חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

מרכז בריאות האישה - בית שאן22852306/06/2020 17:59:44Falseמרכז בריאות האישה - בית שאן158656בית שאןהרצל112<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489346</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489346</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ירום אילןגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;מיטה חשמלית;חניית נכים502כללית0515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>B642A178E5C4E8C04E9C09E007028D32</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר חנה אדלר לזרוביץ</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>B642A178E5C4E8C04E9C09E007028D32</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר חנה אדלר לזרוביץ</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>B642A178E5C4E8C04E9C09E007028D32</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר חנה אדלר לזרוביץ</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C5638906A0375F69BDE75980A8819EC8</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר הלל שמואל אידלשטין</EmployeeName><ServiceName>סקירת מערכות</ServiceName><ServiceID>658</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A91C4A39766E5DC8BCB45F66CFACE35C</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר סיון איסתון</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A91C4A39766E5DC8BCB45F66CFACE35C</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר סיון איסתון</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A91C4A39766E5DC8BCB45F66CFACE35C</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר סיון איסתון</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1ABE69BEA376BB0E17469AF584755F75</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר שירה ברעם</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1ABE69BEA376BB0E17469AF584755F75</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר שירה ברעם</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1ABE69BEA376BB0E17469AF584755F75</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר שירה ברעם</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>3683C78205582C5D6DBCAF5C359101B4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אלון טל</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>3683C78205582C5D6DBCAF5C359101B4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אלון טל</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>3683C78205582C5D6DBCAF5C359101B4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אלון טל</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DA94A8412DBB8F8B0602F1D7B494B341</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אילן ירום</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DA94A8412DBB8F8B0602F1D7B494B341</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אילן ירום</EmployeeName><ServiceName>סקירת מערכות</ServiceName><ServiceID>658</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DA94A8412DBB8F8B0602F1D7B494B341</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אילן ירום</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DA94A8412DBB8F8B0602F1D7B494B341</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אילן ירום</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C06D6173FE1F540EAE91FF8C39396814</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מוחמד מצאלחה</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C06D6173FE1F540EAE91FF8C39396814</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מוחמד מצאלחה</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C06D6173FE1F540EAE91FF8C39396814</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מוחמד מצאלחה</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>53B84BE901B5A390EF8FEF42A3CBDB42</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רוזלין סעדי</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>53B84BE901B5A390EF8FEF42A3CBDB42</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רוזלין סעדי</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>53B84BE901B5A390EF8FEF42A3CBDB42</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רוזלין סעדי</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>563C2C2134D575A1118275C444008729</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מריה פרולובה</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>563C2C2134D575A1118275C444008729</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מריה פרולובה</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>563C2C2134D575A1118275C444008729</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מריה פרולובה</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>7A9ABDD8F2E75FACA5B80745B88916C4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר איילת צור</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>7A9ABDD8F2E75FACA5B80745B88916C4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר איילת צור</EmployeeName><ServiceName>אולטרסאונד נשים</ServiceName><ServiceID>1034</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>7A9ABDD8F2E75FACA5B80745B88916C4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר איילת צור</EmployeeName><ServiceName>משטח מצוואר הרחם PAP</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>כללי1Truehttp://sps-app.com/Rx4
מרכז בריאות האישה - בית שאן22852406/06/2020 17:59:44Falseמרכז בריאות האישה - בית שאן158656בית שאןהרצל112<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489346</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489346</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ירום אילןגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;מיטה חשמלית;חניית נכים502כללית0690ניטור עוברי - מוניטורכללי1Truehttp://sps-app.com/Rx4
מרכז בריאות האישה - בית שאן22852506/06/2020 17:59:44Falseמרכז בריאות האישה - בית שאן158656בית שאןהרצל112<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489346</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6489346</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-28T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ירום אילןגישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;מיטה חשמלית;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText>השירות ניתן במרכז לנשים הרות בין השבועות 27-36 ,עלות החיסון 18 ש"ח רק עם מרשם רופא נשים/משפחה ,השירות ינתן החל מהשעה 09:30 בבוקר.~10</RemarkText></Remark></Remarks>502כללית01762חיסון נגד שעלתכללי1Truehttp://sps-app.com/Rx4

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש