חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

אהל יעקב (ברודסקי) - טבריה22843705/07/2020 17:59:51Falseאהל יעקב (ברודסקי) - טבריה158532טבריהאוהל יעקב12<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6647300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-12-29T13:18:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6712480</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-12-29T13:18:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6647300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-12-29T13:18:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6712480</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-12-29T13:18:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>21:30</OpeningHour><ClosingHour>23:30</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת תורנית בלבד</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ש</Day><DayCode>7</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת תורנית בלבד</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ברודסקי שלמהגישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואה דחופה לאחר שעות פעילות המרפאה ניתנים ב מוקד רפואה דחופה מרל"מ טבריה טל 04-6717611 בתשלום. מלבד יום רביעי בין השעות 16:00 ועד 18:30 השירות ניתן ללא תשלום</RemarkText><ShowOrder>145</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> השירות במרפאה ניתן ע"י רופאים עצמאיים ולכן רופאי המשפחה והילדים מקבלים רק לקוחות המשוייכים אליהם. הרופאים היועצים מקבלים את כל לקוחות הכללית.</RemarkText><ShowOrder>146</ShowOrder></Remark></Remarks>112עצמאית1515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>42406993E1513F181BA03CDF1166C932</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר שלמה ברודסקי</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BBFC0AD717174F964B829F985940DA60</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ענבל יהו מלמד טרץ</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BBFC0AD717174F964B829F985940DA60</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ענבל יהו מלמד טרץ</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BBFC0AD717174F964B829F985940DA60</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ענבל יהו מלמד טרץ</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>86618EDEE6527E44765D904D3FFFDAAA</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אריאלה עופרן</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1B2BCEC60E9A76403E7BCD883676BA57</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אלכסנדר פישמן</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1B2BCEC60E9A76403E7BCD883676BA57</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אלכסנדר פישמן</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1B2BCEC60E9A76403E7BCD883676BA57</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אלכסנדר פישמן</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>93580A0566C948B2D76A95645E7AC718</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מלבינה פלש</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>3EC6CD5939FFC4FE68467DF8769DA0D2</EmployeeID><EmployeeName>רופא תורן</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>158729</DeptCode><DeptName>אהל יעקב - בית מרקחת - טבריה </DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>חרדים2Truewww.sps-app.com/DPT
אהל יעקב (ברודסקי) - טבריה22843805/07/2020 17:59:51Falseאהל יעקב (ברודסקי) - טבריה158532טבריהאוהל יעקב12<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6647300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-12-29T13:18:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6712480</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-12-29T13:18:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6647300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-12-29T13:18:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6712480</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-12-29T13:18:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>14:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>21:30</OpeningHour><ClosingHour>23:30</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת תורנית בלבד</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ש</Day><DayCode>7</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת תורנית בלבד</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:45</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:45</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ברודסקי שלמהגישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואה דחופה לאחר שעות פעילות המרפאה ניתנים ב מוקד רפואה דחופה מרל"מ טבריה טל 04-6717611 בתשלום. מלבד יום רביעי בין השעות 16:00 ועד 18:30 השירות ניתן ללא תשלום</RemarkText><ShowOrder>145</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> השירות במרפאה ניתן ע"י רופאים עצמאיים ולכן רופאי המשפחה והילדים מקבלים רק לקוחות המשוייכים אליהם. הרופאים היועצים מקבלים את כל לקוחות הכללית.</RemarkText><ShowOrder>146</ShowOrder></Remark></Remarks>112עצמאית1659שירותי אחותחרדים2Truewww.sps-app.com/DPT

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש