חיפוש

dsdsdsd
תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות באתר כללית

תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות באתר כללית

אנא קראו בקפידה: תנאים אלה הם הבסיס לשימוש באתר כללית, בקהילת הפורומים ובבלוגים של אתר כללית וברכיבי התגובות באתר

צוות אתר כללית

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על־ידי שירותי בריאות כללית, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של שירותי בריאות כללית בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה של שירותי בריאות כללית בכתב ומראש.

המידע והעצות הניתנים באתר כללית, בפורומים של אתר כללית ובבלוגים של אתר כללית הם בגדר מידע כללי בלבד. הם אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, ואינם בגדר "אבחנה רפואית", "חוות דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי". בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופא או רופאת המשפחה, או רופאים במקצועות אחרים, ולהיבדק.

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101, בכל הארץ).

בעצם השימוש באתר כללית, בפורומים של אתר כללית ובבלוגים של אתר כללית המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי שירותי בריאות כללית ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.

כללית מספקת לגולשים שירות פורומים ומתחם בלוגים המאפשרים לגולשים לגלוש, לשאול ולהגיב בהתאם לתנאי השימוש המופיעים לעיל וגם לשוחח בינם לבין עצמם, להחליף מידע בינם לבין עצמם ולהגיב להודעות של גולשים אחרים.

על המשתמשים לספק מידע שהוא, למיטב ידיעתם, אמיתי, נכון ומדויק. אלא אם כן צוין אחרת - ובמפורש - בידי מנהלי הפורום, הבלוג ו/או האתר - כל המעלים תכנים לפורומים של כללית, או המגיבים ברכיב התגובות בבלוגים של אתר כללית, או הכותבים תגובות ("טוקבקים") למדריכים באתר כללית - ייראו בהם כאילו אין להם כל הכשרה רפואית.

הפרסום המסחרי בפורומים, ברכיבי התגובות באתר ובמתחם הבלוגים של כללית אסור, ואנו עושים כמיטב יכולתנו למנוע פרסומים מסחריים בפורומים ובבלוגים. עם זאת, כללית אינה אחראית לתוכן ההודעות של הגולשים בפורומים ובבלוגים ואינה אחראית לדעות, לתכנים ולמידע המסחרי - או לדעות על אודות מידע מסחרי - המועלים על ידי הגולשים לפורומים ולבלוגים. כללית אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שייעשה בהודעות שהועלו על־ידי הגולשים לפורומים ולבלוגים.

הפורומים והבלוגים ורכיבי התגובות באתר פתוחים לכל הגולשים באתר כללית, אולם הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק הודעות ותגובות ברכיבי התגובות, בפורומים ובבלוגים ו/או להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים או לבלוגים מסוימים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים ובבלוגים מסוימים.

רק "גולשים רשומים" לקהילת הפורומים של כללית רשאים לשנות את תוכן ההודעות שהעלו לפורומים או למחוק אותן. המגיבים ברכיב התגובות בבלוגים של אתר כללית או המעלים תגובות ("טוקבקים") למדריכים של אתר כללית אינם יכולים לשנות את תוכן ההודעות או למחוק אותן.

כל התכנים המועלים על־ידי הגולשים לפורומים של אתר כללית, או לרכיב התגובות בבלוגים של אתר כללית, או לרכיב התגובות ("טוקבקים") למדריכים של אתר כללית הם תכנים פומביים החשופים לעין כל הגולשים האחרים.

לכל המידע המתייחס לבריאות ולרפואה, המועלה לפורומים של אתר כללית, לרכיב התגובות בלוגים של אתר כללית ולרכיב התגובות ("טוקבקים") למדריכים של אתר כללית על־ידי גולשים שאינם מנהלים - ואשר אינו מתייחס לחוויות האישיות ולניסיון החיים של הכותב עצמו, או מבוסס עליו - יש לצרף אסמכתאות בדמות קישורים למקור שעליו מתבסס המידע.

בהעלותי הודעה לקהילת הפורומים של כללית אני מסכים/ה לכללי השימוש בקהילת הפורומים של כללית ואני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי ההודעה לא כוללת איומי שווא, התרעות סרק, אינה יוצרת רושם שאינו נכון לגבי מצבי הרפואי או הנפשי - ואינה כוללת דברי הסתה, דיבה, לשון הרע וסגנון החורגים מהטעם הטוב.

ידוע לי כי הודעות בעלות תוכן אובדני או הודעות שמשתמע מהן פוטנציאל גבוה לפגיעה פיזית בי, או באדם אחר, עשויות להיות מועברות לידיעת הגורמים החוקיים והבריאותיים הרלוונטיים שבאפשרותם לזהות ולאתר את שולח ההודעה.

ידוע לי כי כל חשיפה של מידע אישי אודותיי בפורום נמצאת באחריותי המלאה בלבד, וכי כללית אינה אחראית לשימוש כלשהו אשר ייעשה במידע אישי אשר הועלה על ידי לפורום.

בהעלותי הודעות לקהילת הפורומים של כללית אני מצהיר/ה, כי ידוע לי שהשימוש בקהילת הפורומים של כללית כפוף לדין הישראלי וכי אני נושא/ת באחריות המלאה, על־פי כל דין, לתכנים ולתגובות שאני מעלה לקהילה, בין אם אני גולש/ת רשום/ה בקהילה ובין אם אני גולש/ת אורח/ת. ידוע לי, כי אם אחרוג מכללים אלה, ניתן יהיה לאתר אותי ולנקוט נגדי צעדים.

כללית נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של לקוחותיה. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה "חוק הגנת הפרטיות", "חוק זכויות החולה", "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכל חקיקה רלוונטית אחרת. מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המקובלים להגנת מידע בארץ ובחו"ל.

אתר כללית (www.clalit.co.il) מכיל רכיב של גוגל ושל פייסבוק המיועד לשיפור רמת המידע והגלישה באתר כללית. לפי תנאי השימוש של גוגל ושל פייסבוק הרכיב הזה מאפשר גם לגוגל ולפייסבוק לדעת באלו מסכים באתר גלשת. להרחבה בנושא ניתן לעיין בקישורים הבאים:

• לעיון בתנאי השימוש של גוגל:
https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy

• לעיון בתנאי השימוש של פייסבוק:
https://www.facebook.com/terms.php

חשוב לציין כי באתר כללית לא נמצא המידע הרפואי האישי שלך וכי המידע הרפואי האישי שלך מאוחסן ומוצג רק במערכות המידע של כללית ומוצג באתר כללית און־ליין. המידע הזה שמור במערכות של כללית בלבד, ולגוגל ולפייסבוק ו/או אתר אינטרנט אחר אין כל גישה אליו.

כל המידע מאוחסן במערכות המידע של כללית המאובטחות באמצעים המקובלים בעולם.

המידע שלכם אצלנו שמור ומוגן, אולם המידע שבמחשב שלכם, או זה המצוי בטלפון הסלולרי שלכם, ראוי שיוגן גם הוא, שכן אתם אלה אחראים על הגנתו. לשם כך מומלץ להפעיל כלי אבטחת מידע (תוכנות אנטי וירוס, "חומת אש", סיסמה, והצפנת מידע).

חשוב לדעת: על־מנת לצפות בתיק הרפואי האישי באינטרנט עליך לבצע פעולת אתחול שיכולה להיעשות רק על־ידך (קבלת קוד משתמש וסיסמה לאחר שזוהית בוודאות בידי צוות המרפאה; שינוי הסיסמה הראשונית; חתימה אלקטרונית על ההסכם ההצטרפות).

בלי פעולת אתחול זו, הצפייה וביצוע הפעולות בתיק הרפואי האישי באינטרנט אינה אפשרית.

חשוב להדגיש: התיק הרפואי האישי לא נשמר ברשת האינטרנט, והנתונים המוצגים נשלפים לתצוגה על המסך רק כאשר הלקוח נכנס אל התיק עם פרטי ההזדהות שלו.

מערכת זו מסייעת באיתור שירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות, כמפורט בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהוראות שירותי בריאות כללית (להלן: סל השירותים וכללית).

בכניסתי למערכת סל השירותים אני מאשר/ת ומסכים/ה, כי הגלישה במערכת היא בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים כאן:

1. ידוע לי כי סל השירותים ו/או המידע המתפרסם במערכת זו עשויים להשתנות מזמן לזמן. ידוע לי כי לאחר פרסום המידע, המסופק לנוחיותי ולשימושי האישי, עשויים לחול שינויים בסל השירותים ו/או במידע, ואלה לא בהכרח ימצאו את ביטויים המיידי במערכת.

2. ידוע לי כי הזכאות לשירותים השונים הכלולים בסל נבדקת על־ידי כללית באופן פרטני בכל מקרה ומקרה וכי היא תלויה באמות־מידה שונות ובהתוויות רפואיות פרטניות ומגוונות, שלא ניתן לכלול את כולן במערכת.

3. ידוע לי כי לאור האמור, ובהיות מערכת זו מערכת מידע בלבד, בכל מקרה של סתירה ו/או אי־התאמה בין המידע המוצג במערכת לבין סל השירותים, על-פי נהלי כללית או על-פי דין, יגבר האחרון.

4. ידוע לי כי כללית נוקטת במיטב האמצעים העומדים לרשותה לצורך הגנה מפני סיכוני פריצה למערכת של גורמים בלתי מורשים, אך למרות זאת יתכנו מצבים בהם ישתבש המידע המוצג במערכת, או שהמערכת לא תהיה זמינה.

5. ידוע לי כי הפרסום במערכת זו אינו מהווה "יעוץ רפואי" או תחליף לייעוץ כזה, כללי או פרטני, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח/ה, ואשר משמשים לקבלת טיפול רפואי כלשהו. ידוע לי אין בתכנים המצויים במערכת משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ רפואי על-ידי הרופא או הרופאה המטפלים בך.

1. בהרשמי לניוזלטר בריאות הלב של כללית ידוע לי כי כלים אלה נועדו לתת הערכה כללית בלבד על מצבי הבריאותי בהתאם לנתונים שהזנתי בעצמי בשדות המיועדים לכך בסימולטור.

2. אני מבין וידוע לי כי התוצאות וההמלצות המוצגות לי הן המלצות כלליות בלבד, הנסמכות על אלגוריתם Score כפי שעובד בידי החברה שהפיקה את הסימולטור וכפי שנבדק ותוקף בידי רופאי כללית. יתר על כן, אני מבין, ידוע לי וברור לי התוצאות וההמלצות המוצגות לי אינן מחליפות המלצות רפואיות אישיות שיכולות להינתן רק בידי הרופא המטפל בי, לאחר ביצוע כל הבדיקות הרפואיות האישיות הנחוצות.

3. אני מבין וידוע לי כי באחריותי להפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות, להתייעץ עם רופא במקרה הצורך ולא להסתמך רק על התוצאות המוצגות לי ועל ההמלצות הכלליות המוצגות לי בסימולטור.

4. אני מבין וידוע לי כי כללית ממליצה לי להתייעץ עם רופא המשפחה או עם רופא יועץ באופן אישי בכל סוגיה המתעוררת אצלי בהקשר לשימוש בסימולטור.

5. אני מבין וידוע לי כי רמות הסיכון המוצגות לי וההמלצות ניתנות לי בהתאם לנתונים שאני מזין בעצמי, וכי הזנת נתונים לא נכונה או לא מדויקת משפיעה בצורה משמעותית על רמות הסיכון המוצגות ועל ההמלצות הכלליות המוצגות.

6. אני מבין וידוע לי כי אם אזין נתונים שאינם אמיתיים יוצגו לי רמות הסיכון שאינן נכונות והמלצות כלליות שאינן נכונות ועשויות שלא להתאים למצבי.

7. אני מבין וידוע לי כי הנתונים שיוצגו לי וההמלצות הכלליות שאקבל בסימולטור או בניוזלטר נוגעים לתחומים רפואיים מסוימים בלבד – וכי הערכה רפואית מוסמכת של מצבי הבריאותי והבדיקות שאני עשוי להזדקק להן תינתן לי רק לאחר בדיקה רפואית אישי בידי רופא המשפחה או רופא יועץ.

8. אני מבין וידוע לי כי קבלה של ההמלצות הכלליות הניתנות בסימולטור או בניוזלטר אין בה כדי להעיד על כך שלא נדרשות ממני פעולות נוספות, ו/או בדיקות נוספות, שנועדו למנוע תחלואה ו/או לשפר את מצבי הבריאותי ו/או למנוע הידרדרות בתחלואה קיימת – וכי עליי להתייעץ לשם בירור הנדרש ממני עם רופא המשפחה ו/או עם רופא יועץ.

9. אני מבין וידוע לי כי כל פעולה המתבססת על ההמלצות הכלליות הניתנות בסימולטור או בניוזלטר מחייבת את אישור הרופא המטפל בי וכי כללית לא נושאת באחריות לכל פעולה אשר אבצע שלא בהתייעצות עם הרופא המטפל בי ובאישורו.

10. אני מבין וידוע לי שהמידע הכללי שנמסר לי בסימולטור או בניוזלטר אינו משמש בשום מקרה תחליף לפנייה לקבלת ייעוץ רפואי אישי ו/או תחליף לטיפול רפואי אישי, לפי הצורך, ואין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה מכללית ו/או מרופאיה ו/או מי מטעמה בגין השימוש שאני עושה בסימולטור.

11. אני מבין וידוע לי לך שבעת ההרשמה לניוזלטר אני מאשר שפרטיי יישמרו במאגר החברה המספקת את שירותי הדיוור בעבור כללית (חברת nextopic) למטרת שליחת מידע בעבורי.

אם יש לכם בקשה, הערה או הארה, אנא כתבו אלינו.
כדי לכתוב למנהל האתר: ClalitSiteManager@clalit.org.il.

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש