פורסם בראשונה: 23.10.2006
עדכון אחרון: 14.06.2017
  • צוות אתר כללית צוות אתר כללית

מידע מהתיק הרפואי

לקריאה נוחה
איך מקבלים צילום מהתיק הרפואי האישי? כל הדרכים והתשובות במדריך שלנו
מידע מהתיק הרפואי

​​​כאשר אתה מבקש לקבל את צילום התיק הרפואי או חלקים ממנו, עליך לפנות לגורם המטפל מטעם המחוז שאליו אתה משויך. 

מחוז​

​מחלקה וגורם מטפל

דרכי התקשרות

דרום​

​שרית הרוש (חדד), היחידה לתיעוד רפואי

בטלפון: 08-6207575 (שלוחה 6)
בפקס: 08-6207551​

תל אביב־יפו​

מור - מוקד תמיכה ושירות​

בפקס: 03-5488693
או בדואר: מכון מור, רחוב ז'בוטינסקי 7, בני־ברק, מיקוד 5110802.

בטלפון: 03-5772789 (שלוחה 1) בשעות 12:00-08:30

ירושלים​

מור - מוקד תמיכה ושירות​

בפקס: 03-5488693
או בדואר: מכון מור, רחוב ז'בוטינסקי 7, בני־ברק, מיקוד 5110802.

בטלפון: 03-5772789 (שלוחה 2) בשעות 12:00-08:30

מרכז​

מור - מוקד תמיכה ושירות​

בפקס: 03-5488693
או בדואר: מכון מור, רחוב ז'בוטינסקי 7, בני־ברק, מיקוד 5110802.

בטלפון: 03-5772789 (שלוחה 3) בשעות 12:00-08:30

שרון־שומרון​

מור - מוקד תמיכה ושירות​

בפקס: 03-5488693
או בדואר: מכון מור, רחוב ז'בוטינסקי 7, בני־ברק, מיקוד 5110802.

בטלפון: 03-5772789 (שלוחה 4) בשעות 12:00-08:30

חיפה​

מור - מוקד תמיכה ושירות​

בפקס: 03-5488693
או בדואר: מכון מור, רחוב ז'בוטינסקי 7, בני־ברק, מיקוד 5110802.

בטלפון: 03-5772789 (שלוחה 5) בשעות 12:00-08:30

צפון ודן-פתח־תקווה​

מור - מוקד תמיכה ושירות​

בפקס: 03-5488693
או בדואר: מכון מור, רחוב ז'בוטינסקי 7, בני־ברק, מיקוד 5110802.

בטלפון: 03-5772789 (שלוחה 6) בשעות 12:00-08:30

רשימת הגורמים בבתי־החולים שאליהם ניתן לפנות​​

התעריפים:

לקוחות כללית עד גיל 65: 102 ₪ ל־10 דפים ראשונים וכל דף נוסף 1 ₪. 

לקוחות כללית שמלאו להם 65 שנה ומעלה: תינתן הנחה של 50%, והתעריף הוא 51 ₪ ל־10 דפים ראשונים וכל דף נוסף 0.5 אגורות. 

​מי שאינם לקוחות כללית (אך היו בעבר): 102 ₪ ל־10 הדפים הראשונים וכל דף נוסף 1 ₪. 

 התשלום הוא בעבור שלושה תיקים לכל היותר. כל תיק נוסף לא יחויב. 

​ עורכי דין שפונים להזמין תיק רפואי בעבור לקוח שטופל בכמה מחוזות ישלמו לכל אחד מהמחוזות בנפרד. 

פטורים מתשלום:

1. למטרה רפואית על סמך פנייה בכתב מרופא.

2. צילום מסמך רפואי למוסדות המדינה: 
משרד הבריאות - מנכ"ל המשרד או מי שהסמיכו לכך רשאי לדרוש רשומות רפואיות בדבר פעילותה של קופת חולים. 

המוסד לביטוח לאומי - רק על מסמכים הקשורים בפגיעה בעבודה (לפי הסכם שבין קופת חולים לבין המל"ל). 

משרד מבקר המדינה - לפי חוק מבקר המדינה. 

בתי משפט או בתי דין - כאשר הדרישה היא מכוח החלטה של שופט. כאשר הדרישה היא מכוח צו המצאת מסמכים לחייב את בעל הדין שיזם הוצאות הצו באמצעות טופס הבקשה שיופנה אל בית המשפט. 

משטרת ישראל - כאשר הדרישה היא של קצין משטרה החוקר עבירה (לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית).

ניוזלטר כללית

אני מסכים לקבל הודעות במייל