חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>הורמונים</title><id>10</id></CategoryInfo></Category>FalseהורמוניםPropylthiouracil4904FalseFalseFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Propylthiouracil</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. פרופילתיואורציל&amp;nbsp;היא תרופה שניתנת לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/Hyperthyroidism.aspx" target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;בפעילות־יתר של בלוטת התריס&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- מצב שבו בלוטת התריס מייצרת את הורמוני בלוטת התריס בכמות גבוהה מהרגיל. פעילות־יתר של בלוטת התריס יכולה להיות ללא תסמינים מיוחדים, אך באותה המידה עלולים להתלוות אליה תסמינים שונים ובהם דופק מהיר, הפרעות קצב, הזעה מוגברת וירידה במשקל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. פרופילתיואורציל שייכת למשפחת התרופות הנקראת תיואמידים. תרופה נוספת מהמשפחה הזאת היא&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7947" target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;מתימזול&lt;/a&gt; (שנקראת גם תיאמזול) ושמשמשת אף היא לטיפול בפעילות־יתר של בלוטת התריס. התרופות האלה מפחיתות את הייצור של הורמוני בלוטת התריס ובכך&amp;nbsp;מסייעות להפחית את תסמיני המחלה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה מוסמך לרשום רופא מומחה באנדוקרינולוגיה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2 - 3&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 200 עד 300&amp;nbsp;מיליגרם ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;חולים בפעילות־יתר חמורה של בלוטת התריס&lt;/strong&gt;: 400 מיליגרם ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;חולים שסובלים&amp;nbsp;מזפק (גויטר) משמעותי&lt;/strong&gt;: 400&amp;nbsp;מיליגרם ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 600 עד 900&amp;nbsp;מיליגרם ביום בחלוקה ל־3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מנת אחזקה&lt;/strong&gt;: 100 עד 150&amp;nbsp;מיליגרם ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־2 עד 3&amp;nbsp;מנות.&amp;nbsp;חולים מסוימים עשויים להזדקק למנת אחזקה גבוהה יותר או נמוכה יותר.</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;6 עד 10&amp;nbsp;שנים&lt;br&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 50 עד 150 מיליגרם ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון אחזקה&lt;/strong&gt;: 50 מיליגרם פעמיים ביום. חולים מסוימים עשויים להזדקק למנת אחזקה גבוהה יותר או נמוכה יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;10 שנים ויותר&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 150 עד 300&amp;nbsp;מיליגרם ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון אחזקה&lt;/strong&gt;: 50 מיליגרם פעמיים ביום.&amp;nbsp;חולים מסוימים עשויים להזדקק למנת אחזקה גבוהה יותר או נמוכה יותר.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. את המינון של התרופה קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. פרופילתיוראורציל ניטלת בדרך כלל 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניתן ליטול את התרופה עם מזון&amp;nbsp;או בין הארוחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה יש להקפיד על הוראות הרופא ולעשות בדיקות דם ובדיקות נוספות בהתאם להנחיותיו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי ועל כל שינוי במצב הרפואי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;למזון אין שום&amp;nbsp;השפעה על התרופה. ניתן ליטול אותה עם מזון או בין הארוחות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. פרופילתיוראורציל ניתנת לטיפול בפעילות־יתר של בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. לתרופה&amp;nbsp;יש תופעות לוואי משמעותיות הקשורות לתפקודי הכבד, לתפקוד בלוטת התריס ולספירות הדם. לכן מי שמטופלים בתרופה צריכים להיות במעקב קבוע אצל הרופא ולעשות בקביעות בדיקות דם&amp;nbsp;כנדרש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם&amp;nbsp;נוטלים או עומדים ליטול תרופות נוספות, יש לדווח על כך לרופא המטפל. הדבר נכון גם בנוגע לתוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש לעקוב אחרי תופעות לוואי. אם מופיעות&amp;nbsp;תופעות לוואי, יש לדווח עליהן מיד לרופא המטפל. יש להיות מודעים במיוחד&amp;nbsp;לאפשרות שהתרופה תפגע בכבד ובתאי הדם הלבנים.&amp;nbsp;לכן יש לעקוב אחרי תסמינים של מחלת כבד ושל זיהום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת שמטופלים בתרופה עלולים לסבול מסחרחורות,&amp;nbsp;מעייפות ומחולשה. לכן יש להימנע מנהיגה בעת שמטופלים בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. מטופלת&amp;nbsp;בגיל הפוריות שנמצאת בהריון או מתכננת הריון צריכה לדווח על כך לרופא המטפל. הרופא יחליט אם היא יכולה להמשיך בטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. למטופלים בפרופילתיוראורציל שסובלים מכאבים מומלץ להימנע משימוש באופטלגין. הסיבה: השילוב עלול לדכא את הפעילות של מוח העצם ולהעלות את הסיכון לזיהומים מסוכנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. מצורפים כאן דפי מידע לתרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות פרופילתיוראורציל אפוטקס&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propylthiouracil_apotex_heb_arab_medi-market.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית ובערבית&lt;/a&gt; (Propylthiouracil Apotex Tab 50 mg 30);מק"ט:&amp;nbsp;1000152287; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Apotex Europe; מדינת היבוא: הולנד; היבואנית: מדי־מרקט.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורות, ואילו&amp;nbsp;פעילות־יתר של&amp;nbsp;בלוטת התריס (שפרופילתיואורציל מיועדת לטפל בה)&amp;nbsp;עלולה לגרום לעייפות ולחולשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: פרופילתיואורציל נחשבת לבטוחה יותר בשליש הראשון&amp;nbsp;של ההריון בהשוואה למתימזול. בכל מקרה, מטופלת בתרופה חייבת&amp;nbsp;לדווח לרופא המטפל שלה אם היא בהריון או אם היא מתכננת הריון. הרופא יחליט אם לאשר לה להשתמש בתרופה גם בהריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: היצרנית ממליצה להימנע מהנקה בעת שמטופלים בתרופה. לעומת זאת,&amp;nbsp;האגודה האמריקאית לבלוטת התריס מציינת כי מותר לקחת את התרופה בהנקה - עד למינון מרבי&amp;nbsp;של 300 מיליגרם ביום. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול&amp;nbsp;עלולה להחריף את&amp;nbsp;תופעות הלוואי של התרופה, ובהן פגיעה בכבד,&amp;nbsp;עייפות וחולשה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה או לתרופות אחרות&amp;nbsp;ממשפחת התיואמידים כמו מתימזול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני שמתחילים&amp;nbsp;טיפול בתרופה הזאת יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;בעת שמטופלים בתרופה יש&amp;nbsp;לעשות בדיקות דם סדירות כדי לעקוב&amp;nbsp;אחרי הנתונים הבאים:&amp;nbsp;התפקוד והרמות של אנזימי הכבד בדם, ספירת תאי הדם, תפקודי הקרישה והתפקוד של הורמוני בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;התרופה עלולה לפגוע&amp;nbsp;בתפקודי הכבד. התקבלו דיווחים על&amp;nbsp;מקרים של פגיעה חמורה בכבד בעקבות נטילת פרופילתיואורציל - עד כדי&amp;nbsp;אי־ספיקת כבד, צורך בהשתלת כבד ואפילו מוות. לכן מי שמטופלים בתרופה צריכים להיות&amp;nbsp;במעקב של הרופא המטפל. אם מתפתחים תסמינים שעלולים להעיד על מחלת כבד, יש לדווח עליהם מיד&amp;nbsp;לרופא המטפל. מידע נוסף מובא&amp;nbsp;בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי".&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;התרופה&amp;nbsp;עלולה לגרום לירידה במספרם של תאי הדם הלבנים - מה שמעלה את הסיכון&amp;nbsp;לדלקות. אם&amp;nbsp;מופיעים דלקת, כאב גרון או שפעת במהלך השימוש בתרופה, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&amp;nbsp;בגלל החשש מזיהומים מומלץ למי שמטופלים בתרופה להימנע משהייה במקומות שבהם עלולים להימצא חולים במחלות זיהומיות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/flu.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;שפעת&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;התרופה&amp;nbsp;עלולה לפגוע בקרישיות הדם (לגרום לדילול דם). לכן&amp;nbsp;רופא מנתח חייב לדעת מראש אם מועמד לניתוח מטופל בתרופה הזאת. כמו כן על המטופלים בתרופה להפגין זהירות רבה בחיי היום־יום&amp;nbsp;ולהימנע ככל האפשר מפציעות. &lt;br&gt;&lt;br&gt;6. התרופה עלולה לגרום &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypothyroidism.aspx" target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;לתת־פעילות של בלוטת התריס&lt;/a&gt;. לכן צפוי הרופא לעקוב אחרי הרמות של הורמוני בלוטת התריס בדם ויורה על שינוי המינון בהתאם לתוצאות הבדיקות. מידע&amp;nbsp;נוסף מובא בסעיף "תופעות לוואי".&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אסור להפסיק את השימוש בתרופה בלי לקבל אישור מפורש מהרופא המטפל. הפסקה מיידית ללא אישור רפואי עלולה לגרום להחמרת המחלה בבלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;מטופלת בתרופה צריכה לדווח לרופא המטפל שלה אם&amp;nbsp;היא בהריון או מתכננת הריון. מותר להשתמש בתרופה בזמן ההריון, אך הרופא עשוי במקרה כזה להורות על&amp;nbsp;בדיקות מיוחדות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10.&amp;nbsp;היצרנית אינה ממליצה להשתמש בתרופה בתקופת ההנקה. יש להתייעץ בסוגיה הזאת עם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. תופעות לוואי בעור המעידות על אלרגיה כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גירוי, הופעת חבורות או קילוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. נפיחות באחד או יותר מהאיברים הבאים:&amp;nbsp;פנים, שפתיים, לשון,&amp;nbsp;גרון. אלה הן תופעות לוואי שמעידות על אנגיואדמה (סוג של תגובה אלרגית), ועלול להתלוות אליהן קוצר נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמונת סטיבנס־ג'ונסון שבאה לידי ביטוי בתסמינים הבאים: עור אדום, נפוח, הופעת שלפוחיות או קילופים. לתסמינים האלה עלולים להתלוות&amp;nbsp;עיניים מגורות או אדומות וכן&amp;nbsp;פצעים בחלל הפה, בגרון ובאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תופעות לוואי המעידות על דלקת בכבד או על אי־ספיקת כבד&amp;nbsp;כמו עייפות, חוסר תיאבון, הקאות, כאבי בטן, צואה בצבע בהיר, שתן כהה, הצהבה של החלק הלבן בעיניים או של העור (צהבת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תופעות לוואי המעידות על זיהום כמו חום&amp;nbsp;גבוה, צמרמורת, כאב חזק בגרון, כאבי אוזניים, כאבים בסינוסים, שיעול, ליחה מוגברת, שינויים בצבע הליחה, כאבים או צריבה במתן שתן, פצעים בחלל הפה ופצעים שאינם מחלימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תופעות לוואי המעידות על דלקת בכלי הדם בעור (וסקוליטיס) כמו פריחה בעור, הופעת פצעים בצבע אדום או סגול, חום&amp;nbsp;גבוה, כאבים במפרקים, קשיי נשימה וקשיים במתן שתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. דפיקות לב, דופק מהיר, דופק לא סדיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;בלוטת תריס נפוחה או כואבת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;נטייה להיפצע, דימומים, הופעת סימנים כחולים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10.&amp;nbsp;שיעול דמי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11.&amp;nbsp;כאב ראש חזק מאוד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12.&amp;nbsp;כאבים או נפיחות במפרקים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13.&amp;nbsp;סחרחורת חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. קושי&amp;nbsp;לתת שתן או ירידה בכמות השתן. התסמינים האלה עלולים להעיד על תופעות לוואי בכליות או על דלקת בכלי הדם (וסקוליטיס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;15.&amp;nbsp;תחושת עקצוץ, בעירה או נמלול בגוף. התסמינים האלה עלולים להעיד על פגיעה עצבית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16.&amp;nbsp;עייפות ניכרת וחולשה. התסמינים האלה עלולים להיגרם כתוצאה מהמחלה בבלוטת התריס, אך יכולים להעיד גם על מחלת כבד או על תת־פעילות של בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;17.&amp;nbsp;תסמינים&amp;nbsp;המעידים על&amp;nbsp;תת־פעילות של בלוטת התריס: חולשה, עייפות, עלייה במשקל, עור יבש, עור קשקשי, עצירות, צרידות ואדישות. במקרים כאלה עשוי הרופא להורות על&amp;nbsp;ניטור&amp;nbsp;של&amp;nbsp;הורמוני בלוטת התריס בדם. בעקבות הבדיקה הוא עשוי לשנות&amp;nbsp;את המינון של פרופילתיואורציל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נוספות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;עייפות, סחרחורות, כאבי ראש, פריחה, נשירת שיער, שינויים בחוש הטעם, כאבי בטן, בחילות, כאבי מפרקים, כאבים בשרירים, דלקת ריאות, בצקות בגפיים, חום&amp;nbsp;גבוה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת (כולל תוספי תזונה) שנוטלים או שצריכים ליטול במקביל לפרופילתיואורציל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. פרופילתיואורציל עלולה לפגוע ביעילות של תרופות נוגדות קרישה כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;וורפרין&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;הרופא המטפל עשוי לאשר שילוב כזה, אך צפוי לקבוע כי יש לבדוק לעיתים קרובות את מידת הקרישיות של הדם (בדיקות INR).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;כאשר מטופלים בפרופילתיואורציל יש להימנע משימוש בתרופות נוספות שעלולות לדכא&amp;nbsp;את מוח העצם כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6471" target="_blank"&gt;קלוזפין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;למטופלים בפרופילתיואורציל&amp;nbsp;אסור להשתמש&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5108" target="_blank"&gt;בדיפירון (אופטלגין)&lt;/a&gt; שכן השילוב הזה עלול לפגוע בייצור של כדוריות דם לבנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;מאחר שרמות&amp;nbsp;&lt;a href="" target="_blank"&gt;התיאופילין&lt;/a&gt; בדם מושפעות במידה רבה מהרמות של הורמוני בלוטת התריס בדם, ומאחר שפרופילתיואורציל&amp;nbsp;משפיעה על הרמות של הורמוני בלוטת התריס, הרי שפרופילתיואורציל משפיעה בעקיפין על רמות התיאופילין בדם.&amp;nbsp;אם שתי התרופות האלה ניטלות במקביל יורה הרופא לבדוק את&amp;nbsp;רמות התיאופילין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;6.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203" target="_blank"&gt;אמיודרון&lt;/a&gt; עלולה לפגוע בפעילותה של בלוטת התריס ולהחמיר תסמינים של פעילות־יתר של בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;מומלץ לעקוב אחרי הדופק ולחץ הדם של מטופלים בפרופילתיואורציל שנוטלים תרופות ללב. ייתכן שהרופא ימליץ במקרה כזה לעשות גם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/electrocardiogram.aspx" target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;בדיקת אק"ג&lt;/a&gt;. נוסף על כך, הפרעות בבלוטת התריס עלולות להשפיע על רמות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776" target="_blank"&gt;הדיגוקסין&lt;/a&gt; בדם. אם סובלים מהפרעות כאלה מומלץ לנטר את רמות הדיגוקסין בדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן לחצות את הטבלייה במידת הצורך כדי להקל על הבליעה. ניתן לכתוש את הטבלייה או לחלקה לחלקים קטנים יותר, אך יש לבלוע את כל חלקי הטבלייה באותו הזמן. יש לבלוע את הטבליות עם מעט מים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>490</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה במקום מוצל וקריר (עד 25 מעלות צלזיוס) שמוגן&amp;nbsp;מלחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>פרופיל־תיוציל,פרופילתיואורציל אפוטקס4פרופילתיואורציל אפוטקסPropylthiouracil Apotex8701

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש