חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

 

מרכז רפואי לשיקום לוינשטיין - מכון התפתחות הילד - רעננה73132020/05/2022 15:05:42Falseמרכז רפואי לשיקום לוינשטיין - מכון התפתחות הילד - רעננה609320רעננהאחוזה278<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7709085</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600622</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7709085</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600622</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>212כללית0126ריפוי בעיסוק ילדים<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור מבוגרים</ServiceName><ServiceID>363</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>פיזיותרפיה ילדים</ServiceName><ServiceID>749</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>עבודה סוציאלית</ServiceName><ServiceID>751</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>פסיכולוגיה ילדים</ServiceName><ServiceID>758</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>bdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAA2ADAAOQAzADIAMAAwADAAMAAwADEAMgA2AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvnqo1Truehttp://sps-app.com/Tfa1
מרכז רפואי לשיקום לוינשטיין - מכון התפתחות הילד - רעננה73132120/05/2022 15:05:42Falseמרכז רפואי לשיקום לוינשטיין - מכון התפתחות הילד - רעננה609320רעננהאחוזה278<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7709085</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600622</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>212כללית0728אבחון התפתחות הילדbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAA2ADAAOQAzADIAMAAwADAAMAAwADcAMgA4AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvmqo1Truehttp://sps-app.com/Tfa1
מרכז רפואי לשיקום לוינשטיין - מכון התפתחות הילד - רעננה73132220/05/2022 15:05:42Falseמרכז רפואי לשיקום לוינשטיין - מכון התפתחות הילד - רעננה609320רעננהאחוזה278<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7709085</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600622</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7709085</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600622</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>212כללית0749פיזיותרפיה ילדיםbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAA2ADAAOQAzADIAMAAwADAAMAAwADcANAA5AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvmuo1Truehttp://sps-app.com/Tfa1
מרכז רפואי לשיקום לוינשטיין - מכון התפתחות הילד - רעננה73132320/05/2022 15:05:42Falseמרכז רפואי לשיקום לוינשטיין - מכון התפתחות הילד - רעננה609320רעננהאחוזה278<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7709085</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600622</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7709085</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600622</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-07-29T12:26:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>212כללית0758פסיכולוגיה ילדיםbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAA2ADAAOQAzADIAMAAwADAAMAAwADcANQA4AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvmuo1Truehttp://sps-app.com/Tfa1

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש