חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

גונן ח - ירושלים13484804/06/2020 09:59:10Falseגונן ח - ירושלים11390ירושליםהנוטרים10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6499666</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6793736</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6499666</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6793736</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר סהאגייאן האגוב4 24 19 18 32 22 31גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText>לבדיקה זו קיימות הנחיות מיוחדות. לפרטים, ניתן לפנות לאחות במרפאה.</RemarkText></Remark></Remarks>102כללית0445תבחין נשיפה (הליקובקטר)<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>9E402564C47547AA5344574F815B4D25</EmployeeID><EmployeeName>גב' ילנה גרינברג</EmployeeName><ServiceName>עבודה סוציאלית</ServiceName><ServiceID>751</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>CA116C4D5D8DB84AEB949847B6AA3AB3</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ריכרדו גרנובסקי</EmployeeName><ServiceName>נוירולוגיה</ServiceName><ServiceID>32</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>0748150A4F2BDD5C07206194824DB9C4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר בשמת דיין</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>667C0561E19A394F9079625687C6E5EE</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מוריאל טנדטניק</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>2E8DF5F676B6589698D54BF6F1AB6421</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מרדכי לחמי</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BB76A7A2650F25EC9BAAC85105C2B200</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר קטיה לסקר</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A2569ACC7FD391F4B31A869FE456E094</EmployeeID><EmployeeName>גב' רינת נחום</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה</ServiceName><ServiceID>411</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>26E28F8B7DDD6ACE69EC4465CD4652C0</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר האגוב סהאגייאן</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>E28BD3778FCF45237A170ED53947BD01</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מרק פיפה</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>34CDCBE76154379D3216D4DB6EAF0BD8</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מרים קוך</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>EB93885F4CFD5F6DD5C8F4E9ADB4424C</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רבקה קוליק פיאלקוף</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>11391</DeptCode><DeptName>גונן ח - בית מרקחת - ירושלים</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>כללי1Truewww.sps-app.com/BtM
גונן ח - ירושלים13484904/06/2020 09:59:10Falseגונן ח - ירושלים11390ירושליםהנוטרים10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6499666</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6793736</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6499666</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6793736</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר סהאגייאן האגוב4 24 19 18 32 22 31גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים102כללית0515שירותי מעבדהכללי1Truewww.sps-app.com/BtM
גונן ח - ירושלים13485004/06/2020 09:59:10Falseגונן ח - ירושלים11390ירושליםהנוטרים10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6499666</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6793736</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר סהאגייאן האגוב4 24 19 18 32 22 31גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים102כללית01597בדיקומטכללי1Truewww.sps-app.com/BtM
גונן ח - ירושלים13485104/06/2020 09:59:10Falseגונן ח - ירושלים11390ירושליםהנוטרים10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6499666</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6793736</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6499666</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6793736</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T10:08:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר סהאגייאן האגוב4 24 19 18 32 22 31גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים102כללית01750חיסון זוסטווקס (שלבקת חוגרת)כללי1Truewww.sps-app.com/BtM

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש