חיפוש

dsdsdsd
מכרזים פומביים - בינוי

מכרזים פומביים - בינוי, תשתיות ונכסים

כל המכרזים הפומביים של וועדת המכרזים הארצית לענייני בינוי, תשתיות ונכסים בכללית

ד"ר יפתח יסעור

ד"ר יפתח יסעור

מכרז פומבי מס' 72-2019/22

יחידה: מחוז מרכז

ביצוע שיפוץ מרפאת כרמים ראשל"צ

סיור קבלנים חובה: 17.07.2022  

מיקום: רחוב הסוכה 10 ראשל"צ

תאריך פרסום: 03.07.2022

שאלות עד ליום : 27.07.2022

מועד אחרון להגשת ההצעות: 07.08.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

======================================================קול קורא לאישור גופי תאורת פנים מסוג LED

יחידה: הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 29.06.2022

מודעה

מפרט טכני לגופי תאורה LED  

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-33/22

יחידה: מ.רהעמק

הסכם מסגרת עבודות בינוי מזדמנות

תאריך פרסום: 07.06.2022

סיור קבלנים רשות: 21.06.2022   בשעה 11:00 טלפון למיקום המפגש בלבד 050-6264456

טופס השתתפות - רשות

מיקום: מ.ר העמק מול בניין ההנהלה

שאלות עד ליום : 28.06.2022

מועד אחרון להגשת ההצעות: 17.07.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-1006/22

יחידה: מ.ר סורוקה

שיפוץ מתחם הספקט CT

תאריך פרסום: 07.06.2022

סיור קבלנים חובה: 21.06.2022   בשעה 12:00

מיקום: מ.ר סורוקה מבנה מס' 64  טלפון למיקום המפגש בלבד 050-2996688

שאלות עד ליום : 29.06.2022

מועד אחרון להגשת ההצעות: 10.07.2022 עד השעה 12:00

מודעה

תוכניות ומפרט  - (לצורך כניסה לתוכניות ומפרט יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא:  Clalit11 )

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-80/22

יחידה: בי"ח השרון

אספקת דיזל גנרטור והחלפת גנרטור קיים

סיור קבלנים חובה: 13.06.2022  

מיקום: בי"ח השרון רחוב קק"ל 7 פ"ת, מח' אחזקה

תאריך פרסום: 30.05.2022

שאלות עד ליום : 22.6.2022

מועד אחרון להגשת ההצעות: 03.07.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-1001/22

יחידה: מחוז צפון

ביצוע עבודות גמר ומערכות , מרפאה ראשונית חצור הגלילית  

סיור קבלנים חובה: 09.06.2022  

מיקום: רחוב הזית 74 חצור הגלילית 

תאריך פרסום: 23.05.2022

שאלות עד ליום : 19.6.2022

מועד אחרון להגשת ההצעות: 27.06.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-1008/22

יחידה: מ.ר מאיר

ביצוע עבודות חשמל

תאריך פרסום: 23.05.2022

שאלות עד ליום : 14.6.2022

מועד אחרון להגשת ההצעות: 22.06.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים , שם משתמש וסיסמה האישי של כל מציע. 

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-1009/22

יחידה: מ.ר מאיר

ביצוע עבודות אחזקה

תאריך פרסום: 23.05.2022

שאלות עד ליום : 14.6.2022

מועד אחרון להגשת ההצעות: 22.06.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים , שם משתמש וסיסמה האישי של כל מציע. 

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-1007/22

יחידה: מ.ר מאיר

ביצוע עבודות אינסטלציה

תאריך פרסום: 23.05.2022

שאלות עד ליום : 14.6.2022

מועד אחרון להגשת ההצעות: 22.06.2022 עד השעה 12:00

מודעה

תיקון מודעה - סיווג

הבהרה מס' 1 - סיווג

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים , שם משתמש וסיסמה האישי של כל מציע. 

=========================================================מכרז פומבי מס' 72-1003/22

יחידה: בית חולים השרון

שיפוץ יחידת הלייזר

תאריך פרסום: 16.05.2022

סיור קבלנים חובה: 06.06.2022  בי"ח השרון חדר אוכל קטן  

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  052-4533050 אילן אליהו

מועד אחרון להגשת ההצעות: 26.06.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=========================================================מכרז פומבי מס' 72-1002/22

יחידה: מעבדה מרכזית

אספקת דיזל גנרטור והחלפת גנרטור קיים (לרבות פינוייו), עבודות ביצוע והכנה לחיבור גנרטור חיצוני

תאריך פרסום: 15.05.2022

סיור קבלנים חובה: 30.05.2022  בכניסה למעבדה המרכזית, פארק עתידים 8 ת"א

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-3768062 דוד המר

מועד אחרון להגשת ההצעות: 15.06.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=========================================================מכרז פומבי מס' 72-46/22

יחידה: מ.ר סורוקה

שיפוץ מרפאה אורולוגית

תאריך פרסום: 09.05.2022

סיור קבלנים חובה: 23.05.2022  בניין 31, חדר ישיבות מח' אחזקה והנדסה

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-6264291 מיכאל שטיינבוק

מועד אחרון להגשת ההצעות: 16.06.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11


=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-56/22

יחידה: מ.ר בלינסון

ביצוע עבודות , גמר ומערכות מח' יולדות

תאריך פרסום: 01.05.2022

סיור קבלנים חובה: 12.05.2022 בשעה מ.ר רבין , חדר ישיבות בינוי   

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  054-4361545בועז דורון

מועד אחרון להגשת ההצעות: 29.05.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=====================================================================מכרז פומבי מס' 71-84/22

יחידה: הנהלה ראשית

ביצוע עבודות שיפוצים ומעקות בבניין ההנהלה

תאריך פרסום: 28.04.2022

סיור קבלנים רשות: 15.05.2022 בשעה 12:00

מיקום המפגש:  רחוב ארלוזורוב 115 ת"א קומת קרקע  

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-6263814 מנואל בס

מועד אחרון להגשת ההצעות: 01.06.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-55/22

יחידה: מחוז דן פ"ת

שיפוץ מרפאת נווה יהושוע בר"ג

תאריך פרסום: 13.04.2022

סיור קבלנים חובה: 28.04.2022 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  מרפאת נוה יהושוע - רחוב האם 18 רמת גן.

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-7335688 צבי שלום

מועד אחרון להגשת ההצעות: 18.05.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-195/21

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

מתן שירותי תחזוקת מערכות גילוי אש עבור מחוז חיפה וג"מ של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 29.03.2022

שאלות יש להגיש עד לתאריך 10.04.2022 לפקס: 03-7425196  או למייל orlygo@clalit.org.il יש לוודא הגעת השאלות בטלפון – 03-6944893.  יש לציין מס' מכרז ודרכי יצירת קשר

מועד אחרון להגשת ההצעות: 25.04.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-18/22

יחידה: מ.ר רבין

הסכם מסגרת עבודות אינסטלציה

תאריך פרסום: 22.03.2022

סיור קבלנים חובה: 5.4.2022 בשעה 11:00

מיקום המפגש:  בכניסה לשער קפלן מס' 2 מ.ר בלינסון , מח'ק אחזקה חדר ישיבות

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-4065011 צבי שלום

מועד אחרון להגשת ההצעות: 03.05.2022 עד השעה 12:00

מודעה

Document (20).pdf

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-61/22

יחידה: מ.ר שניידר

שילוט פנים, גרפיקה ומיתוג

תאריך פרסום: 22.03.2022

סיור קבלנים חובה: 31.03.2022 בשעה 11:30

מיקום המפגש:  רחוב קפלן , בכניסה הראשית למ.ר שניידר - לפני הביטחון

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  0548010729 צביקה

מועד אחרון להגשת ההצעות: 01.05.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-39/22

יחידה: בי"ח השרון

שיפוץ מכון איזוטופים

תאריך פרסום: 09.03.2022

סיור קבלנים חובה: 27.03.2022 בשעה 13:00

מיקום המפגש:  רחוב קרן קיימת 7 פתח תקווה  

 טלפון לבירור המקום הבלבד:   054-4361545 בועז

מועד אחרון להגשת ההצעות: 13.04.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

======================================================================מכרז פומבי מס' 72-42/22

יחידה: מחוז דרום

ביצוע עבודות גמר, ומערכות מרפאה יועצת

תאריך פרסום: 09.03.2022

סיור קבלנים חובה: 23.03.2022 בשעה 10:00

מיקום המפגש: 

רחוב רחה פריאר 9 באר שבע.

הכניסה לחניון של המגדל נמצאת ברחוב חיים יחיל 1 באר שבע.

נקודת מפגש בלובי הראשי של הבנין.

 טלפון לבירור המקום הבלבד:   09-7963888 ערן 

מועד אחרון להגשת ההצעות: 10.04.2022 עד השעה 12:00

מודעה

טופס השתתפות בסיור

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

======================================================================מכרז פומבי מס' 72-185/21

יחידה: מחוז דן - פ"ת

ביצוע שיפוץ מרפאת כפר קאסם מרכזית 

תאריך פרסום: 02.03.2022

סיור קבלנים חובה: 16.03.2022 בשעה 11:00

מיקום המפגש: מרפאת כפר קאסם מרכזית, רח' עותמאן בן עפאן

 טלפון לבירור המקום הבלבד:   09-7963888 ערן 

מועד אחרון להגשת ההצעות: 03.04.2022 3.5.2022 עד השעה 12:00

מודעה

הבהרה 1

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11 

=====================================================================פומבי מס' 72-189/21

יחידה: מ.ר רבין

ביצוע התקנת גנרטור - מכלול מערבי

תאריך פרסום: 09.01.2021

סיור קבלנים חובה: 26.01.2022 בשעה 10:00

מיקום המפגש: מ.ר רבין שער קפלן חדר ישיבות מח' אחזקה

 טלפון לבירור המקום הבלבד:   050-7779182 אילן 

מועד אחרון להגשת ההצעות: 10.02.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

======================================================================פומבי מס' 72-186/21

יחידה: מחוז מרכז

ביצוע שיפוץ מרפאת אשדוד ד'

תאריך פרסום: 23.12.2021

סיור קבלנים חובה: 06.01.2022 בשעה 11:00

מיקום המפגש: רח' זלמן ארן 19 אשדוד

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-6263814 (מנואל)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 31.01.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=====================================================================בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 72-197/21 מערכת לאיתור ומניעת נזילות מים
במוסדות שרותי בריאות כללית 

תאריך פרסום: 14.12.2021

מועד אחרון להגשת ההצעות: 05.01.2022 עד השעה 12:00

מודעה

בקשה לקבלת מידע

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-78/21

יחידה: בי"ח בלינסון ושניידר

אספקה והתקנת דודי קיטור

תאריך פרסום: 18.11.2021

סיור קבלנים חובה: 06.12.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש: בי"ח בלינסון חדר ישיבות מח' אחזקה כניסה משער קפלן  

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  052-3642038(אמיר)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 27.12.2021 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=========================================================מכרז פומבי מס' 72-110/21

יחידה: מ.ר קפלן

הסכם מסגרת ביצוע אחזקת מערכות כיבוי אש

תאריך פרסום: 16.11.2021

סיור קבלנים חובה: 05.12.2021 בשעה 11:30

מיקום המפגש: בי"ח קפלן ביתן 16 מח' אחזקה

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-3112052(אדריאן)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 21.12.2021 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=========================================================מכרז פומבי מס' 72-41/21

יחידה: מ.ר קפלן

ביצוע עבודות מיזוג אוויר

תאריך פרסום: 16.11.2021

סיור קבלנים רשות: 05.12.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש: בי"ח קפלן ביתן 16 מח' אחזקה

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-3112052(אדריאן)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 21.12.2021 עד השעה 12:00

מודעה

תיקון מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-167/21

יחידה: מחוז תל אביב יפו

ביצוע שיפוץ מרפאת לב יפו עבודות בינוי גמר ומערכות
תאריך פרסום: 15.11.2021

סיור קבלנים רשות: 07.12.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש: רח' התקומה 23 ת"א יפו

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  052-4677630(עופר)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 23.12.2021 02.01.2022 עד השעה 12:00

מודעה

עידכון מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-171/21

יחידה: מחוז צפון

ביצוע עבודות בינוי ומערכות מרפאת נוף הגליל - הר יונה
תאריך פרסום: 15.11.2021

סיור קבלנים חובה: 29.11.2021 בשעה 14:00

מיקום המפגש: יש לרשום בוויז רחוב קשודת אהרון נוף הגליל

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  052-4283373(דניאל)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 14.12.2021 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=========================================================מכרז פומבי מס' 72-152/21

יחידה: מחוז שרון שומרון

שיפוץ מרפאת ג'ת
תאריך פרסום: 31.10.2021

סיור קבלנים חובה: 14.11.2021 בשעה 09:00

מיקום המפגש: כניסה דרומי ליד מגרש כדורגל חדש ג'ת המשולש

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-3213000 (מוסטפא)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 01.12.2021 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-121/21

יחידה: מ.ר העמק

פיתוח שטח

תאריך פרסום: 28.10.2021

סיור קבלנים חובה: 15.11.2021 בשעה 09:00

מיקום המפגש:  בי"ח העמק מח' הנדסה משרדו של אבי פלדהיים

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-3785357 (דרור)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 30.11.2021 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-147/21

יחידה:  מחוז חיפה

שיפוץ מרפאת עוזיאל, קרית אתא

תאריך פרסום: 27.10.2021

סיור קבלנים חובה: 09.11.2021 בשעה 11:00

מיקום המפגש:  רחוב עוזיאל 8 קרית אתא

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-6264824 (ראובן)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 29.11.2021 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-150/21

