חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

 

עיילבון22682224/10/2020 06:00:39Falseעיילבון152960עיילבון<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6729600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6780382</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6729600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2014-08-17T15:49:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר נוג'דאת מוחמדגישה למרפאה;שירותי נכים<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואה דחופה ניתן לקבל ב מוקד רפואה דחופה מרל"ם טבריה רחוב הירדן 55 .</RemarkText><ShowOrder>133</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ד ה- 28.10.2020 המרפאה תהיה פתוחה בין השעות: 08:00 - 12:00</RemarkText><ShowOrder>135</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ה ה- 29.10.2020 המרפאה תהיה פתוחה בין השעות: 08:00 - 13:00</RemarkText><ShowOrder>136</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0472א.ק.ג.<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>6ECD396BE457A4D9E04C86B86EC792A5</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מוחמד חמדאן</EmployeeName><ServiceName>אף אוזן גרון</ServiceName><ServiceID>62</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>AA58F6CD6D89B0EF5C01CFDC3022A1E9</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר באסם טרביה</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A19D4A8B971E2983083510D7A13F9FE3</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מוחמד נוג'דאת</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>EAA3F89F3290005512373FF4056A809F</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר יוסף סלאמה</EmployeeName><ServiceName>אורתופדיה</ServiceName><ServiceID>58</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>86A127A407E8A2B0D2D92C8A22112E08</EmployeeID><EmployeeName>גב' דאליה סרור</EmployeeName><ServiceName>שירותי אחות</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>272809519593DF0B2397C3098C1ACB8E</EmployeeID><EmployeeName>גב' ערין שיבלי</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה</ServiceName><ServiceID>411</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>ליד בית המרקחתמיעוטים3Truehttp://sps-app.com/T4H
עיילבון22682324/10/2020 06:00:39Falseעיילבון152960עיילבון<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6729600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6780382</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6729600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6780382</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר נוג'דאת מוחמדגישה למרפאה;שירותי נכים<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואה דחופה ניתן לקבל ב מוקד רפואה דחופה מרל"ם טבריה רחוב הירדן 55 .</RemarkText><ShowOrder>133</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ד ה- 28.10.2020 המרפאה תהיה פתוחה בין השעות: 08:00 - 12:00</RemarkText><ShowOrder>135</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ה ה- 29.10.2020 המרפאה תהיה פתוחה בין השעות: 08:00 - 13:00</RemarkText><ShowOrder>136</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>השירות ניתן בהפניית רופא~10בלבד</RemarkText></Remark></Remarks>102כללית0515שירותי מעבדהליד בית המרקחתמיעוטים3Truehttp://sps-app.com/T4H
עיילבון22682424/10/2020 06:00:39Falseעיילבון152960עיילבון<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6729600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6780382</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6729600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6780382</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר נוג'דאת מוחמדגישה למרפאה;שירותי נכים<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואה דחופה ניתן לקבל ב מוקד רפואה דחופה מרל"ם טבריה רחוב הירדן 55 .</RemarkText><ShowOrder>133</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ד ה- 28.10.2020 המרפאה תהיה פתוחה בין השעות: 08:00 - 12:00</RemarkText><ShowOrder>135</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ה ה- 29.10.2020 המרפאה תהיה פתוחה בין השעות: 08:00 - 13:00</RemarkText><ShowOrder>136</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית01585גלוקומטר למדידת רמת סוכר בדםליד בית המרקחתמיעוטים3Truehttp://sps-app.com/T4H
עיילבון22682524/10/2020 06:00:39Falseעיילבון152960עיילבון<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6729600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6780382</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-19T12:25:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר נוג'דאת מוחמדגישה למרפאה;שירותי נכים<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואה דחופה ניתן לקבל ב מוקד רפואה דחופה מרל"ם טבריה רחוב הירדן 55 .</RemarkText><ShowOrder>133</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ד ה- 28.10.2020 המרפאה תהיה פתוחה בין השעות: 08:00 - 12:00</RemarkText><ShowOrder>135</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ה ה- 29.10.2020 המרפאה תהיה פתוחה בין השעות: 08:00 - 13:00</RemarkText><ShowOrder>136</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית01597בדיקומטליד בית המרקחתמיעוטים3Truehttp://sps-app.com/T4H

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש