חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

 

שילה74548022/05/2022 15:06:09Falseשילה12730שילהאורים ותומים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9941169</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-11-22T14:55:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9947488</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-11-22T14:55:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9941169</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-07-05T11:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר כהן פרץ461 של אגדגישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> ביום א ה- 22.05.2022 לא יינתנו שירותי אחות במרפאה .</RemarkText><ShowOrder>303</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0308טיפת חלב<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>A7BE2E97D5AF4FB3610589A3AAF75F50</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר עמרי-עמר גפני</EmployeeName><ServiceName>ייעוץ בריאות הנפש במרפאה ראשונית מבוגרים</ServiceName><ServiceID>1766</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A2A3F34B80C49E51906CBA6DF84A6A89</EmployeeID><EmployeeName>גב' יואלה ווינר</EmployeeName><ServiceName>טיפת חלב</ServiceName><ServiceID>308</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4213C95174A01BED8A99DEDA5E445416</EmployeeID><EmployeeName>גב' שירה ויזניצר</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד זקיקים</ServiceName><ServiceID>1024</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4213C95174A01BED8A99DEDA5E445416</EmployeeID><EmployeeName>גב' שירה ויזניצר</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>CE4476388F175043F9B7B74AA28B3665</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר עלי טלאור</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4CF58D6BF2620B2EE24CD43A0855BF81</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר פרץ כהן</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>E3725321B4270C0AA0AF8BADDA9F1A4E</EmployeeID><EmployeeName>גב' עינת סולימני</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה</ServiceName><ServiceID>411</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>E3725321B4270C0AA0AF8BADDA9F1A4E</EmployeeID><EmployeeName>גב' עינת סולימני</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה - ילדים</ServiceName><ServiceID>421</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>82463EA1915B6DF688C25BFD3CBCAD87</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ברוך פאקס</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>581C5FAD75B425B281070E471B095AA4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר עפרה צורף</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C32D45A352FD0863334F626C35A61618</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר זאפר קיסי</EmployeeName><ServiceName>טיפת חלב</ServiceName><ServiceID>308</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>7A39352B05F6BA677D5A99527C58FF07</EmployeeID><EmployeeName>גב' ליובוב רוטמיסטרובסקי</EmployeeName><ServiceName>טיפת חלב</ServiceName><ServiceID>308</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>12736</DeptCode><DeptName>טיפת חלב - שילה</DeptName><UnitTypeCode>916</UnitTypeCode><UnitTypeName>טיפת חלב</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>שכונה עליונה, במדורגים החדשים בקומת הכבישbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADEAMgA3ADMAMAAwADAAMAAwADMAMAA4AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprtftvnuo1Truehttp://sps-app.com/bdJ91<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>3</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>2700*</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>4</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>אינטרנט</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>
שילה74548122/05/2022 15:06:09Falseשילה12730שילהאורים ותומים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9941169</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-11-22T14:55:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9947488</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-11-22T14:55:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9941169</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-05-23T13:20:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר כהן פרץ461 של אגדגישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> ביום א ה- 22.05.2022 לא יינתנו שירותי אחות במרפאה .</RemarkText><ShowOrder>303</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0515שירותי מעבדהשכונה עליונה, במדורגים החדשים בקומת הכבישbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADEAMgA3ADMAMAAwADAAMAAwADUAMQA1AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprtftvnuo1Truehttp://sps-app.com/bdJ91<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>4</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>אינטרנט</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>
שילה74548222/05/2022 15:06:09Falseשילה12730שילהאורים ותומים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9941169</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-11-22T14:55:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9947488</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-11-22T14:55:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9941169</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-12-05T12:58:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>17:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר כהן פרץ461 של אגדגישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> ביום א ה- 22.05.2022 לא יינתנו שירותי אחות במרפאה .</RemarkText><ShowOrder>303</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0659שירותי סיעודשכונה עליונה, במדורגים החדשים בקומת הכבישbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADEAMgA3ADMAMAAwADAAMAAwADYANQA5AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprtftvnuo1Truehttp://sps-app.com/bdJ91<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>2</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>לא נדרש זימון</QueueOrderDesc></QueueOrder></QueueOrders>
שילה74548322/05/2022 15:06:09Falseשילה12730שילהאורים ותומים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9941169</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-11-22T14:55:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9947488</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-11-22T14:55:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9941169</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-11-22T14:55:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>9947488</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-11-22T14:55:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour><Remark><Text>בתיאום טלפוני בלבד</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour><Remark><Text>בתיאום טלפוני בלבד</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר כהן פרץ461 של אגדגישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> ביום א ה- 22.05.2022 לא יינתנו שירותי אחות במרפאה .</RemarkText><ShowOrder>303</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0773העמסת סוכרשכונה עליונה, במדורגים החדשים בקומת הכבישbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADEAMgA3ADMAMAAwADAAMAAwADcANwAzAA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprtftvmqo1Truehttp://sps-app.com/bdJ91<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש