חיפוש

dsdsdsd
מכרזי נדל"ן

מכרזי נדל"ן

ועדת מכרזים ארצית לעניינים כלליים

מכרז פומבי מס' 71-87/22

הזמנה להציע הצעות לרכישה (בעדיפות) / שכירות נכס שישמש כמרפאה יועצת במערב ראשון לציון עבור שרותי בריאות כללית.

* תאריך פרסום: 27/04/2022

הבהרה מס' 1

מודעה

הזמנה - מסמכי המכרז

נספח א' - חוזה רכישה

נספח א' - חוזה שכירות

נספח ט' - מפרט לבינוי מרפאות 

נספח ט' - מפרט בינוי המרחב המוגן - תקנות ההתגוננות האזרחית

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 15/05/2022 בשעה: 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24/05/2022 בשעה 12:00

=========================================================מכרז פומבי מס' 93-14/22

לרכישה (בעדיפות) או לשכירות נכס שישמש כמרפאה  יועצת במרכז תל אביב

* תאריך פרסום: 9/1/2022

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכמים

מסמך 3 א חוזה רכישה יועצת תל אביב לפרסום.pdf

מסמך 3 ב חוזה שכירות יועצת תל אביב לפרסום.pdf

נספחים:

עותק של מסמך 4 א פרוגרמה מירבית.pdf

מסמך 4 ג דוגמא מפרט מרפאה יועצת.pdf

מסמך 4 ב מפרט לבינוי מרפאות 2016.pdf

תל אביב יועצת - סימון על גבי מפה.pdf

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/1/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 6/2/2022 בשעה 11:00

=========================================================מכרז פומבי מס' 93-204/21

הזמנה להציע הצעות להשכרת נכס לכללית שישמש כמרפאות

לבריאות הילד ולבריאות המשפחה במרכז טבריה

* תאריך פרסום: 28/12/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 10/1/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24/1/2022 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי 93-35/21

מכרז פומבי מס' 93-35-21 - להשכרת נכס שישמש כמרכז לוגיסטי עבור

 מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 9/3/2021

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם

מפה - נספח ב'

מועד אחרון להגשה: 8/4/2021 בשעה: 11:00

=============================================================================

מכרז פומבי מס' 93-207/20

להשכרת נכס לכללית למרפאה משולבת בשכונת פארק בים בבת ים

לרבות ביצוע עבודות התאמת המרפאה ע"י המציע עפ"י דרישות הכללית

* תאריך פרסום דחייה: 23/12/2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נספח ט - ספר יועצים פברואר 2020 (002).pdf

נוסח מודעת דחייה

מועד אחרון להגשת הצעות 11.1.2021 בשעה: 11:00

* תאריך פרסום: 30.11.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז - עדכון*

*לתשומת לב תוקן סעיף 3 - בנושא ערבות בנקאית - תוקף עד 27/6/2021 (במקום 27/6/2020)

מסמכי מכרז 93-207-20- בת ים פארק הים -הזמנה לקבלת הצעות.pdf

הסכם

מפה

נספח ט'

מסמך 4

מועד אחרון להגשת הצעות:  27/12/2020 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי 93-172/20

להשכרת נכס לכללית שישמש כמרכז לוגיסטי עבור בית החולים קפלן

*תאריך פרסום: 01.10.2020

* תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 25.10.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

חוזה שכירות

מועד אחרון להגשת הצעות: 8.11.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-112/20

לשכירות נכס שישמש כמחסן לציוד רפואי עבור מינהל הספקה 

*תאריך פרסום:09.07.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 04.08.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות:10.08.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-108/20

למכירת נכס ברח' שד' הציונות בחיפה

*תאריך פרסום:28.06.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

חוזה רכישה 

נסח טאבו 

סיורים בנכס יתקיימו במועדים הבאים:

07.07.2020 בשעה 9:00

19.07.2020 בשעה 9:00

מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך:02.08.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-100/20

להשכרת נכס למרפאה משולבת בשכונת פארק הים בבת ים 

*תאריך פרסום: 21.06.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

חוזה שכירות 

נספח ט' להסכם- ספר יועצים 

מסמך 4-מפרט לבינוי מרפאות

מפה 

מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך 20.07.2020 בשעה 11:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-42/20

להשכרה נכס למרפאה משולבת באבו גוש

*תאריך פרסום:11.06.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

חוזה שכירות

מפה 

ספר יועצים

מפרט לבינוי מרפאות 

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש