נהלי כשרות פסח במרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית ​

הוראות והנחיות למרכזי הרפואה של ’כללית‘ לחג הפסח תש"פ

 

 

ליל הסדר יחול השנה אי"ה ביום רביעי בערב י"ד ניסן תש"פ 2020/04/08. 

חג הפסח יחול השנה החל מליל הסדר  

ועד יום רביעי כ"א ניסן תש"פ 15.04.2020בשעה 20:00

יום ההכשרה לפסח יתקיים ביום שני י"ב ניסן 06.04.2020 משעות אחה"צ. 

 

1. הכנות לפסח

1.1 - לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה יש לזמן פגישת עבודה בכל מרכז רפואי לפחות כחודש לפני הפסח, בה ישותפו כל הגורמים והנוגעים בדבר, ואשר בסיכומה תגובש תכנית עבודה מחייבת בכתב בה יפורסם לוח זמנים וייקבעו האחראים הישירים והמטלות המקצועיות שיוטלו על כל אחד

1.2 - יש לוודא ביצוע תכנית ניקיון יסודית לכל המקומות בהם אוחסנו דברי חמץ ובפרט מחסני מזון, מטבח המרכזי, מטבחוני מחלקות וחדרי האוכל. יש לדאוג לכוח אדם מספיק לניקיון והכשרה.

1.3 - ככלל, בכל מוסדות הכללית בשנים האחרונות על פי הנהלים והנחיות העבודה קיים מחסן מצויד לפסח עם כל הציוד הדרוש- כלים, סכו"ם, גסטרונומים מגשים וכד‘, כך שאין צורך להכשיר כלים לפסח. בבתי חולים שחסר בהם ציוד וכלים לפסח, יש לדאוג להשלימם בהקדם. יש להקפיד על סט כלים לפסח- בשרי וחלבי , סימונם לפסח לפני הכנסתם לשימוש.

1.4 - יש להקפיד ולוודא שכל הכלים בסימון - "בשרי" או "חלבי" (בהתאם לצורך), לפני הכנסתם לשימוש. בסימונים מיוחדים לפסח, סימון הפסח יהיה שונה באופן בולט מהכלים של כל השנה. כמו"כ, חייבת להימצא הטבעה של המילה "פסח" ע"ג הכלי וכן ברגים של טפלון בעלי תו תקן למזון בצבע מיוחד לפסח שהוכנסו לשימוש בכל מוסדות הכללית. 

1.5 - בתנורים המצויים במטבחים אין אפשרות של ליבון כהלכה, לכן לא ניתן להכשיר ציוד שעל פי ההלכה נדרש ליבון חמור לשם הכשרתו, ובכלל זה אין להכשיר רשתות תבניות וגסטרונומים ראשי מיקסר וערבול שהשתמשו בו בחם או בחריף בחמץ. יש להשתמש בציוד, בתבניות, גסטרונומים ורשתות, ראשי מיקסר וערבול אשר מאוכסנים במחסני הפסח ומסומנים בסימני פסח. ניתן להשתמש גם בתבניות חד פעמיות.

1.6 - אין להכשיר לפסח כלי עץ, סכיני מטבח, כלי חרסינה, פיירקסים, כלים מפלסטיק ומלמין. כל הכלים הנ"ל חייבים להיות חדשים, או כאלה שנשמרו במחסן פסח ולא היה בהם שימוש כל השנה.

1.7 - בכל בתי החולים יש סכו"ם מיוחד ושונה לפסח, על כן אין אנו מכשירים שנים רבות את הסכו"ם הרגיל. 

1.8 - יש לוודא שימוש במגשי אוכל מיוחדים לפסח (בצבע או מודל שונה) הן למאושפזים  והן לפרסונל. בבתי החולים אשר חלוקת האוכל למחלקות האשפוז מתבצעת בשיטת "בשל קרר" נרכשו סטים מושלמים של מגשים לפסח השונים בצבעם מהכלים שבשוטף. יש לבדוק ולוודא שאכן קיים סט מושלם לפסח של מגשים, כלי אוכל ומכסים בצבע שונה ובכמות מספקת.

1.9 - יש לאסוף את כל הכלים והסכו"ם הרגיל החמצי ולאכסנו במחסן החמץ עד לאחר החג. כלים שאינם בשימוש בפסח יש לנקותם ולהוציאם מהמטבח ולאכסנם במחסן חמץ מבעוד מועד כדי שלא יפריעו בניקוי הכללי.

1.10 - רכש תכשירים, תחליפי חלב ותוספי מזון לפסח

1.10.1 - יש לוודא הגעת המצרכים במועד מספק לפני החג כך שמצרך אשר כשרותו לפסח מוטלת בספק, יוחלף מבעוד מועד. 

1.10.2 - לפי הוראת מחלקת הכשרות הארצית של הרבנות הראשית לישראל, חובה להקפיד שעל כל אריזה של מצרך מזון, יהיו המילים "כשר לפסח" מודפסות כחלק מתווית המוצר. זאת, בנוסף לתעודת כשרות בת תוקף מרבנות מוסמכת המעידה שהמוצר כשר לפסח. על קנייני המזון, יחד עם המפקח על הכשרות, לבדוק כל משלוח ולהודיע על כל מקרה חריג.

 1.10.3 - ע"פ נהלי הכשרות קבלת סחורות הפסח חייבת להיות בתאום ופיקוח מפקח הכשרות. 

1.10.4 - כמסורת מזה שנים רבות ככלל מטבחי המרכזים הרפואיים יעבדו עם מוצרים ללא קטניות וזאת על מנת לאפשר לכלל האוכלוסייה לאכול את מזון המטבח ובוודאי כשמדובר באוכל מבושל. נדגיש כי בכל מקרה של צורך רפואי ובהוראת רופא או דיאטנית ניתן וצריך לספק למאושפז אוכל המכיל קטניות ואולם יש לייחד כלי עבור הבישול וההגשה בתאום עם רב המרכז הרפואי. 

1.10.5 - בכל מקרה של בעיה אנו לרשותכם על מנת למצוא יחד פתרון טוב והולם לטובת המאושפזים. 

1.10.6 - יש לוודא הימצאות תיק כשרות מסודר לפסח ובו יישמרו כל תעודות הכשרות של מוצרי הפסח והעתקי תעודות המשלוח. הנ"ל באחריות מפקח הכשרות וקנייני המזון. 

1.10.7 - שי ליולדות- סלי מתנות ודברי מזון שניתנים ליולדות לאחר ההכשרה יש להקפיד לקבל מהספקים אך ורק "כשרים לפסח". יש להקפיד ולוודא כי החל מיום ההכשרה ועד לאחר חג הפסח אין חמץ במתנות הניתנות ליולדות.

2. אחסנה

2.1 - מבעוד מועד לפני החג יש לייחד מחסן עבור כל המצרכים הכשרים לפסח, על מנת שלא יבואו במגע עם החמץ לפני החג.

2.2 - יש לייחד מקפיא למוצרי הפסח. אין לאחסן בהקפאה מזון פסחי וחמצי יחד (במקרה של צורך חיוני יש לבנות מחיצה פיזית מושלמת מגבס או עץ).

2.3 - יש לייעד חדר או מחסן לאחסון כל החמץ וכלי החמץ. חובה לסוגרו למשך כל ימי החג 

3. ביעור חמץ

3.1 - הכנות לפני ההכשרה שתבוצע השנה ביום שני י"ב ניסן תש"פ 2020.04.06 יש להוציא את החמץ, את הכלים ואת הסכו"ם ממטבחי המחלקות, מן המגירות בחדרי החולים, מפינות השתייה, מן המחסנים, מחדרי הפרסונל, מבתי הספר לאחיות, המכונים, והמלוניות כדי להכין ולנקות היטב את המקומות הללו להכשרה כהלכה. 

3.2 - מצנמים ותנורי אפיה (טוסטר-אובן) מכשירים אלה לא ניתן להכשיר ועל כן יש לנקותם ולאחסנם בארון נעול עד לאחר החג )יש להוציא הוראה מחייבת על כך בכתב, למנהלת המשק ולאחיות ובאמצעותם לכוחות העזר השונים(. 

3.3 - תנורי מיקרוגל מכשירים אלה קשה להכשיר- ועל כן יש לנקותם ולאחסנם עד אחרי החג. באותן מחלקות שבהן צורכי החולים מחייבים שימוש בתנורי מיקרוגל במהלך החג, יש להודיע על כך מראש למפקח הכשרות המקומי על מנת לגבש פתרון מתאים.

3.4 - סירי קיטור יש להקפיד על ריקון הקיטור בסירים לפני ההכשרה. יש להחליף את צינורות הגומי ולהכשיר את ראשי הברזים. 

3.5- טרמינלים ועגלות חימום לאחר השימוש האחרון יש לבצע ניקיון מוקפד לפני ההכשרה, כן יש לוודא הזמנת טכנאי והדלקתם בתוכנית חימום מלאה על חום מרבי. חובה לערוך בדיקה לכל הגומיות בעגלות ובטרמינלים ולוודא שכל הגומיות שלמות- אין להכשיר עגלות עם גומיות קרועות. יש לרכוש סט נוסף לפסח.

3.6 - חצובות כיריים  במקומות בהם עדיין משתמשים בכיריים לבישול יש לרכוש חצובות חדשות לפסח.

3.7 - קומביסטימרים יש להקפיד לנקות את המאווררים הפנימיים ואת הלכלוך שמצטבר בחלונות האוורור הפנימיים ע"י טכנאי מורשה בערב ההכשרה. יש לרוקן את המים של הקומביסטימרים- יש לוודא ריקון וניקוי מיכל המים הנמצא בדופן הקומביסטימר. אין להכשיר גומיות קרועות ועדיף לרכוש סט נוסף לפסח.

4. מכירת חמץ

4.1     מנהל המוסד יחתום על כתב הרשאה לרב הכללית למכירת החמץ.

5. יום ההכשרה

5.1 - יש להוציא חוזר לכל הנוגעים בדבר כי אין לקיים מסיבות או אירועים ביום ההכשרה, וזאת על מנת שהכשרת ביה"ח תתבצע כהלכה וללא קשיים מיוחדים.

5.2 - הנגשת מידע: כבכל שנה יש להוציא באופן נאה חוזר למאושפזים על מגש הארוחה האחרונה שלפני הכשרת ביה"ח, בו מצוינים זמני הכשרת ביה"ח, וכן יש לפרסם בלוחות המודעות, במסכי המחשב ובמסכי המידע מידע לציבור על ההכשרה דבר שתורם רבות לשיתוף פעולה הן מצד העובדים והן מצד המבקרים והמאושפזים.

5.3 - כאמור לעיל, יום ההכשרה יערך השנה ברוב המקומות ביום שני י"ב בניסן תש"פ 06.04.2020.יש לתאם עם מפקח הכשרות והצוות הרלבנטי את המועד המדויק הן להכשרת המטבח המרכזי, והן את הכשרת המחלקות.

5.4 - את ההכשרה ההלכתית במטבחים חובה לבצע רק לאחר גמר הבישולים והניקיונות, לא ניתן להכשיר הלכתית בזמן ביצוע עבודות בישול או לפני גמר ניקיונות.

5.5 - אין לבצע הכשרה מוקדמת של חלקי המטבח. יש לבצע הכשרה רק ביום ההכשרה הכללי. 

5.6 - יש להכשיר את המטבח המרכזי, המטבחונים וחדרי הצוות במחלקות רק לאחר גמר ארוחת הערב ופינוי כלי החמץ למחסן כלי החמץ. אין להוציא כלי פסח ממחסני הפסח עד אשר יוכנסו כל כלי החמץ למחסן שיועד לכך.

5.7 - אין להכניס כלי פסח או לשטפם באזורים המוכשרים עד לסיום הכשרת המטבח כולו. 

5.8 - ארוחת חמץ האחרונה, תוגש בכלים חד-פעמיים. במקומות שמחלקים דייסה לארוחת ערב יש לתת דייסת קורנפלור/ אורז ולא חמץ. אין לחלק לחם לארוחת הערב - יש תחליף ראוי כשר לפסח. הערב - יש לתת מצות או לחמניות כשרות לפסח.

5.9 - יש לוודא הימצאותם של האביזרים הדרושים להכשרה, כגון: צבתות ארוכות במידה מספקת, מבערים )ברנרים( וסלים להגעלה. כל העובדים המבצעים את ההכשרה יצוידו בחלוקים, כפפות חסינות אש, מגפיים, משחה נגד כוויות וכדומה. כמו כן, יש להבטיח את נוכחותו של איש אחזקה במטבח בכל זמן ההכשרה, וכן חובה להמצאות איש בטיחות שיפקח על נושא הבטיחות. על אחראי מטעם מנהל המשק להיות נוכח עד לסיום הכשרת המחלקות. 

5.10 - המחסן המרכזי יספק למטבחוני המחלקות: צינורות גומי לברזים, מסננים, מברשות, שטיחוני גומי חדשים וכן אביזרים מתאימים לשטיפת הכלים. כמו כן, יש לספק מפות ניילון קבועות ]שעווניות[ לכיסוי שולחן הצוות לכל ימות החג או, לחלופין, מפות חד פעמיות שניתן יהיה להחליף בסיום כל ארוחה.

5.11 - מכיוון שאנו סוגרים את כלי החמץ המחלקתיים כגון ספלי קפה, סכום וכדומה, על המחסן המשקי לספק לכל חדרי הצוות כלים חד פעמיים כגון: כוסות שתיה חמה וקרה, סכום וצלחות בכמות מספקת לכל ימות החג.

5.12 - מאחר ועמילן הכוסות ח"פ המיועדות לשתייה חמה מקורו עלול להיות מחמץ גמור, על כן חובה לרכוש כוסות לשתייה חמה עם כשרות לפסח.

5.13 - לפי ההלכה מותר להגעיל רק את הכלים שלא בישלו בהם חמץ במשך 24 השעות שקדמו לשעת ההכשרה. מותר איפה השנה, לבשל חמץ כמו: קוואקר, סולת, אטריות וכדומה, רק עד יום ראשון י"א ניסן תש"פ - 05.04.2020 מתאריך זה ועד ההכשרה יש לתכנן לבשל תפריט שאינו חמץ גמור כגון: תפוח אדמה, אורז כוסמת וכדומה.

5.14 - יש לדאוג לניקוי כל הרכבים והטרקטורים המסיעים את האוכל למחלקות.

5.15 - כאמור לאור מנהגי העדות השונות ובהתחשב במנהגים השונים אין להשתמש בקטניות ואין לבשל אורז בחג הפסח. עבור חולים מיוחדים יש לייחד אורז מבורר. על פי ההלכה, נדרש לברור את האורז 3 פעמים לפני הפסח. אורז זה יסופק למחלקות מיוחדות ועבור חולים מיוחדים הזקוקים לכך, בכמות הנדרשת לכל ימות החג ואולם יש לייחד כלי עבור הבישול וההגשה בתאום עם רב המרכז הרפואי .

5.16 - במקומות שקיימים בהם חדרי מנוחה או מלוניות אשר מונח שם מזון חמץ יש להקפיד לנקות היטב ולהודיע להורים/ למתארחים באמצעות שילוט/מודעה כי יעמוד לרשותם כיבוד כשר לפסח מיום ההכשרה ועד מוצאי החג האחרון. 

5.17 - ליל הסדר

5.17.1 - לקראת ליל הסדר - יש לשלוח למחלקות קערות מצות והגדות וכן להודיע באמצעות חוזרים ושלטים בלוחות המודעות על קיום סדר פסח וזמני תפילות החג.

5.17.2 - באחריות ההנהלה לסייע בכל הנדרש למפקח הכשרות בקיום סדר מרכזי מכובד כראוי לחג החירות. 

6. הקפדה על כשרות החג

6.1 - לקראת החג, יש להורות שהחל מיום ההכשרה בתאריך 06.04.2020 בשעה 12:00 מתחילת ההכשרה עד סוף ימי החג- יום רביעי 15.04.2020 בשעה 20:00 ועד סילוק כל כלי הפסח יש לשמור על כשרות החג.

6.2 - על ההנהלה לקבוע ולתלות את הכרזות המסורתיות המברכות את הציבור לחג הפסח בשערי בית החולים

6.3     .יש לוודא, הפצת חוזר מיוחד לעובדים ומידע ע"ג מסכי מידע ומחשבים אישיים בהם יצוין יום ההכשרה ותופנה בקשה לעובדים לסייע ולשתף פעולה בהכנות להכשרה ושמירת החג.

הכשרת קפיטריות ומסעדות לחג הפסח

6.4 - ביום ההכשרה לפסח תהיינה כל המסעדות, קפיטריות וחנויות לממכר מזון סגורות החל מבוקר יום ההכשרה ובמשך כל ימי החג. על מנהלי בתי החולים להודיע למפעילי החנויות והקפיטריות בכתב מבעוד מועד, על תאריך יום ההכשרה ועל סגירתן בכל ימי החג. למעט חנויות ומזנונים אשר קיבלו אישור מיוחד עם תנאים מגבילים. עליהם להכשיר את החנויות, ולרכוש אך ורק מוצרי מזון "כשרים לפסח" בתאום עם רב בית החולים ומפקח הכשרות. הכשרת המסעדות תבוצע לא יאוחר מתאריך ההכשרה שביה"ח. 

חובה על המסעדות והקפיטריות להציג תעודת כשרות לפסח ממחלקת דת וכשרות ורב הכללית. המכונות האוטחובה על המסעדות והקפיטריות להציג תעודת כשרות לפסח ממחלקת דת וכשרות ורב הכללית. 

המכונות האוטומטיות לממכר כריכים וכל המכונות שבמשך השנה מכילות דברי חמץ ינעלו למשך כל ימי החג החל מבוקר יום ההכשרה. יוצאות מכלל זה - מכונות למשקאות וחטיפים שיוכשרו לפסח על פי רשימה מסודרת בתיאום עם מחלקת דת וכשרות ובתנאי שעל כל מוצר יהיה סימון בולט "כשר לפסח". על רב בית החולים לתאם מועד עם מפעילי המכונות - לניקיון המכונות והחלפת המשקאות והכשרתן לפסח על פי הסיכום והרשימה של מחלקת דת וכשרות. מכונות שיוכשרו יתלו עליהם תעודות כשרות לפסח של מח‘ דת וכשרות. 

על החברות המפעילות את מכונות השתייה והחטיפים להיערך כיאות לפסח – לבצע הפרדה במחסני החטיפים והמשקאות, לבצע הפרדה פיזית של המוצרים החמציים הנמצאים במחסנים בשטחי המרכזים הרפואיים למוצרים הכשרים לפסח. החמץ יימכר כדין.

7. שביעי של פסח והיערכות פינוי כלי הפסח ואחסונם

7.1 - השנה חג הפסח מסתיים ביום רביעי כ"א ניסן תש"פ 15.04.2020 בשעה 20:00 . יש לארוז את כלי הפסח ולהחזירם למקומם. אין להכניס למטבח את כלי החמץ ודברי אוכל חמציים. לפני גמר אחסון כלי הפסח. יש להקפיד על ביצוע אריזת כלי הפסח ואחסונם לשנה הבאה רק לאחר צאת החג.

7.2 - יש לאחסן את האוכל שהוכן לחג שביעי של פסח בתבניות חד פעמיות ע"מ שניתן יהיה לשטוף את הכלים ולאחסנם במחסן הפסח במוצאי החג. מלכתחילה, כדאי לבשל את ארוחות השבת ויום אחרון של פסח בתבניות חד פעמיות.

7.3 - יש לרכוש נרות נשמה של 24 שעות עבור המדליקים לקראת תפילת "יזכור".

7.4 - על מנת שאיסוף כלי הפסח ואחסנתם יתבצעו כראוי, בתיאום עם מפקח הכשרות יש לוודא כי: 

כוח אדם מיומן ימצא ביום רביעי כ"א ניסן תש"פ. 

לאור הניסיון ועפ"י דרישת מנהלות המטבח והמשק, חלוקת ארוחת הערב במוצאי החג תהיה בכלים חד פעמיים, על מנת להקל על פינוי כלי הפסח מכל המחלקות. עפ"י דרישת אגף הלוגיסטיקה עם הכנסת הכלים יש לערוך ספירה של כל הכלים 

* עפ"י דרישת אגף הלוגיסטיקה עם הכנסת הכלים יש לערוך ספירה של כל הכלים הנכנסים למחסן הפסח, דבר שיאפשר הכנסת הרשימה לסאפ. מפקח הכשרות המקומי מונה על ידינו לסייע ולפקח על נוהלי מחסן פסח. 

 

הרב מנחם לפקיבקר

רב הכללית

וראש המחלקה לדת ולכשרות