חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

רגבים22570427/05/2020 14:00:41Falseרגבים123820רגבים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6388491</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307804</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6388491</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307804</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>20:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>20:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי משרד נוספים, במידה ואין מענה ניתן להשאיר הודעה במשיבון</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי משרד ניתן לקבל ב מרפאת גבעת עדה .</RemarkText><ShowOrder>2</ShowOrder></Remark></Remarks>101472א.ק.ג.<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>323C7839FEBB3E00F944EF0BE320F407</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר דורון נצר</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>ד.נ. מנשהכללי1Truewww.sps-app.com/CAP
רגבים22570527/05/2020 14:00:41Falseרגבים123820רגבים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6388491</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307804</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6388491</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307804</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>20:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>20:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי משרד נוספים, במידה ואין מענה ניתן להשאיר הודעה במשיבון</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי משרד ניתן לקבל ב מרפאת גבעת עדה .</RemarkText><ShowOrder>2</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>השירות ניתן בתיאום מראש~10</RemarkText></Remark></Remarks>101515שירותי מעבדהד.נ. מנשהכללי1Truewww.sps-app.com/CAP
רגבים22570627/05/2020 14:00:41Falseרגבים123820רגבים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6388491</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307804</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6388491</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307804</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>20:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>20:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי משרד נוספים, במידה ואין מענה ניתן להשאיר הודעה במשיבון</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי משרד ניתן לקבל ב מרפאת גבעת עדה .</RemarkText><ShowOrder>2</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>השירות ניתן בתיאום מראש~10</RemarkText></Remark></Remarks>101659שירותי אחותד.נ. מנשהכללי1Truewww.sps-app.com/CAP
רגבים22570727/05/2020 14:00:41Falseרגבים123820רגבים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6388491</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307804</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6388491</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307804</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>20:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>20:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי משרד נוספים, במידה ואין מענה ניתן להשאיר הודעה במשיבון</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי משרד ניתן לקבל ב מרפאת גבעת עדה .</RemarkText><ShowOrder>2</ShowOrder></Remark></Remarks>1011515ביקור ביתד.נ. מנשהכללי1Truewww.sps-app.com/CAP
רגבים22570827/05/2020 14:00:41Falseרגבים123820רגבים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6388491</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6307804</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2013-09-16T09:45:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>20:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>20:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>גישה למרפאה;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי משרד נוספים, במידה ואין מענה ניתן להשאיר הודעה במשיבון</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי משרד ניתן לקבל ב מרפאת גבעת עדה .</RemarkText><ShowOrder>2</ShowOrder></Remark></Remarks>1011585גלוקומטר למדידת רמת סוכר בדםד.נ. מנשהכללי1Truewww.sps-app.com/CAP

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש