbsp;אם הערכים של בדיקת התפקוד גבוהים&amp;nbsp;פי 3 ויותר מהנורמה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;פריחה&amp;nbsp;היא תופעת לוואי שכיחה יחסית,&amp;nbsp;אבל לרוב אינה מחייבת את המטופל להפסיק לקחת את התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תרופות שנוגדות את פעולותיה של בלוטת התריס&amp;nbsp;קשורות למגוון של תגובות אוטואימוניות, כולל&amp;nbsp;סינדרום דמוי זאבת.&amp;nbsp;אם מופיעה תגובה כזאת,&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע להפסקת הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. אם מופיעה דלקת של כלי הדם (וסקוליטיס), יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע להפסקת הטיפול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות (בעיקר בתחילת הטיפול)&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;השכיחות של תופעות&amp;nbsp;הלוואי היא הכי גבוהה בשמונת השבועות הראשונים של הטיפול. ייתכנו כאבי בטן, בחילות והקאות, סחרחורות, פגיעה בחוש הטעם, כאבי מפרקים, פריחה וגרד. דוּוח גם על נשירת שיער.&lt;br&gt;&lt;br&gt;אם מופיעה לויקופניה (ירידה במספר של תאי הדם הלבנים מסוג לויקוציטים כתוצאה מדיכוי של מוח העצם), יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא. לויקופוניה באה לידי ביטוי בדלקות גרון, בחום גבוה, בשיעול ובכאבים בפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;במקרה של פריחה או של גירוי בעור יש לפנות מיד לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;פגיעה בכבד, חום, סינדרום דמוי זאבת, מיופתיה (כאבים בשרירים או חולשת שרירים), דלקת של כלי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מינונים גבוהים של מתימזול עלולים לגרום להיפותירואידיזם (תת־פעילות של בלוטת התריס) ולזפק (גויטר).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. מתימזול עלולה להפריע לפעילות של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723&amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;וורפרין (קומדין)&lt;/a&gt; שהיא תרופה שמעכבת את קרישת הדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;מתימזול מעכבת את הפעילות של&amp;nbsp;סודיום יודיד.&amp;nbsp;לכן יש להפסיק&amp;nbsp;נטילת מתימזול&amp;nbsp;לפחות&amp;nbsp;3 עד 4&amp;nbsp;ימים לפני מתן סודיום יודיד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור&amp;nbsp;ללעוס. יש לבלוע את הטבליות עם מעט מים. אסור להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבליעתה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>489</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן מתימזול בכלי אטום, במקום קריר וחשוך, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>טפזול,מרקפטיזול,מתימזול,מתימזול USP,מטיבסול,מתיזול4מתיזולMethizol8660

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש