כשרות תרופות לכל השנה

כשרות תרופות לכל השנה

 

לשאלת רבים בנוגע לכשרות תרופות לכל השנה הננו להביא לידיעתכם את פסיקתם של פוסקי הלכה מובהקים. 

תרופות שאין בהם טעם

כל הכדורים והכמוסות שנלקחים בבליעה (שהינם מרים) מותרים בשימוש.

תרופות עם טעם

תרופות שיש בהן טעם נעים כגון: תרחיפים )סירופים(, כדורי לעיסה ומציצה, יש לבדוק כשרותם. אם אין להם תחליף ולפי קביעת הרופא חייב החולה לקחתן – יש להתיר שימוש בתרופה מחשש פיקוח נפש.

ויטמינים/תוספי מזון

כדורים וכמוסות שאין בהם טעם וניתנו בהוראה מחייבת של רופא, אזי, מותרים בשימוש כדין תרופות רגילות.

תרופות ללא מרשם, תוספי מזון וויטמינים שנלקחים ללא הוראת רופא יש לבדוק ולוודא כשרותם. 

תרופות הומאופטיות

בעקבות שאלות רבות שמגיעות אלינו בדבר כשרות התרופות ההומאופטיות, שימוש לכל השנה על פי דעת הפוסקים באם יש ספק אם נעשה מאלכוהול או שנעשה "מסתם יינם" מותר גם לחולה שאין בו סכנה.

אך לעניין פסח מאחר ובתרופות הנ"ל מעורב אלכוהול שהוא בחשש חמץ, אין בידינו האפשרות לבדוק במדויק את מקורם על כן הלכה למעשה יש לשאול מורה הוראה מובהק שיפסוק כיצד לנהוג.