יחידה:  מחוז שרון שומרון

שיפוץ מרפאת הנוטרים רעננה עבודות בינוי ומערכות

תאריך פרסום: 20.10.2021

סיור קבלנים חובה: 08.11.2021 בשעה 11:00

מיקום המפגש:  רח' הנוטרים 7 פינת הגדוד העברי רעננה

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  050-2620262 (איציק)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 28.11.2021 5.12.2021 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

 

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-137/21

יחידה:  מחוז שרון שומרון

שיפוץ מרפאת טירה

תאריך פרסום: 19.10.2021

סיור קבלנים חובה: 07.11.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  אלקודס פינת אלחנסא - מרפאת טירה (יש לרשום בוויז מרפאת טירה ) 

 טלפון לבירור המקום הבלבד:  03-6952555 (אורי) , 054-4923340 (ניר)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 24.11.2021 30.11.2021 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 


=====================================================================

מכרז פומבי מס' 72-111/21

יחידה:  מ.ר קפלן

ביצוע החלפת גגות אסבסט והרכבת לוחות מפנלים מבודדים עבודות החלפת לוחות אסבסט תאריך פרסום: 29.08.2021

סיור קבלנים חובה: 13.09.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  מ.ר קפלן בניין 16 חדר ישיבות מח' אחזקה

 טלפון לבירור המקום הבלבד:052-270003 (הרצל)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 14.10.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

====================================================מכרז פומבי מס' 72-116/21

יחידה:  מחוז מרכז

ביצוע שיפוץ מרפאת יבנה הדקל עבודות בינוי ומערכות

תאריך פרסום: 18.08.2021

סיור קבלנים חובה: 02.09.2021 בשעה 11:00

מיקום המפגש:  מרפאת יבנה הדקל, רח' הדקל 17 יבנה.

 טלפון לבירור המקום הבלבד: 050-6263814 (מנואל)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 30.09.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

=========================================================מכרז פומבי מס' 72-115/21

יחידה:  מ.ר רבין

ביצוע התקנת יחידת קירור עבודות הוספת צ'ילר 1000 טון

תאריך פרסום: 18.08.2021

סיור קבלנים חובה: 05.09.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  חדר ישיבות מח' אחזקה מ.ר רבין

 טלפון לבירור המקום הבלבד: 050-7779182 (אילן)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 11.09.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-104/21

יחידה:  מחוז מרכז

ביצוע עבודות בינוי ומערכות להקמת מרפאת נוה ים

תאריך פרסום: 14.07.2021

סיור קבלנים חובה: 26.07.2021 בשעה 11:00

מיקום המפגש:  אחוזת ראשונים - מרפאה של הכללית - רח' הנחשול 30 ראשל"צ

 טלפון לבירור המקום הבלבד: 050-6263814  

מועד אחרון להגשת ההצעות: 19.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-77/21

יחידה:  מ.ר רבין

הסכם מסגרת עבודות אינסטלציה

תאריך פרסום: 14.07.2021

סיור קבלנים רשות: 26.07.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  משרד מנהל מח' אחזקה מ.ר סורוקה

 טלפון לבירור המקום הבלבד: 052-9456712 (בועז) , 050-6264554 (אייל)  

מועד אחרון להגשת ההצעות: 17.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

תקון מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מס' 1

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-52/21

יחידה:  מ.ר רבין

הסכם מסגרת לביצוע עבודות בינוי

תאריך פרסום: 07.07.2021

סיור קבלנים חובה: 22.07.2021 בשעה 13:00

מיקום המפגש:  רח' קפלן 2 פ"ת מ.ר רבין שער קפלן משרד מנהל האחזקה

 טלפון לבירור המקום הבלבד: 050-4065030 (רוני)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 08.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-57/21

יחידה:  מ.ר רבין

הסכם מסגרת לביצוע עבודות אינסטלציה  

תאריך פרסום: 07.07.2021

סיור קבלנים חובה: 22.07.2021 בשעה 11:00

סיור מס' 2 חובה (מציע אשר השתתף בסיור הראשון אינו נדרש להשתתף גם בסיור זה):  4.8.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  רח' קפלן 2 פ"ת מ.ר רבין שער קפלן משרד מנהל האחזקה

 טלפון לבירור המקום הבלבד: 050-4065011(צבי)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 08.08.2021 22.8.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

עדכון מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

=====================================================================מכרז פומבי מס' 72-58/21

יחידה:  מ.ר רבין

הסכם מסגרת ביצוע עבודות חשמל   

תאריך פרסום: 07.07.2021

סיור קבלנים חובה: 22.07.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  רח' קפלן 2 פ"ת מ.ר רבין שער קפלן משרד מנהל האחזקה

 טלפון לבירור המקום הבלבד: 050-7374310(יורי)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 08.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

=========================================================מכרז פומבי מס' 72-68/21

יחידה:  מחוז צפון

עבודות שיפוצים במרפאת בן גוריון בנצרת עילית

תאריך פרסום: 06.07.2021

סיור קבלנים חובה: 19.7.2021 בשעה 11:30

מיקום המפגש:  מרפאת בן גוריון דרך החטיבות 1 נוף הגליל

מועד אחרון להגשת ההצעות: 03.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

===================================================מכרז פומבי מס' 72-56/21

יחידה:  מ.ר קפלן

שיפוץ חדרי לידה ומחלקת יולדות עבודות גמר ומערכות

תאריך פרסום: 20.06.2021

סיור קבלנים חובה: 8.7.2021 בשעה 09:30

מיקום המפגש:  מ.ר קפלן חדר ישיבות ביתן 16  מח' אחזקה

מועד אחרון להגשת ההצעות: 27.07.2021 עד השעה 12:00

מודעה

===================================================מכרז פומבי מס' 72-79/21

יחידה:  מ.ר העמק

עבודות בינוי, גמרים ומערכות בפרוייקט חדרי ניתוח 

תאריך פרסום: 16.06.2021

סיור קבלנים חובה: 5.7.2021 בשעה 12:00

מיקום המפגש:  מ.ר העמק בלובי בניין מס' 4

מועד אחרון להגשת ההצעות: 26.07.2021 עד השעה 12:00

מודעה

===================================================מכרז פומבי מס' 72-62/21

יחידה:  מ.ר קפלן

הסכם מסגרת ביצוע עבודות צבע

תאריך פרסום: 08.06.2021

סיור קבלנים רשות: 23.6.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  מח' אחזקה ביתן 16 מ.ר קפלן (הכניסה משער חבצלת)

מועד אחרון להגשת ההצעות: 08.07.2021 15.7.2021 עד השעה 12:00

מודעה

===================================================מכרז פומבי מס' 72-43/21

יחידה:  מחוז צפון

ביצוע עבודות בינוי עבור נגישות

תאריך פרסום: 02.06.2021

מועד אחרון להגשת ההצעות: 24.06.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מכרז פומבי מס' 72-219/20

יחידה:  מ.ר יוספטל

ביצוע עבודות בינוי, שיפוץ ומערכות בפרוייקט שיפוץ מחלקות (11 חדרי ניתוח) והעתקת פונקציות

תאריך פרסום: 26.05.2021

סיור קבלנים חובה: 7.6.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  מ.ר יוספטל בכניסה הראשית

מועד אחרון להגשת ההצעות: 29.06.2021 עד השעה 12:00

מודעה

יחידה:  מחוז צפון

הסכם מסגרת עבודות אחזקה מע' מיזוג אוויר מרכזיות במרפאות ובמתקני

תאריך פרסום: .202123.05

מועד אחרון להגשת ההצעות: 09.06.2021 16.6.2021 עד השעה 12:00

מודעה

עידכון מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1

===================================================מכרז פומבי מס' 72-46/21

יחידה:  מחוז ת"א יפו

עבודות בינוי ושיפוץ במרפאות ובמתקני המחוז

תאריך פרסום: 05.05.2021

מועד אחרון להגשת ההצעות:  23.05.2021 30.5.2021 עד השעה 12:00

מודעה

עידכון מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 72-42/21

יחידה:  מ.ר שניידר

עבודות פיתוח וכבישים בפרוייקט מגדל אשפוז 

תאריך פרסום: 05.05.2021

סיור חובה קבלנים : 20.05.2021 27.5.2021 20.6.2021 בשעה 13:00

מיקום: בכניסה הראשית מ.ר שניידר (מרחוב קפלן) לפני הבידוק הביטחוני

מועד אחרון להגשת ההצעות:  20.06.2021 27.6.2021 21.7.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

עדכון מודעה

עדכון מודעה

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

===================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 72-47/21

יחידה:  מחוז תל אביב יפו

מתן שרותי עבודות אחזקה, תיקונים ושיפוצים

תאריך פרסום: 27.04.2021

מועד אחרון להגשת ההצעות:  19.05.2021 26.5.2021 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

עידכון מודעה

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

===================================================מכרז פומבי מס' 72-147/21

יחידה:  מחוז דן פ"ת

עבודות נגרות

תאריך פרסום: 18.04.2021

מועד אחרון להגשת ההצעות:  06.5.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

===================================================מכרז פומבי מס' 72-34/21

יחידה:  מ.ר העמק

פירוק , אספקה והתקנת של זכוכית וצילון כלוא בחלונות הבניין

תאריך פרסום: 12.04.2021

סיור רשות קבלנים : 22.4.2021 בשעה 12:00

מיקום: מ.ר העמק בניין מס' 4 לובי כניסה ראשית.

מועד אחרון להגשת ההצעות:  11.5.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

================================================מכרז פומבי מס' 72-24/21

יחידה:  מחוז צפון

שיפוץ מרפאת בריאות האישה בבית שאן

תאריך פרסום: 06.04.2021

סיור חובה קבלנים : 20.4.2021 בשעה 09:00

מיקום: רחוב הרצל 112 בית שאן, מרפאת בריאות האישה

מועד אחרון להגשת ההצעות:  10.5.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

================================================מכרז פומבי מס' 72-161/20

יחידה:  מ.ר קפלן

ביצוע עבודות אחזקת מערכות כיבוי אש

תאריך פרסום: 06.04.2021

סיור חובה קבלנים : 27.4.2021 בשעה 10:00

מיקום: חדר ישיבות מח' אחזקה

מועד אחרון להגשת ההצעות:  16.5.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

================================================מכרז פומבי מס' 72-163/20

יחידה:  מחוז שרון שומרון

ביצוע עבודות בינוי גמר ומערכות במרפאת טייבה מ.ב הילד וטיפת חלב

תאריך פרסום: 24.03.2021

סיור חובה קבלנים : 11.4.2021 בשעה 11:30

מיקום: כביש 24, רחוב ראשי ליד המסגד חאלד בן אל וליד , טייבה

מועד אחרון להגשת ההצעות:  05.05.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

================================================מכרז פומבי מס' 72-153/20

יחידה:  מחוז שרון שומרון

ביצוע עבודות שלד גמר ומערכות במרפאת אבן יהודה במחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 10.03.2021

סיור קבלנים : 22.3.2021 בשעה 13:00

מיקום:  רחוב ההסתדרות 13 אבן יהודה

מועד אחרון להגשת ההצעות:  18.4.2021 25.4.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

====================================================מכרז פומבי מס' 72-06/21

יחידה:  מחוז חיפה וג"מ

לביצוע עבודות בניה חדשה בנהריה יועצת במחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 09.03.2021

סיור קבלנים : 24.3.2021 בשעה 13:00

מיקום: רחוב המייסדים 15 נהריה - ההשתתפות בסיור הינו חובה.

מועד אחרון להגשת ההצעות:  26.4.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז מעודכן עם טופס השתתפות ל24.3.2021

מודעה

טופס השתתפות

===================================================

מכרז פומבי מס' 72-58/20

יחידה:  מחוז מחוז מרכז

ביצוע עבודות שיפוץ מרפאת ירושלים בראשל"צ

תאריך פרסום: 04.03.2021

סיור קבלנים : 21.3.2021 בשעה 11:00

מיקום: רחוב ירושלים 21 ראשלל"צ

מועד אחרון להגשת ההצעות: 06.04.2021  13.4.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

מודעה מעודכנת מיום (08.03.2021 באשר לדחיית מועד הגשת ההצעות)

===================================================

מכרז פומבי מס' 72-128/20

יחידה:  מחוז צפון

ביצוע עבודות אחזקה במרפאות וביחידות

תאריך פרסום: 25.02.2021

מועד אחרון להגשת ההצעות: 18.03.2021 22.3.2021 עד השעה 12:00

מודעה

===================================================

מכרז פומבי מס' 72-220/20

יחידה:  מ.ר סורוקה

עבודות גמר ומערכות בניין אונקולוגי

תאריך פרסום: 11.02.2021

סיור קבלנים חובה: 22.02.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  מ.ר סורוקה בכניסה הדרומית מהחניה לבניין האונקולוגי החדש

מועד אחרון להגשת ההצעות: 11.03.2021 עד השעה 12:00

מודעה

===================================================מכרז פומבי מס' 72-218/20

יחידה:  מ.ר כרמל

הסכם מסגרת אחזקת מערכות מיזוג אוויר

תאריך פרסום: 01.02.2021

סיור קבלנים חובה: 16.02.2021 בשעה 13:00

מיקום המפגש:  בי"ח כרמל , רחוב מיכל 7 חיפה, משרד מהנדס ראשי

מועד אחרון להגשת ההצעות: 04.03.2021 עד השעה 12:00

מודעה

===================================================מכרז פומבי מס' 72-211/20

יחידה:  מ.ר כרמל

הסכם מסגרת עבודןת חשמל

תאריך פרסום: 21.01.2021

סיור קבלנים רשות: 04.02.2021 בשעה 14:00

מיקום המפגש:  משרד מהנדס ראשי בי"ח כרמל

מועד אחרון להגשת ההצעות: 22.02.2021 עד השעה 12:00

מודעה

יחידה:  מ.ר כרמל

ביצוע החלפת צ'ילרים ויט"אות

תאריך פרסום: 21.01.2021

סיור קבלנים חובה: 07.02.2021 בשעה 14:00

מיקום המפגש:  משרד מהנדס ראשי בי"ח כרמל

מועד אחרון להגשת ההצעות: 23.02.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

====================================================מכרז פומבי מס' 72-210/20

יחידה:  מ.ר כרמל

עבודות אספקה, הקמה והתקנת מערכות אויר רפואי

תאריך פרסום: 21.01.2021

סיור קבלנים חובה: 04.02.2021 בשעה 15:00  

מיקום המפגש:  משרד מהנדס ראשי בי"ח כרמל

מועד אחרון להגשת ההצעות: 22.02.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

====================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי מס' 72-10/21

יחידה:  מחוז ירושלים

מתן שרות ובדיקות תקופתיות למערכות גילוי כיבוי אש והחלפת מערכת גילוי אש במעבדה במחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 20.01.2021

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 31.1.2021
בשל מגבלות הקורונה, נקבע שני סיורים בתאריך כאמור לעיל, בשעה 09:00 או בשעה 11:00 ועל המציע להגיע לאחד מהסיורים.

מיקום: רחוב קרית המדע 5, ירושלים , במעבדת הר חוצבים.
טלפון לבירור מקום המפגש בלבד: 052-8842284

מועד אחרון להגשת ההצעות: 14.02.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

=========================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי מס' 72-160/20

יחידה:  מ.ר קפלן הרצפלד

עבודות שיפוצים

תאריך פרסום: 17.01.2021

סיור קבלנים רשות יתקיים ביום 4.2.2021:

סיור מס' 1 - בי"ח קפלן ביתן 16 מח' אחזקה אולם ישיבות בשעה 09:00
טלפון לבירור מקום המפגש בלבד: 050-3112052

סיור מס' 2 - בי"ח הרצפלד בכניסה הראשית  בשעה 10:30
טלפון לבירור מקום המפגש בלבד: 050-6260364

מועד אחרון להגשת ההצעות: 21.02.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול סיור - קפלן

פרוטוקול סיור - הרצפלד

====================================================מכרז פומבי מס' 72-223/20

יחידה:  מ.ר לוינשטיין

ביצוע שירותי בינוי ושיפוצים מזדמנים

תאריך פרסום: 17.01.2021

מועד אחרון להגשת ההצעות: 10.02.2021 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1

====================================================מכרז פומבי מס' 72-194/20

יחידה:  מ.ר כרמל

הסכם מסגרת עבודות אינסטלציה

תאריך פרסום: 03.01.2021

סיור קבלנים רשות : 17.01.2021 בשעה 15:00 בהמשך להנחיות משרד הבריאות לתקופת הקורונה אנו מבקשים לשלוח נציג אחד מכל חברה.

מיקום המפגש:  משרד מהנדס בי"ח כרמל

מועד אחרון להגשת ההצעות: 02.02.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מס' 2

===================================================מכרז פומבי מס' 72-209/20

יחידה:  מ.ר העמק

ביצוע עבודות שיפוץ מחלקה פנימית ד'

תאריך פרסום: 03.01.2021

סיור קבלנים חובה : 20.01.2021 בשעה 12:00 בהמשך להנחיות משרד הבריאות לתקופת הקורונה אנו מבקשים לשלוח נציג אחד מכל חברה.

מיקום המפגש:  לובי כניסה בניין 4 מ.ר העמק

מועד אחרון להגשת ההצעות: 08.02.2021 15.2.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 2

===================================================מכרז פומבי מס' 72-167/20

יחידה:  מ.ר סורוקה

ביצוע עבודות חשמל בחדר טרנספורמציה

תאריך פרסום: 03.01.2021

סיור קבלנים חובה : 17.01.2021 בשעה  09:30 בהמשך להנחיות משרד הבריאות לתקופת הקורונה אנו מבקשים לשלוח נציג אחד מכל חברה.

מיקום המפגש:  מח' אחזקה מ.ר סורוקה

מועד אחרון להגשת ההצעות: 04.02.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 72-162/20

יחידה:  מחוז דן פ"ת

ביצוע עבודות בינוי ומערכות במרפאת הפלמ"ח בני ברק

תאריך פרסום: 22.12.2020

סיור קבלנים חובה : 06.01.2021 בשעה 13:00

מיקום המפגש:  רח' הפלמ"ח 5 בני ברק, מרפאת הפלמ"ח  .

טלפון לבירורים בלבד:   03-7918706

מועד אחרון להגשת ההצעות: 25.01.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

====================================================מכרז פומבי מס' 72-187/20

יחידה:  בבית החולים העמק

ביצוע עבודות סלילת כבישים

תאריך פרסום: 22.12.2020

סיור קבלנים חובה : 06.01.2021 בשעה 10:00

מיקום המפגש:  בי"ח העמק בכניסה לחדר האוכל (מבנה 17)

טלפון לבירורים בלבד:   04-6494258

מועד אחרון להגשת ההצעות: 27.01.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

====================================================מכרז פומבי מס' 72-208/20

יחידה:  בבית החולים העמק

פירוק, אספקה והתקנה של זכוכית וצילון כלוא בחלונות הבניין הכירורגי הרב תכליתי

תאריך פרסום: 22.12.2020

סיור קבלנים חובה : 07.01.2021 בשעה 11:00 בהמשך להנחיות משרד הבריאות לתקופת הקורונה אנו מבקשים לשלוח נציג אחד מכל חברה.

מיקום המפגש:  בבנין מס 4 במ.ר העמק במשרדי הפיקוח בקומת הכניסה

טלפון לבירורים בלבד:  052-4050551

מועד אחרון להגשת ההצעות: 31.01.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול סיור קבלנים

====================================================קול קורא מכרז פומבי מס' 72-174/20

יחידה: הנהלה ראשית

בקשה לרישום במאגר מכוני העתקות של שרותי בריאות כללית בתחומי תשתיות ובינוי
לשנים 2020-2025

תאריך פרסום: 14.12.2020

מועד אחרון להגשת ההצעות: 11.01.2021 עד השעה 12:00

את ההצעות יש להגיש בכתובת מייל orlygo@clalit.org.il

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================
מכרז פומבי מס' 72-171/20

יחידה: מחוסז תל אביב יפו

ביצוע עבודות הרחבה ושיפוץ במרפאת בבלי

תאריך פרסום: 29.11.2020

סיור קבלנים חובה : 13.12.2020 בשעה 10:00

מיקום המפגש: רחוב ירושלמי 11 ת"א מרפאת בבלי

טלפון לבירורים בלבד: 052-2337005

מועד אחרון להגשת ההצעות: 12.01.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 72-184/20

יחידה: מ.ר סורוקה

ביצוע אספקה והתקנת גנרטור ולוחות חשמל

תאריך פרסום: 29.11.2020

סיור קבלנים חובה : 16.12.2020 בשעה 10:00

מיקום המפגש: חדר ישיבות הנדסה , מ.ר סורוקה

טלפון לבירורים בלבד: 052-8747031

מועד אחרון להגשת ההצעות: 18.01.2021עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 72-139/20

יחידה: מ.ר סורוקה

ביצוע עבודות בינוי כלליות

תאריך פרסום: 16.11.2020

סיור קבלנים חובה : 30.11.2020 בשעה 09:00

מיקום המפגש: שד' יצחק רגר 151 באר שבע

טלפון לבירורים בלבד: 050-6264291

מועד אחרון להגשת ההצעות: 15.12.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 72-138/20

יחידה: מ.ר סורוקה

ביצוע עבודות צבע

תאריך פרסום: 16.11.2020

סיור קבלנים חובה : 30.11.2020 בשעה 11:00

מיקום המפגש: שד' יצחק רגר 151 באר שבע

טלפון לבירורים בלבד: 050-6264291

מועד אחרון להגשת ההצעות: 15.12.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 72-169/20

יחידה: מחוז צפון

ביצוע עבודות בינוי ומערכות במרפאת קנב בקרית שמונה

תאריך פרסום: 03.11.2020

סיור קבלנים חובה : 15.11.2020 בשעה 13:00

מיקום המפגש: מרפאת קנב טשרנחובסקי 5 קרית שמונה

מועד אחרון להגשת ההצעות: 07.12.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 72-141/20

יחידה: הנהלה ראשית

ביצוע עבודות שיפוצים במחלקת סיסטם

תאריך פרסום: 25.10.2020

סיור קבלנים חובה : 11.11.2020 בשעה 12:00

מיקום המפגש: רח' ארלוזורוב 115 ת"א בכניסה לבניין

מועד אחרון להגשת ההצעות: 01.12.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 72-164/20

יחידה: מחוז דרום

ביצוע עבודות בינוי גמר ומערכות במרפאת מולדה

תאריך פרסום: 22.10.2020

סיור קבלנים : 10.11.2020 בשעה 10:00

מיקום המפגש: בכניסה לישוב מולדה

מועד אחרון להגשת ההצעות: 29.11.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 72-165/20

יחידה: מחוז דרום

ביצוע עבודות בינוי ומערכות במרפאת אבו תלול

תאריך פרסום: 22.10.2020

סיור קבלנים : 09.11.2020 בשעה 10:00

מיקום המפגש: בכניסה ליד האולם ספורט

מועד אחרון להגשת ההצעות: 26.11.2020 עד השעה 12:00

מודעה