חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

צפת כנען22637327/05/2020 14:00:42Falseצפת כנען151240צפתגיורא יוספטל1<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6994700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6922466</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6994700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6922466</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר כמוס אלון3גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 103כללית0101פיזיותרפיה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>882B5BD1E678306E8F67D675DA7A84C1</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מוריס גרייס</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>D1C734FED66FBACF2F098654EA945D8A</EmployeeID><EmployeeName>גב' שרון הילמן</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A302FF3BBCDD99A938820E2BCB3BF69F</EmployeeID><EmployeeName>גב' דניאלה הלל</EmployeeName><ServiceName>שירותי אחות</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>5A261939AC82AFD2A486AEB5DB1B6D12</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מיכאל וסקוביץ</EmployeeName><ServiceName>כירורגית שד</ServiceName><ServiceID>501</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>F982315ACD7AA47341A78240B0EB4179</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר סעיד חלייחל</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DD6AEEA443D6EADD167AA3BCABFA1D5E</EmployeeID><EmployeeName>גב' תמר ינון</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>2B3B73A17CCE03CD9347D6D2558741BB</EmployeeID><EmployeeName>גב' הדס כהן</EmployeeName><ServiceName>פיזיותרפיה ילדים</ServiceName><ServiceID>749</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>640874DB9702E4A41B72960A14837A47</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אלון נעם כמוס</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>554685A5F5A73320976C3D23E0983BE7</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר חגי כנרתי</EmployeeName><ServiceName>התפתחות הילד</ServiceName><ServiceID>433</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1B418260C0D9C1ECF5360392F08F902A</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר נעים סמעאן</EmployeeName><ServiceName>נוירולוגיה</ServiceName><ServiceID>32</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>D30C3A5863C4FECA0CD5BFCA03129258</EmployeeID><EmployeeName>גב' תמר רבקה עמירם</EmployeeName><ServiceName>פיזיותרפיה ילדים</ServiceName><ServiceID>749</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>פיזיותרפיה</ServiceName><ServiceID>101</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>פיזיותרפיה ילדים</ServiceName><ServiceID>749</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1300228DB7FBEA3B7D93B90B1271074B</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ילנה קזקוב</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>151241</DeptCode><DeptName>צפת כנען - בית מרקחת</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit><Unit><DeptCode>151103</DeptCode><DeptName>צפת כנען - מכון פיזיותרפיה</DeptName><UnitTypeCode>203</UnitTypeCode><UnitTypeName>מכון פיזיותרפיה</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>יוספטלכללי1Truehttp://sps-app.com/TZk
צפת כנען22637427/05/2020 14:00:42Falseצפת כנען151240צפתגיורא יוספטל1<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6994700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6922466</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6994700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6922466</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:15</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:40</OpeningHour><ClosingHour>09:15</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:15</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:40</OpeningHour><ClosingHour>09:15</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:15</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר כמוס אלון3גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 103כללית0515שירותי מעבדהיוספטלכללי1Truehttp://sps-app.com/TZk
צפת כנען22637527/05/2020 14:00:42Falseצפת כנען151240צפתגיורא יוספטל1<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6994700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6922466</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6994700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6922466</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-05T13:21:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר כמוס אלון3גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText>השירות ניתן בתשלום ללקוחות מגיל 50~10</RemarkText></Remark></Remarks>103כללית01750חיסון זוסטווקס (שלבקת חוגרת)יוספטלכללי1Truehttp://sps-app.com/TZk

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש