פעילות המחלקה לדת וכשרות

 

פעילות המחלקה לדת וכשרות

 

רבני המחלקה ומפקחי הכשרות משרתים נאמנה כל פונה מכל שדרות הציבור בכל המרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ.

השירות למטופל הינו במרכז תוך מענה מיטבי, מקצועי ומותאם לצרכי המטופל ומלויו בכל נושאי כשרות ודת במסגרת השירותים במרכזים הרפואיים ובקהילה.

תשומת ליבנו כרויה לרחשי לב הציבור החל מנושא כשרות המטבחים והמזון, שבת וחגי ישראל, בתי כנסת ושיעורי תורה, תמיכה ועידוד רוחני למאושפזים המבקשים זאת, עזרה וגישור בין צוות הרפואה המטפל לבין המטופל להתאמה תרבותית והלכתית תוך קשר הדוק עם מנהיגי הקהילות ופוסקי ההלכה במגזרים הדתיים השונים ועד לנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, שמירה על כבוד הנפטר, הסדרי טהרת כוהנים ונושאים רבים נוספים. 

המחלקה שוקדת על מתן פתרונות אשר משלבים בין קידמה וטכנולוגיות לבין שמירת ההלכה בקפידה:

כשרות 

* השגחה צמודה של מפקחי כשרות בכל מטבחי המרכזיים הרפואיים, והקפדה על רמת כשרות באופן של לכתחילה.

הותקנה מערכת ביומטרית ייחודית, להפעלת והדלקת ציוד הבישול והטיגון על ידי מורשים הלכתיים בלבד להקפדה על כשרות ודיני "בישול ישראל".

מכונות שטיפת כלים נפרדות לחלבי ובשרי.

אין בישול סתמי )פרווה( כלל.

מכונות חשמליות לברירת אורז ונפות מתקדמות לניפוי הקמח על ידי משגיח הכשרות.

כל הכלים והציוד במטבחים ובכלל זה, התבניות, המצקות, הסכינים, קרשי העבודה וקערות, הינם בסימון מיוחד וחדשני לבידול וסימון נפרד לחלבי ובשרי. 

ניתן להזמין מנות "גלאט למהדרין" בהזמנה מיוחדת לכל דורש.

כל פריטי המזון וחומרי הגלם "כשרים למהדרין" (בשרים ברמת חלק למהדרין בכשרות הרבנות הראשית לישראל).

כל ירקות העלים כולל כרוב בגידול מפוקח ללא חשש חרקים

סימון מיוחד לתבניות לבשרי/חלבי ייחודי עם תו תקן למזון בכל המרכזים הרפואיים של כללית.

* בשנת השמיטה ההקפדה היא על שמיטה למהדרין בכל המרכזים הרפואיים של הכללית.

שבת 

* פיקוח במטבחי המזון והקפדה על נהלי השבת ע"י משגיחי שבת באופן של כשרות לכתחילה. 

* מוקדי שבת פועלים במרכזים הרפואיים ומעניקים מגוון פתרונות של אש"ל למהדרין ע"י מתנדבים. 

כל הבישול מתבצע לפני שבת, כולל דייסות

* חימום המזון בשבת במטבחים ובמערך המזון נעשה באמצעות שעוני שבת ופיקודים הלכתיים. 

חימום מהדרין למגזר החרדי ע"י מכשיר חימום קירור חדשני וייחודי.

מיחמי שבת ומתקני שתייה מהודרים הלכתית בכל מחלקות המרכזים הרפואיים, לטובת המאושפזים המעוניינים.

הסדרי כניסה הלכתיים מגוונים (דלת מכנית, רמזורי שבת, פיקודי שבת הלכתיים המופעלים ע"י שעונים אסטרונומיים ועוד). 

בדיקה ביטחונית )(מגנומטר) פועלת בדרך המותרת הלכתית.

במחלקות מותקן שקע/תקע הלכתי, לטובת המטופלים בעת הצורך.

תאורת שבת במחלקות האשפוז.

מכשירי איתות לקריאה לאחות עם פיקוד שבת הלכתי באופן המותר בשבת.

מדחומים מיוחדים )אקולוגי ירוק ללא כספית מכיל גליום בטיחותי( המותרים לכתחילה לשימוש בשבת, למעוניינים.

לשרות שומרי השבת, ידוני זיהוי- תיק תק ללא חשש חילול שבת.

קיימת השתדלות לרישום חולים באופן הלכתי המותר בשבת.  

* מתקנים מהודרים ובטיחותיים להדלקת נרות שבת בכל המחלקות. 

* חדרי אירוח למלווי החולים ובני משפחה בשבתות ובחגים.

* עירובי חצרות ׳מהדרין‘ במרכזים הרפואיים.

* אספקת ארוחות מהדרין בשבת ע"י ארגוני החסד השונים. פתרונות הלכתיים ליולדות- במחלקה, לתינוקייה ולחדר ההנקה.

* משאבת חלב מחוברת לשעון שבת לטובת היולדות-לשמירת שבת כהלכתה.

פסח

הכשרת כל המרכזים הרפואיים כדת וכדין באופן מהודר.

מערכת כלים נפרדת ומסומנת בסימון מיוחד לחג הפסח. כל הכלים נעולים בכל ימות השנה במחסני פסח המיועדים לכך. 

* ימי עיון והדרכה בנושאי סדרי ונהלי הפסח לעובדים מהסקטורים השונים, וימי עיון מיוחדים למפקחי הכשרות.

רבני הערים אשר בתחומם נמצא המרכז הרפואי עומדים מקרוב על כל סדרי ונוהלי הכשרות.

* רבני הערים אשר בתחומם נמצא המרכז הרפואי יעמדו מקרוב על כל סדרי ונוהלי הכשרות.

סדרי פסח מרוכזים למאושפזים ולצוות הרפואי.

אספקת הגדות ומצות שמורות

* הסדרת מכירת חמץ לכל בתי החולים, המרפאות והמסעדות במוסדות הכללית ברחבי הארץ. 

* הסדרת מכירת חמץ )כתבי הרשאה( במפעלי התרופות.

בתי כנסת 

כללית מעמידה לרשות הציבור בתי כנסת פעילים בכל המרכזים הרפואיים ומניינים סדירים לשחרית מנחה וערבית עם שיעורים בדף היומי ועוד. בכל בתי הכנסת במרכזים הרפואיים יש ספריות תורניות עם ספרי קודש נצרכים.

יצוין כי בכל המרכזים הלוגיסטיים ובמטה, קיימים בתי כנסת כאשר העובדים והמבקרים מנצלים דקות יקרות בבית הכנסת לתפילה ולימוד. 

חגי ישראל

* בבית הכנסת מניינים ותפילות מוסדרים בכל חגי ישראל ע"י בעלי תפילה מיוחדים. 

* תקיעת שופר בכל המחלקות ותפילות הימים הנוראים על ידי בעלי תפילה.

* הקמת סוכות גדולות ומצוידות לנוחות הציבור. 

* אספקת ארבעת המינים למעוניינים בכל המחלקות.

* שמחות בית השואבה והקפות בשמחת תורה והקפות שניות. 

* חנוכיות, וקיום מצוות הדלקת נרות לחולים ובני משפחותיהם המעוניינים. 

* קריאת מגילה בבית הכנסת ולכל מבקש במחלקות ע"י מתנדבים. 

* סדרי פסח, קערות פסח וחלוקת הגדות למאושפזים המעוניינים.

הסדרי טומאת כוהנים

הפרדת טומאה קבועה.

דלתות כפולות.

גיזום עצים ועוד.