חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

שריד22697328/05/2020 17:58:39Falseשריד153370שריד<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6507140</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6546264</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6442379</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6507140</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6546264</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6442379</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:45</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר מאיר-שפריר קרן0גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואה דחופה לאחר שעות הפעילות של המרפאה ניתן לקבל ב ביקור רופא בעפולה, טלפון - 04-6403348 .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>101308טיפת חלב<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>39F0F20AC7730ABC45340F6B475047A6</EmployeeID><EmployeeName>גב' שרית אסתר כהן</EmployeeName><ServiceName>שירותי אחות</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>073984DF65EB478CC4FEA3CF8AFD1624</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר קרן מאיר-שפריר</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>קיבוץ שרידכללי1Truehttp://sps-app.com/VlG
שריד22697428/05/2020 17:58:40Falseשריד153370שריד<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6507140</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6546264</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6442379</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6507140</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6546264</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6442379</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:45</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר מאיר-שפריר קרן0גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואה דחופה לאחר שעות הפעילות של המרפאה ניתן לקבל ב ביקור רופא בעפולה, טלפון - 04-6403348 .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>101515שירותי מעבדהקיבוץ שרידכללי1Truehttp://sps-app.com/VlG
שריד22697528/05/2020 17:58:40Falseשריד153370שריד<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6507140</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6546264</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6442379</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6507140</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6546264</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6442379</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:45</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר מאיר-שפריר קרן0גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואה דחופה לאחר שעות הפעילות של המרפאה ניתן לקבל ב ביקור רופא בעפולה, טלפון - 04-6403348 .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>101659שירותי אחותקיבוץ שרידכללי1Truehttp://sps-app.com/VlG
שריד22697628/05/2020 17:58:40Falseשריד153370שריד<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6507140</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6546264</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6442379</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6507140</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6546264</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6442379</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-01T12:27:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:45</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר מאיר-שפריר קרן0גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואה דחופה לאחר שעות הפעילות של המרפאה ניתן לקבל ב ביקור רופא בעפולה, טלפון - 04-6403348 .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>1011587שירותי משרדקיבוץ שרידכללי1Truehttp://sps-app.com/VlG

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש