חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

אלראג'חי - מרכז מקצועי - ירושלים15531529/05/2020 01:59:00Falseאלראג'חי - מרכז מקצועי - ירושלים14440ירושלים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563307</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5834649</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563308</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563307</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5834649</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563308</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ש</Day><DayCode>7</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ראמי אבו עסבגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText>לבדיקה זו קיימות הנחיות מיוחדות. לפרטים, ניתן לפנות לאחות במרפאה.</RemarkText></Remark></Remarks>103כללית0445תבחין נשיפה (הליקובקטר)<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>9E01C7D61A1EAD6316D59088106AF3A8</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר זיאד ג'עוני</EmployeeName><ServiceName>עיניים</ServiceName><ServiceID>61</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>F7D1F105A3BE4F5189BF9C38BEE8DF57</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר חאתם גרזוזה</EmployeeName><ServiceName>אף אוזן גרון</ServiceName><ServiceID>62</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BFC97541A03833E0E84CB1B5F96110B5</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר נביל חוסייני</EmployeeName><ServiceName>אורתופדיה</ServiceName><ServiceID>58</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>09DCEF97661BEE12AA024BF7709B349C</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר זאהי חורי</EmployeeName><ServiceName>קרדיולוגיה</ServiceName><ServiceID>21</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C614B3D513DF12CD0FCB01446653D625</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר בשיר טרזי</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>7CBDF8033CBB376EA3A28DB118AD75B3</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר נביל סולימאן</EmployeeName><ServiceName>אורולוגיה</ServiceName><ServiceID>56</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>F85E669C94CC62F4D3B308710C495CB3</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר גושה סלימאן</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>616DDB0F98C5DEB008FE4126ABF1ECA9</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר פראס ענבתאווי</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>כפר עקבמיעוטים3Truewww.sps-app.com/BwZ
אלראג'חי - מרכז מקצועי - ירושלים15531629/05/2020 01:59:00Falseאלראג'חי - מרכז מקצועי - ירושלים14440ירושלים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563307</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5834649</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563308</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563307</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5834649</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563308</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ש</Day><DayCode>7</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ראמי אבו עסבגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 103כללית0515שירותי מעבדהכפר עקבמיעוטים3Truewww.sps-app.com/BwZ
אלראג'חי - מרכז מקצועי - ירושלים15531729/05/2020 01:59:00Falseאלראג'חי - מרכז מקצועי - ירושלים14440ירושלים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563307</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5834649</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563308</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563307</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5834649</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563308</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ש</Day><DayCode>7</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ראמי אבו עסבגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 103כללית0524צילום רנטגןכפר עקבמיעוטים3Truewww.sps-app.com/BwZ
אלראג'חי - מרכז מקצועי - ירושלים15531829/05/2020 01:59:00Falseאלראג'חי - מרכז מקצועי - ירושלים14440ירושלים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563307</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5834649</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563308</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563307</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5834649</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>6563308</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-03-06T12:40:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ש</Day><DayCode>7</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>22:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ש</Day><DayCode>7</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ראמי אבו עסבגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 103כללית01034אולטרסאונד נשיםכפר עקבמיעוטים3Truewww.sps-app.com/BwZ

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש