נהלי כשרות פסח במרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית ​

מדריך

נושא ראשי: כשרות לחג הפסח
הוראות והנחיות לבתי החולים לחג הפסח תשע"ח
חלות: הנהלות המרכזים הרפואיים/ מפקחי הכשרות

ליל הסדר יחול השנה אי"ה ביום שישי בערב י"ד ניסן תשע"ח 30.03.18
חג הפסח יחול השנה החל מליל הסדר ועד יום שבת קודש כ"ב ניסן 07.04.18 בשעה 20:00

1. הכנות לפסח
1.1. לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה יש לזמן פגישת עבודה בכל  מרכז רפואי לפחות כחודש לפני הפסח,  בה ישותפו כל הגורמים והנוגעים בדבר, ואשר בסיכומה תגובש תכנית עבודה מחייבת בכתב בה יפורסם לוח זמנים וייקבעו האחראים הישירים והמטלות שיוטלו על כל אחד.
1.2. יש לוודא ביצוע תכנית ניקיון יסודית לכל המקומות בהם אוחסנו דברי חמץ ובפרט מטבחונים, מטבח מרכזי וכדומה. יש לדאוג לכוח אדם מספיק לניקיון והכשרה.
1.3. ככלל, בכל מוסדות הכללית בשנים האחרונות על פי  הנהלים והנחיות העבודה קיים מחסן מצויד לפסח עם כל הציוד הדרוש- כלים, סכו"ם, גסטרונומים מגשים וכד', כך שאין צורך להכשיר כלים לפסח. בבתי חולים שחסר בהם ציוד וכלים לפסח, יש לדאוג ולהשלימם בהקדם. יש להקפיד על סט כלים לפסח- בשרי וחלבי , סימונם לפסח והכנסתם לשימוש.
1.4. יש להקפיד ולוודא שכל הכלים בסימון - "בשרי" או "חלבי" (בהתאם לצורך), לפני הכנסתם לשימוש. בסימונים מיוחדים לפסח, סימון הפסח יהיה שונה באופן בולט מהכלים של כל השנה כמו"כ, חייבת להימצא הטבעה של המילה "פסח" ע"ג הכלי וכן ברגים של טפלון בעלי תו תקן למזון בצבע מיוחד לפסח שהוכנסו לשימוש בכל מוסדות הכללית.
1.5. בתנורים המצויים במטבחים אין אפשרות של ליבון כהלכה, לכן  אין להכשיר  רשתות תבניות וגסטרונומים. יש להשתמש בתבניות, גסטרונומים ורשתות, אשר מאוכסנים במחסני הפסח ומסומנים בסימני פסח. ניתן להשתמש גם בתבניות חד פעמיות.
1.6. אין להכשיר לפסח כלי עץ, סכיני מטבח, כלי חרסינה, פיירקסים, כלים מפלסטיק ומלמין. כל הכלים הנ"ל חייבים להיות חדשים, או כאלה שנשמרו במחסן פסח ולא היה בהם שימוש כל השנה.
1.7. בבתי החולים אשר חלוקת האוכל למחלקות האשפוז מתבצעת בשיטת "בשל קרר" נרכשו סטים מושלמים של מגשים  לפסח השונים בצבעם מהכלים שבשוטף. יש לבדוק ולוודא שאכן  קיים סט מושלם לפסח של מגשים, כלי אוכל ומכסים בצבע שונה.
1.8. יש לאסוף את כל הכלים והסכו"ם הרגיל החמצי ולאכסנו במחסן החמץ עד אחרי החג. כלים שאינם בשימוש בפסח  יש לנקותם ולהוציאם מהמטבח ולאכסנם במחסן חמץ מבעוד מועד כדי שלא יפריעו בניקוי הכללי.
1.9. רכש מזון לפסח
1.9.1. יש לוודא הגעת המצרכים במועד מספק לפני החג כך שמצרך אשר כשרותו לפסח מוטלת בספק, יוחלף  מבעוד מועד.  
1.9.2. לפי הוראת מחלקת הכשרות הארצית של הרבנות הראשית לישראל, חובה להקפיד שעל כל אריזה של מצרך מזון, יהיו המילים "כשר לפסח" מודפסות כחלק מתווית המוצר. זאת, בנוסף לתעודת כשרות בת תוקף מרבנות מוסמכת המעידה שהמוצר כשר לפסח. על קנייני המזון, יחד עם המפקח על הכשרות, לבדוק כל משלוח ולהודיע על כל מקרה חריג. 
1.9.3. ע"פ נהלי הכשרות קבלת סחורות ככלל חייבת להיות בתאום ופיקוח מפקח הכשרות על אחת כמה וכמה שיש להקפיד ע"כ בהקפדה יתרה בחג הפסח.
1.9.4. שי ליולדות-  סלי מתנות ודברי מזון שניתנים ליולדות לאחר ההכשרה יש להקפיד לקבל מהספקים אך ורק "כשרים לפסח". יש להקפיד ולוודא כי החל מיום ההכשרה ועד לאחר חג הפסח אין חמץ במתנות הניתנות ליולדות. 
1.9.5. יש לוודא הימצאות תיק כשרות מסודר לפסח ובו יישמרו כל תעודות הכשרות של מוצרי הפסח והעתקי תעודות המשלוח. הנ"ל באחריות מפקח הכשרות וקנייני המזון.

 
2. אחסנה
2.1. מבעוד מועד לפני החג יש לייחד מחסן עבור כל המצרכים הכשרים לפסח, על מנת שלא יבואו במגע עם החמץ לפני החג.
2.2. יש לייחד מקפיא למוצרי הפסח. אין לאחסן בהקפאה מזון פסחי וחמצי יחד (במקרה של צורך חיוני יש לבנות מחיצה מושלמת מגבס או עץ).
2.3. יש לייעד חדר או מחסן לאחסון כל החמץ וכלי החמץ. חובה לסוגרו למשך כל ימי החג ולמסור את המפתח למפקח הכשרת. במשך כל החג אסורה הכניסה למחסן זה.

3. ביעור חמץ
3.1. הכנות
לפני ההכשרה שתבוצע השנה ביום רביעי י"ב ניסן תשע"ח  28.03.18 יש להוציא את החמץ, את הכלים ואת הסכו"ם ממטבחי המחלקות, מן המגירות בחדרי החולים, מפינות השתייה, מן המחסנים, מחדרי הפרסונל, מבתי הספר לאחיות, המכונים והמלוניות כדי להכין ולנקות היטב את המקומות הללו להכשרה כהלכה.
3.2. מצנמים ותנורי אפיה (טוסטר-אובן)
מכשירים אלה לא ניתן להכשיר ועל כן יש לנקותם ולאחסנם בארון נעול עד אחרי החג (יש להוציא הוראה מחייבת על כך בכתב, למנהלת המשק ולאחיות ובאמצעותם לכוחות העזר השונים).
3.3. תנורי מיקרוגל
מכשירים אלה קשה להכשיר- ועל כן יש לנקותם ולאחסנם עד אחרי החג. באותן מחלקות שבהן צורכי החולים מחייבים שימוש בתנורי מיקרוגל במהלך החג, יש להודיע על כך מראש למפקח הכשרות המקומי על מנת לרכוש חדש לפסח.
3.4. סירי קיטור
יש להקפיד על ריקון הקיטור בסירים לפני ההכשרה. יש להחליף את צינורות הגומי ולהכשיר את ראשי הברזים.  
3.5. טרמינלים ועגלות חימום
לאחר השימוש האחרון  יש לבצע ניקיון מוקפד לפני ההכשרה, כן  יש לוודא הזמנת טכנאי והדלקתם בתוכנית חימום מלאה על חום מרבי. חובה לערוך בדיקה לכל הגומיות בעגלות ובטרמינלים ולוודא שכל הגומיות שלמות- אין להכשיר עגלות עם גומיות קרועות. יש לרכוש סט נוסף לפסח.
3.6. חצובות כיריים
במקומות בהם עדיין משתמשים בכיריים לבישול יש לרכוש חצובות חדשות לפסח.
3.7. קומביסטימרים
יש להקפיד לנקות את המאווררים הפנימיים ואת הלכלוך שמצטבר בחלונות האוורור הפנימיים ע"י טכנאי מורשה בערב ההכשרה.  יש לרוקן את המים של הקומביסטימרים- אין להכשיר גומיות קרועות ועדיף לרכוש סט נוסף לפסח.
4. מכירת חמץ
4.1. מנהל ביה"ח יחתום על כתב הרשאה לרב הכללית למכירת חמץ. 
5. יום ההכשרה
5.1. יש להוציא חוזר לכל הנוגעים בדבר כי אין לקיים מסיבות או אירועים ביום ההכשרה, וזאת על מנת שהכשרת ביה"ח תתבצע כהלכה וללא קשיים מיוחדים.
5.2. כבכל שנה יש להוציא באופן נאה חוזר למאושפזים על מגש הארוחה האחרונה שלפני הכשרת ביה"ח, בו מצוינים זמני הכשרת ביה"ח, וכן פרסמו בלוחות המודעות, במסכי המחשב ובמסכי המידע מידע לציבור על ההכשרה דבר שתורם רבות לשיתוף פעולה הן מצד העובדים והן מצד המבקרים והמאושפזים.
5.3. כאמור לעיל, יום ההכשרה יערך השנה ברוב המקומות ביום רביעי י"ב בניסן תשע"ח 28.03.18. בכל מקרה, יש לתאם  עם מפקח הכשרות את המועד המדויק הן להכשרת המטבח המרכזי, והן את הכשרת המחלקות.
5.4. את ההכשרה ההלכתית חובה לבצע רק לאחר גמר הבישולים והניקיונות, לא ניתן להכשיר הלכתית בזמן ביצוע עבודות בישול או לפני גמר ניקיונות.
5.5 לגבי הכשרה מוקדמת של פינות הבשר והאפייה, אין לבצע הכשרה מוקדמת- יש לבצע הדבר רק ביום ההכשרה הכללי.  
5.6 יש להכשיר את המטבח המרכזי, המטבחונים וחדרי הצוות במחלקות רק לאחר גמר ארוחת הערב ופינוי כלי החמץ למחסן כלי החמץ.  אין להוציא כלי פסח ממחסני הפסח עד אשר יוכנסו כל כלי החמץ למחסן שיועד לכך.
5.7 אין להכניס כלי פסח לרבות שטיפת הכלים עד לסיום הכשרת המטבח כולו.
5.8 ארוחת חמץ האחרונה, תוגש בכלים חד-פעמיים. במקומות שמחלקים דייסה לארוחת ערב  יש לתת דייסת קורנפלור / אורז. אין לחלק לחם.
5.9 יש לוודא הימצאותם של האביזרים הדרושים להכשרה, כגון: צבתות ארוכות במידה מספקת, מבערים (ברנרים) וסלים להגעלה. כל העובדים המבצעים את ההכשרה יצוידו בחלוקים, כפפות חסינות אש, מגפיים, משחה נגד כוויות וכדומה. כמו כן, יש להבטיח את נוכחותו של איש אחזקה במטבח בכל זמן ההכשרה, וכן חובה להמצאות איש בטיחות שיפקח על נושא הבטיחות. על  אחראי מטעם מנהל המשק להיות נוכח עד לסיום הכשרת המחלקות.
5.10 המחסן המרכזי יספק למטבחוני המחלקות: צינורות גומי לברזים, מסננים, מברשות, שטיחוני גומי חדשים וכן אביזרים מתאימים לשטיפת הכלים. כמו כן, יש לספק מפות ניילון קבועות [שעווניות] לכיסוי שולחן הצוות לכל ימות החג או, לחלופין, מפות חד פעמיות שניתן יהיה להחליף בסיום כל ארוחה.
5.11 מכיוון שאנו סוגרים את כלי החמץ המחלקתיים כגון ספלי קפה, סכום וכדומה על המחסן המשקי לספק לכל חדרי הצוות כלים חד פעמיים כגון: כוסות שתיה חמה וקרה, סכום וצלחות בכמות מספקת לכל ימות החג.
5.12 עקב כך שעמילן הכוסות היעודות לשתייה חמה מקורו עלול להיות מחמץ גמור, על כן חובה לרכוש כוסות לשתייה חמה עם כשרות לפסח.
5.13 לפי ההלכה מותר להגעיל רק את הכלים שלא בישלו בהם חמץ במשך 24 השעות שקדמו לשעת ההכשרה. מותר איפה השנה, לבשל חמץ כמו: קוואקר, סולת, אטריות וכדומה, רק עד יום שלישי י"א ניסן תשע"ח  27.03.18- מתאריך זה ועד ההכשרה יש לתכנן לבשל תפריט שאינו חמץ גמור כגון: תפוח אדמה, אורז כוסמת וכדומה.
5.14 יש לדאוג לניקוי כל הרכבים והטרקטורים המסיעים את האוכל למחלקות.
5.15 לאור מנהגי העדות השונות ובהתחשב במנהגים השונים אין להשתמש בקטניות ואין לבשל אורז בחג הפסח. עבור חולים מיוחדים יש לייחד אורז מבורר. על פי ההלכה, נדרש לברור את האורז 3 פעמים לפני הפסח.  אורז זה יסופק למחלקות מיוחדות ועבור חולים מיוחדים הזקוקים לכך, בכמות הנדרשת לכל ימות החג.
5.16 במקומות שקיימים בהם חדרי הורים או מלוניות אשר מונח שם מזון חמץ יש להקפיד לנקות היטב ולהודיע להורים/ למתארחים באמצעות שילוט/מודעה וחוזרים שאין להכניס מזון חמץ מיום ההכשרה ועד מוצאי החג האחרון.
ליל הסדר
5.17 לקראת ליל הסדר - יש לשלוח למחלקות קערות מצות והגדות וכן להודיע באמצעות חוזרים ושלטים בלוחות המודעות על קיום  סדר פסח וזמני תפילות החג.
5.18 באחריות ההנהלה לסייע בכל הנדרש למפקח הכשרות בקיום סדר מרכזי מכובד כראוי לחג החירות. 
6. הקפדה על כשרות החג
6.1 לקראת החג, על מנהלי בתי החולים לתגבר את השומרים. יש להורות לשומרים הבודקים בדיקה ביטחונית, שהחל מיום ההכשרה בתאריך 28.03.18 בשעה 21:00 מתחילת ההכשרה עד סוף ימי החג והשבת 07.04.18 בשעה 20.00 ועד סילוק כל כלי הפסח תיאסר הכנסת מצרכי חמץ.
6.2 העברנו שלטים מתאימים בעברית, רוסית וערבית בכמות מספקת, שייתלו בשערי הכניסה השונים, וכן על פתחי המחלקות  והמעליות, ובהם נקרא הציבור שלא להביא מצרכי מזון חמציים במשך ימי הפסח וזאת על מנת לשמור על כשרות ביה"ח.
6.3 לטובת המבקרים יש להציב ארונות מיוחדים עם שילוט ב- 3 שפות כי במידה ויש ברשותם של המבקרים דברי חמץ יש להניחם בארון חמץ שיועד לכך ובצאתם יוכלו לקבל את דברי החמץ.
6.4 על ההנהלה לקבוע ולתלות את הכרזות המסורתיות המברכות את הציבור לחג הפסח בשערי בית החולים.
6.5 יש לוודא, הפצת חוזר מיוחד לעובדים ולחולים, מידע ע"ג מסכי מידע ומחשבים אישיים וכן פרסום בעיתונות המקומית בהם צוין יום ההכשרה והופנתה בקשה לעובדים ולמאושפזים להקפיד על אי הכנסת חמץ מיום זה ועד גמר החג. 
6.6 על מנת למנוע חלילה הכנסת דברי חמץ לשטח ביה"ח הורשו העובדים הקבלניים במספר בתי חולים לאכול בחדר האוכל הכללי בכל ימי החג. אנו ממליצים לאמץ סידור זה בכל בתי החולים.
6.7 בימי הפסח, תהיינה כל המסעדות, קפיטריות וחנויות "יעל" סגורות החל מבוקר יום ההכשרה ובמשך כל ימי החג. על מנהלי בתי החולים להודיע למפעילי החנויות והקפיטריות בכתב מבעוד מועד, על תאריך יום ההכשרה ועל סגירתן בכל ימי החג. למעט חנויות ומזנונים אשר קיבלו אישור מיוחד עם תנאים מגבילים. עליהם להכשיר את החנויות, ולרכוש אך ורק מוצרי מזון "כשרים לפסח" בתאום עם מפקח הכשרות באותו תאריך שביה"ח מכשיר.
6.8 המכונות האוטומטיות לממכר כריכים וכל המכונות שבמשך השנה מכילות דברי חמץ ינעלו למשך כל ימי החג החל מבוקר יום ההכשרה. יוצאות מכלל זה -  מכונות למשקאות קלים ולשקיות שוקו וממתקים ובתנאי שעל כל פחית ושקית מהממתקים יהיה סימון בולט "כשר לפסח". על מפקח הכשרות לתאם מועד עם מפעילי המכונות - לניקיון המכונות והחלפת המשקאות. מכונות שיוכשרו יתלו עליהם תעודות כשרות לפסח של מח' דת וכשרות.
7. שביעי של פסח  והיערכות פינוי כלי הפסח ואחסונם
7.1 נא תשומת ליבכם, כי מכיוון שהחג האחרון (שביעי של פסח) חל ביום שישי וצמוד ליום השבת יש להיערך לכך ולהכין את כל ארוחות החג והשבת מבעוד מועד קרי עד ליום חמישי אחה"צ.      
7.2 נא תשומת לבכם, השנה חג הפסח מסתיים ביום שבת קודש כ"ב ניסן תשע"ח 07.04.18 בשעה 20.00. יש לארוז את כלי הפסח ולהחזירם למקומם. אין להכניס למטבח את כלי החמץ ודברי אוכל חמציים לפני גמר אחסון כלי הפסח. יש להקפיד על ביצוע אריזת כלי הפסח ואחסונם לשנה הבאה רק לאחר צאת החג/שבת. 
7.3 מאחר והיום האחרון של פסח חל בשבת יש לאחסן את האוכל שהוכן לשבת בתבניות חד פעמיות ע"מ שניתן יהיה לשטוף את הכלים ולאחסנם במחסן הפסח במוצאי החג. מלכתחילה, כדאי לבשל את ארוחות השבת והחג בתבניות חד פעמיות.
7.4 באחריות מפקח הכשרות לעשות ערוב תבשילין.
7.5 יש לרכוש נרות נשמה של 48 שעות לכל מתקני נרות השבת – עבור הדלקת נר שבת בחג האחרון ולדאוג לחלקם ביום חמישי ערב חג שביעי של פסח.
7.6 יש לרכוש נרות 24 שעות עבור המדליקים  לקראת תפילת "יזכור".
7.7 על מנת שאיסוף כלי הפסח ואחסנתם יתבצעו כראוי, הדבר יעשה בתיאום עם מפקח הכשרות  יש לוודא כי:
•  כוח אדם מיומן ימצא במוצאי שבת כ"ב ניסן תשע"ח. 
•  לאור הניסיון ועפ"י דרישת מנהלות המטבח והמשק, חלוקת ארוחת הערב במוצאי החג תהיה  
   בכלים  חד פעמיים, על מנת להקל על פינוי כלי הפסח מכל המחלקות.
•  עפ"י דרישת האגף ללוגיסטיקה עם הכנסת הכלים יש לערוך ספירה של כל הכלים הנכנסים  
   למחסן הפסח, דבר שיאפשר הכנסת הרשימה לסאפ. מפקח הכשרות המקומי מונה על ידינו  
   לסייע ולפקח על נוהלי מחסן פסח.

הנהלת המחלקה לדת ולכשרות מבקשת להקפיד על ביצוע ההנחיות דלעיל, ומקווה כתמיד לשיתוף פעולה הדוק.
אנו מודים מראש להנהלות ולצוותי העובדים על המאמץ הגדול להכשרת בתי החולים לפסח, ומאחלים לכל בית ישראל בריאות טובה, שלום ושלוה וחג פסח כשר ושמח. 

 
הרב מנחם לפקיבקר
רב הכללית
וראש המחלקה לדת ולכשרות

 

 
כשרות תרופות לכל השנה
לשאלת רבים בנוגע לכשרות תרופות לכל השנה הננו להביא לידיעתכם את פסיקתם של הרבנים הראשיים לישראל שליט"א וכן את פסיקתם של פוסקי הלכה מובהקים.
 
תרופות שאין בהם טעם
כל הכדורים והכמוסות שנלקחים בבליעה (שהינם מרים) מותרים בשימוש.
 
תרופות עם טעם
תרופות שיש בהם טעם נעים כגון: תרחיפים (סירופים), כדורי לעיסה ומציצה, יש לבדוק כשרותם. אם אין להם תחליף ולפי קביעת הרופא חייב החולה לקחתן – יש להתיר שימוש בתרופה מחשש פיקוח נפש.
 
ויטמינים/תוספי מזון
כדורים וכמוסות שאין בהם טעם וניתנו בהוראה מחייבת של רופא, מותרים בשימוש כדין תרופות רגילות. 
תכשירי ויטמינים שנלקחים ללא הוראת רופא יש לבדוק ולוודא כשרותם. 
 
תרופות הומאופטיות 
בעקבות שאלות רבות שמגיעות אלינו בדבר כשרות התרופות ההומאופטיות לכל השנה על פי דעת הפוסקים באם יש ספק אם נעשה מאלכוהול או שנעשה "מסתם יינם" מותר גם לחולה שאין בו סכנה.
אך לעניין פסח מאחר ובתרופות הנ"ל מעורב אלכוהול שהוא בחשש חמץ, אין בידינו האפשרות לברור מדויק את מקורם על כן  איננו יכולים לפרסם רשימה מסודרת בנידון, ולמעשה ייגש כל
אחד למורה ההוראה שיפסוק לו מה עליו לעשות.
 
פעילות המחלקה לדת וכשרות
בכל המרכזים הרפואיים ובמרפאות ״כללית״ – סקירה
רבני המחלקה ומפקחי הכשרות  משרתים את הציבור בכל המרכזים הרפואיים ברחבי הארץ במסירות ונותנים את  תשומת ליבם  ואזנם כרויה לרחשי הציבור  עד לפרט הקטן ביותר בכל נושאי הדת, שבת, כשרות המטבחים והמזון, חגי ישראל,  בתי כנסת  ושיעורי תורה, נושא הנפטרים, שמירה על כבוד הנפטר, שמירת טומאת כהנים  ועוד.

המחלקה שוקדת על מתן פתרונות אשר משלבים בין קידמה וטכנולוגיות לבין שמירת ההלכה בקפידה: 
 
כשרות 

 • השגחה צמודה של מפקחי כשרות בכל בתי החולים.
 • מערכת ביומטרית ראשונה מסוגה בעולם ההדלקה היא אך ורק על ידי טביעת אצבע של מורשים הלכתיים בלבד להדלקת ציוד הבישול והטיגון להקפדה על "בישול ישראל".
 • מכונות שטיפת כלים נפרדות לחלבי ובשרי.
 • אין בישול סתמי (פרווה) כלל.
 • מכונות חשמליות לברירת אורז.
 • נפות חשמליות לניפוי קמח.
 • כל  הכלים כולל כלי הפלסטיק, קרשי העבודה וקערות, הינם בסימון מיוחד וחדשני לחלבי ובשרי.
 • שמיטה למהדרין בכל בתי החולים של הכללית.
 • ניתן להזמין מנות "גלאט למהדרין" בהזמנה מיוחדת לכל דורש.
 • כל פריטי המזון וחומרי הגלם "כשרים למהדרין" (להוציא בשרים).
 • כל הירקות העלים כולל כרוב ללא חשש חרקים (חסלט וכד').
 • סימון מיוחד לתבניות לבשרי/חלבי ייחודי בכל הארץ.

 
שבת 

 • פיקוח שבת ע"י מפקחי שבת מיוחדים.
 • כל הבישול מתבצע לפני שבת, כולל דייסות.
 • מיחמי שבת מהודרים הלכתית בכל מחלקות בתי החולים.
 • החימום נעשה באמצעות שעוני שבת בלבד.
 • הסדרי כניסה הלכתיים (דלת נוספת, רמזורי שבת, פיקודי שבת המופעלים ע"י שעונים אסטרונומיים ועוד).
 • בדיקה ביטחונית (מגנומטר) פועלת בדרך המותרת הלכתית.
 • מכונת שטיפת כלים פועלת באמצעות פיקודי שבת.
 • בכל המחלקות שקע/תקע בשיטת גרמא.
 • תריס לתאורת שבת במחלקות האשפוז.
 • מכשירי איתות לאחות באופן המותר בשבת.
 • מדחומים מיוחדים המותרים לשימוש בשבת.
 • רישום חולים מתבצע באופן הלכתי המותר בשבת. (מקלדת מיוחדת עם פיקוד שבת).
 • מתקנים מהודרים להדלקת נרות שבת בכל המחלקות.
 • חדרי אירוח למלווי החולים ובני משפחה בשבתות ובחגים.
 • עירובי חצרות ׳מהדרין׳.
 • אספקת ארוחות מהדרין בשבת ע"י ארגוני החסד השונים.

 
פסח

 • הכשרת כל בתי החולים כדת וכהלכה.
 • מערכת כלים נפרדת ומסומנת בסימון מיוחד לחג הפסח. כל הכלים נעולים בכל ימות השנה במחסני פסח המיועדים לכך.
 • הקפדה בשערי ביה"ח ואיסור הכנסת אוכל למניעת הכנסת חמץ.
 • ימי עיון והדרכה בנושאי סדרי ונהלי הפסח למפקחי הכשרות ולסקטורים שונים.
 • רבני הערים אשר בתחומם נמצא בית החולים יעמדו מקרוב על כל סדרי ונוהלי הכשרות.
 • חוברת תרופות כשרות לפסח מופצות לכל המרפאות, הרופאים הרבנים, מועצות דתיות, צה"ל ועוד.
 • סדרי פסח מרוכזים למאושפזים ולצוות הרפואי.
 • אספקת הגדות  ומצות שמורות.
 • הסדרת מכירת חמץ (כתבי הרשאה) במפעלי התרופות.

 
בתי כנסת 

 • כללית מעמידה בתי כנסת מלאי פעילות תורנית בכל בתי החולים. בית כנסת מפואר וגדול נבנה במרכז הרפואי סורוקה, בית כנסת מהודר מלא פעילות בבי"ח קפלן ברחובות, בית הכנסת המפואר בקמפוס בלינסון.
 • כמו כן הוקמו בתי כנסת חדשים במרכז הרפואי העמק, במרכז שניידר ובבית החולים יוספטל באילת.
 • יצוין כי אף בבניין ההנהלה הראשית בתל אביב  ובכל המרכזים הלוגיסטיים קיימים בתי     

              כנסת כאשר העובדים מנצלים דקות יקרות בבית הכנסת.

חגי ישראל

 • תקיעת שופר בכל המחלקות תפילות הימים הנוראים על ידי בעלי תפילה.
 • הקמת סוכות מפוארות. 
 • אספקת ארבעת המינים לכל המחלקות. 
 • שמחות בית השואבה והקפות בשמחת תורה והקפות שניות.
 • חנוכיות לחולים ובני המשפחה.
 • קריאת מגילה ע"י מתנדבים.
 • סדרי פסח, קערות פסח וחלוקת הגדות לחולים.

 
מזוזות ספרי תורה ותפילין

 • מזוזות מהודרות לכל בתי החולים והמרפאות.
 • רכישת ס״ת חדשים, הגהה ותיקון הישנים.
 • תפילין בכל בתי החולים.
 • ספרים וספריות.
 • מעמדים לספרי תהלים בחדרי הניתוח.
 • ספריות תורניות במרפאות הקהילה. 
 • שיעורי תורה וימי עיון.
 • שיעור הדף היומי בבתי החולים.
 • הרצאות תורניות בנושאי רפואה והלכה לסקטור הרפואי.
 • ימי עיון לעובדים, לאחיות, למהנדסים ולסגל מקצועי בנושאים של: כשרות, שבת ופסח.

 
הסדרי טומאת כוהנים

 • הפרדת טומאה קבועה.
 • דלתות כפולות.
 • גיזום עצים ועוד.

 

 
נוסח שטר מכירת חמץ של הכללית עבור חברות התרופות
ביוזמה ברוכה פונים אנו מידי שנה אל כל מפעלי ויבואני התרופות בארץ, בבקשה לחתום על הרשאת מכירת החמץ (המוצגת בזה) שמחים לציין כי מפעלי התרופות והיבואנים נענים ברצון ובהבנה, ובכך בא על תיקונו נושא "חמץ שעבר עליו הפסח".

 

כתב הרשאה לפסח תשע"ח
אני הח"מ מייפה את כוחו של הרב מנחם לפקיבקר שליט"א
רב הכללית למכור את כל דברי החמץ וחשש חמץ ותערובות החמץ
הנמצאים ברשותנו ובבעלות חברת

___________________________________________

 

שם החברה

והננו מצהירים בזאת כי הרשאה זו תוקפה כתוקף ייפוי כוח בלתי חוזר לפי חוקי הממשלה, וכל טענה כגון "חוזה למראית עין" לא תהיה קבילה כלל. וכמובן שלא נוכל לטעון שההרשאה והקניינים נעשו למראית עין, וידוע למוכר / משכיר שהואיל ויהודים יראים ושלמים סומכים על שטר הרשאה זה והמכירה / השכירות שתעשה על סמך שטר זה, אי לזאת מתחייב המוכר / המשכיר שכל טענה שתועלה על ידי המוכר / המשכיר לגבי תוקף המכירה ו/או גמירות דעתו, הינה בלתי קבילה.

כמו כן מייפים אנו את כוחו של הרב מנחם לפקיבקר להשכיר
את כל המקומות שבהם נמצאים הפריטים הנ"ל
מיום י"ד ניסן תשע"ח ועד כ"ב ניסן תשע״ח

 

וע"ז באנו על החתום ביום __________________________

שם החותם ______________________________________ 

חתימה  _________________________________________

חותמת __________________________________________

המחלקה לדת וכשרות
טל' ישיר: 03-6923275

 

 

מדריך הלכתי לחולים בפסח
•  רוב התרופות המצויות בזמננו ובפרט התרופות המיוצרות בארץ, אינן מכילות מרכיבים של חמץ והינן כשרות לפסח. בחלק מן התרופות עדיין יש חשש תערובת חמץ. כדלהלן: 
•  כדורים שהחומר שמגבש ומקשה את הכדור עשוי מעמילן דגן - חמץ.
•  תרופות המכילות ויטמינים מסוימים (כמו ויטמין E ויטמין C) המופקים גם מדגנים – חמץ.
•  כדורים הממותקים ע"י ציפוי חיצוני של סוכרים ממתיקים העשויים חמץ. 
   בעיקר בסירופים (תרחיפים) מעורבים תמציות וחומרי טעם, המופקים מחמץ.
•  כדורים המוקשים או ממותקים מחמץ, המיועדים למציצה, לעיסה וכד'. 
•  משחות (קרם) וטיפות, פתילות, זריקות, תכשירים לאינהלציה, המעורב בהם כוהל חמץ, אך עומדים לשימוש חיצוני- ולא למתן דרך הפה מותרים לשימוש. 
•  תרופות הומופתיות, פעמים רבות הצמח המהווה את יסוד התרופה הוא דגן או שהכוהל המורכב בתוכו – חמץ.
חולה שיש בו סכנה
•  חולה אשר על פי הוראת רופא, צריך לקחת תרופה מסוימת ואם יפסיק את נטילת התרופה פשר ויגיע לידי מצב של אפילו ספק סכנה - חייב לקחת תרופה זו וחלילה לו להחמיר על עצמו ולהימנע מלקחתן (1).
• בתרופות שיש עליהן חשש חמץ, אם ישנה אפשרות, יש להעדיף כדורים או קפסולות, על פני סירופ נוזלי (2).
•  חולה הצריך לקנות בפסח חמץ גמור, או תרופות שיש בהן חמץ גמור (בעין), מלכתחילה לא  
    יזכה בהן וכשצריך - ישתמש בהן אך יניחם במקום מוצנע וייקח משם בכל פעם לפי הצורך (3).   
    אם עדיין קודם הפסח, ימכרם במכירת חמץ לנכרי וייקח מהם כל פעם לפי הצורך, ויכוון שלא לזכות בהן.
חולה שאין בו סכנה
•  השוכב במיטה מפני חוליו או הסובל מכאב חזק עד שנחלש כל גופו, וכן המתהלך כבריא אבל עלול ליפול למשכב אם לא יקבל טיפול מבעוד מועד כגון: חולה קצרת (אסטמה), סכרת, דלקת פרקים, הסובל ממחלת לב שאינה מסוכנת (4) - מותר לו לקחת לרפואתו כדורי בליעה, אפילו  אם הן מוקשים ע"י חומר חמץ, או ממותקים ע"י ציפוי חיצוני חמץ, באופן שכזה, יבלע אותן ולא ימיסן במים (5).
•  תרופות המכילות קטניות, מותרים אף לחולה שאין בו סכנה (6).
•  כל המשחות (הקרם) לסוגיהן, זריקות, טיפות עיניים אף ואוזניים, פתילות, משאפים וכל חומרי החיטוי שמשתמשים בהם שימוש חיצוני, מותרים אף לחולה שאין בו סכנה להשתמש בהן,  אפילו אם מעורב בהם אלכוהול או מרכיב אחר חמץ ואינם כשרים לפסח (7). יצוין כי הפתילות,  
   תמיסת יוד ופולידין לסוגיו המיוצרים כיום בארץ, כשרים הם לפסח (8).
•  תרופות הומיאופתיות, יש לוודא שהצמח המרכיב את יסוד התרופה אינו מחמשת מיני דגן וכן  אין להתירם בפסח רק אם נתברר שהאלכוהול המורכב בו אינו חמץ. (תרופות הומיאופתיות המיוצרות בחו"ל, הרבה  מהם חמץ, שמכילים כוהל דגנים. והמיוצרים בארץ, יש לוודא כנ"ל)  ובאין סכנה, אין להתירם בפסח ויש להיוועץ עם הרופא על לקיחת תחליף לימי הפסח, ושומר מצוה לא ידע דבר רק (9).
•  תרופה שאינה מופיעה ברשימת התרופות הכשרות לפסח מותר מן הדין לקיימה בפסח, ואינו  צריך לבערה או למכרה לנכרי (10). אך נוהגין שמוכרין ארון התרופות במכירת חמץ לגוי. אולם חולה שמותר לו לקחת תרופות, מותר לו להוציא לצרכו תרופות מארון התרופות אף מהנמכר לנוכרי (11).
החש בכאבים קלים
•  החש בכאבים קלים ונזקק לתרופה, לא ייקח תרופה שיש בה חשש תערובת חמץ (12) ובמקום צורך גדול, יש להקל לבלוע הכדור ורוב רובם של התרופות לשיכוך כאבים המצויים בארץ, נקיים מחשש חמץ (13). מותר לקנות אחר הפסח תרופה המכילה חמץ, עבור החולה, אף זה שאין בו סכנה, גם ממי שחשוד שלא מכר את חמצו כדין (14).

יצוין כי מזה מספר שנים כל מפעלי ויבואני התרופות מוכרים את החמץ כדת וכדין באמצעות רב הכללית.