פורסם בראשונה: 21.12.2015
עדכון אחרון: 21.12.2015
  • צוות אתר כללית צוות אתר כללית

התרופה לא בסל? כך תגישו בקשה לוועדת חריגים

לקריאה נוחה
כללית מפעילה ועדת חריגים, שתפקידה לבחון פניות של מטופלים המבקשים אישור באופן חריג לתרופה שנמצאת מחוץ לסל הבריאות. כיצד פונים לוועדה וכמה זמן לוקח לקבל אישור? מדריך

​מהו תפקידה של ועדת החריגים?

לדון במקרים מיוחדים של מטופלים שזקוקים לטיפול בתרופות או בציוד רפואי מציל חיים שלא כלולים בסל הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מתי בקשה מתאימה לדיון בוועדת חריגים?

כשהתרופה או הציוד הרפואי הם לצורך טיפול רפואי שיכול להציל חיים, להאריך תוחלת חיים או למנוע סיכון לנכות חמורה - בלתי הפיכה - שעלולה לפגוע באיכות החיים ובתפקוד.

מהם הקריטריונים להעברת הבקשה לדיון בוועדה?

1. הוגשה בקשה לאישור התרופה או הציוד הרפואי לגורם המטפל במחוז, והבקשה לא אושרה.
2. הגורם המטפל במחוז סובר שלמרות הסירוב, הבקשה חריגה ומתאימה לדיון בוועדה.

איך מגישים בקשה?

שולחים את הטפסים הבאים למזכירות של ראש אגף הרפואה בחטיבת הקהילה:
א. טופס בקשה לדיון בוועדת חריגים.
ב. כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים.
ג. המלצה רפואית מנומקת שעליה חתם הרופא המטפל.
ד. דוח עדכני על מצבו הרפואי של המטופל.

להורדת טפסים לפנייה לוועדה לחצו כאן

את הטפסים, בצירוף מכתב מהרופא המטפל ובו שיקולים ונימוקים לפנייה ניתן לשלוח בשתי דרכים:
• בפקס: 03-6923376.
• בדואר: לוועדה לבחינת טכנולוגיות ותרופות מחוץ לסל, אגף רפואה, חטיבת הקהילה, ארלוזורוב 101 תל אביב.

מי מאשר את הדיון בבקשה?

כל פניה שעונה להגדרות שנכתבו למעלה ראויה לבחינה בוועדה, אלא במצב שבו לאחר העברת הבקשה מתרשם יושב ראש הוועדה שחסר מידע, או שהבקשה לא עונה לאמות המידה שפורטו למעלה.

אם הוחלט שהבקשה מתאימה, ייקבע מועד לדיון, והודעה על כך תישלח למגיש הבקשה לפחות עד 3 ימים לפני הדיון. ההודעה תכלול את הפרטים הבאים: תאריך הדיון, מקום הדיון ושעת הדיון.

מתי מתכנסת הוועדה?

הוועדה מתכנסת באופן עקרוני פעם בשבוע מדי שבוע ודנה בכ־20 עד 25 מקרים בכל פעם.

ככלל, לכל מגיש בקשה זכות להיות נוכח או מיוצג בדיון ולהציג את נימוקיו הייחודיים, אך לרוב הדיון מתנהל שלא בפניו של המבקש. הסיבה לכך היא לרוב נושא הדיון. בוועדה דנים על נושא ההלימה הרפואית והחריגות הרפואית של המקרה, והנוכחות של המגיש אינה תורמת ואינה גורעת מתוצאות הדיון.

מיהם חברי הוועדה?

רופאים מהשורה הראשונה בתחומים שונים (בעיקר אונקולוגים, אך גם מתחומים כמו המטולוגיה, רפואה פנימית ונפרולוגיה). במקרים מיוחדים מוזמן לוועדה רופא מומחה בתחום הרלוונטי. כמו כן נוכחים בוועדה פרמקולוג, יועץ משפטי ויועץ כלכלי.

כמה זמן נמשך התהליך?

באופן עקרוני, הדיון מתקיים עד כחודש לאחר הגשת הבקשה. אולם לעיתים, בעקבות עומס פניות, יכול התהליך להימשך זמן רב יותר.
אם ועדת החריגים אישרה את הבקשה, היא תאושר בפועל בתוך 3 ימים.

איך יודעים שהבקשה אושרה?

לאחר שהבקשה אושרה, המידע מעודכן במערכות כללית ומגיע לידיעתו של הרופא המטפל. אם יש צורך בכך, נשלח גם מכתב למגיש הבקשה. 

לאחר שהמטופל ייגש לבית המרקחת עם מרשם מהרופא, הרוקח בבית המרקחת יראה במחשב של בית המרקחת שהתרופה מאושרת.

היא הגיעה!

אפליקציית כללית החדשה

כל השירותים הדיגיטליים של כללית במקום אחד. הורידו כבר עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו

ניוזלטר כללית

אני מסכימ/ה לקבל הודעות במייל