חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

הנביאים - רמת בית שמש ג'13592304/06/2020 13:58:47Falseהנביאים - רמת בית שמש ג'13170בית שמשיואל הנביא23<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953209</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953209</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>19,16,15 סופרבוסגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 102כללית0515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>9026CC0C018F0D8B3F385B3B8651F935</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אשרף אבו רמילה</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>CE0863DC06ECA78C1A2DC2144D2043A3</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אליה אטקינד</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>2CA8B27759637872D52A2CA8232DED42</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר דורה זילברמן</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4750C1ADE17E6C72C2FEC9DCC6374205</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר פרל לובר סיגל</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1364E31440A11F34A79897F901D71F01</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר עקיבא סילטון</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>77A25F0941DE6AE5628D2A9BE28D3504</EmployeeID><EmployeeName> יקיר שיר</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>חרדים2Truehttp://sps-app.com/PgO
הנביאים - רמת בית שמש ג'13592404/06/2020 13:58:47Falseהנביאים - רמת בית שמש ג'13170בית שמשיואל הנביא23<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953209</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953209</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>19,16,15 סופרבוסגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 102כללית0659שירותי אחותחרדים2Truehttp://sps-app.com/PgO
הנביאים - רמת בית שמש ג'13592504/06/2020 13:58:47Falseהנביאים - רמת בית שמש ג'13170בית שמשיואל הנביא23<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953209</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953209</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>19,16,15 סופרבוסגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 102כללית0740בדיקת טהרהחרדים2Truehttp://sps-app.com/PgO
הנביאים - רמת בית שמש ג'13593004/06/2020 13:58:47Falseהנביאים - רמת בית שמש ג'13170בית שמשיואל הנביא23<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953209</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-11-08T09:46:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5953200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T16:14:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>19,16,15 סופרבוסגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText>שירותי העמסת סוכר 100 גרם~10ניתנים בימים א' - ד'. חובה תיאום מראש~11</RemarkText></Remark></Remarks>102כללית0773העמסת סוכרחרדים2Truehttp://sps-app.com/PgO

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש