חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

מכון להתפתחות הילד - אילת22875825/05/2020 04:59:02Falseמכון להתפתחות הילד - אילת161206אילתעופרים9<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6334836</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-18T10:42:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6315593</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-18T10:42:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6334836</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-18T10:42:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6315593</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-18T10:42:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour><Remark><Text>ראה פירוט בהערה</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>1,2גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים212כללית0414אבחון פסיכו-סוציאלי על ידי עובדת סוציאלית<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>2019294303DCBB729BB85776E0CF5394</EmployeeID><EmployeeName>גב' אירן ורוניק אדלר</EmployeeName><ServiceName>פיזיותרפיה ילדים</ServiceName><ServiceID>749</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C339674C82DB5051F6A8728F9918F447</EmployeeID><EmployeeName>גב' דנה אלוש</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>B1497F75BDA3894CBDDEDD1050068E30</EmployeeID><EmployeeName>גב' רויטל ליזה ביטון</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>5741A01A1644BE7EDA5F83F469215C6C</EmployeeID><EmployeeName>גב' הילה בילבאו צוקרמן</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>01039B0F46688D2B1A5A490A2A781768</EmployeeID><EmployeeName>גב' איריס בן חמו</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>20401ADE93A1CAC1C88767278FE4EB43</EmployeeID><EmployeeName>מר שמואל ברקת</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>334A75E408506371FF6787A3C0FE18E4</EmployeeID><EmployeeName>גב' בת חן גבאי</EmployeeName><ServiceName>פסיכולוגיה ילדים</ServiceName><ServiceID>758</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>B9DCD400ED58E8543E990717D2FA450F</EmployeeID><EmployeeName>גב' בתיה גדליהו</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>F2D6AC9AFC30F7384D627A0353176181</EmployeeID><EmployeeName>גב' מיכל גהרי</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>377191547D92AE33481789176A258043</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר גרי וורן דיאמונד</EmployeeName><ServiceName>התפתחות הילד</ServiceName><ServiceID>433</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>97276D50CB5CE3FB7B69554F7D0C5A14</EmployeeID><EmployeeName>גב' צפורה חיה וינציאן</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A3734F08207F1EC46FA6102E783E9AE6</EmployeeID><EmployeeName>גב' רבקה ינאי</EmployeeName><ServiceName>עבודה סוציאלית ילדים</ServiceName><ServiceID>748</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DD3ACB3D97CC668EE34B593452E510F8</EmployeeID><EmployeeName>גב' נועה ירדני</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>71003AEE92BC35265BDA52872791DF0A</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר יעל כהן-רפופורט</EmployeeName><ServiceName>התפתחות הילד</ServiceName><ServiceID>433</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>5415DADE424E965882F2B18212700756</EmployeeID><EmployeeName>מר מוחמד כחילי סעאידה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>FD459EC26B7B184C063C55AAF76A2B80</EmployeeID><EmployeeName>גב' רואן כעביה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>24772E56672ED3286FE502CB6346904E</EmployeeID><EmployeeName>גב' רותם לוי הימן</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>45E17965884C54397484D482D172C19C</EmployeeID><EmployeeName>גב' אפרת לויטין</EmployeeName><ServiceName>פיזיותרפיה ילדים</ServiceName><ServiceID>749</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1893A7E6F64E6C1D23C36F7D4A99B5A5</EmployeeID><EmployeeName>גב' שרון ליטופסקי</EmployeeName><ServiceName>עבודה סוציאלית</ServiceName><ServiceID>751</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C2055BDD672ECFD93FD0DB557796F73A</EmployeeID><EmployeeName>גב' לאורה קרינה ללוף טבקוף</EmployeeName><ServiceName>פסיכולוגיה ילדים</ServiceName><ServiceID>758</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>5C7618A99B0A5AE185C37F91A1727C11</EmployeeID><EmployeeName>גב' אילנה שולמית לנדאו</EmployeeName><ServiceName>פסיכולוגיה ילדים</ServiceName><ServiceID>758</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>43F6722C12034CFE69AADBC69411880A</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר גל מאירי</EmployeeName><ServiceName>פסיכיאטריה ילדים ונוער</ServiceName><ServiceID>73</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>74A2CCC49C3631D7126C4A0E8AAC88E7</EmployeeID><EmployeeName>גב' דיצה סגל</EmployeeName><ServiceName>פסיכולוגיה</ServiceName><ServiceID>576</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>05EF30AD2FD0348933E9C61519CAA226</EmployeeID><EmployeeName>גב' עינת סגל מאיסי</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>81DA4CEB8464C91D1EC51D474BE34284</EmployeeID><EmployeeName>גב' הדר סעדיה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>49054722E1975C288CC5C6F41EB0AE99</EmployeeID><EmployeeName>גב' רחל בת אל עובדיה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>5820EB68D6E975A8CF81A3D5B9A2D3D1</EmployeeID><EmployeeName>פרופ' דן עטר</EmployeeName><ServiceName>אורתופדיה</ServiceName><ServiceID>58</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C8D17A42EBFA85830D023ABE68233296</EmployeeID><EmployeeName>גב' סמדר עפרוני דרויש</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>26E7ADC9700AA85A077F1F84A4B88B2E</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר עדית פוזנר</EmployeeName><ServiceName>התפתחות הילד</ServiceName><ServiceID>433</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>22C71EAD40C924272ED7F7B0A8B73AA3</EmployeeID><EmployeeName>גב' אולגה טלי פנקינסקי</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>69C7E83CED29F8C6B6B10A7C2A8CCA8C</EmployeeID><EmployeeName>גב' ענבל פרדו</EmployeeName><ServiceName>פיזיותרפיה ילדים</ServiceName><ServiceID>749</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C0AF02D342FDBF0693555D03D1850A91</EmployeeID><EmployeeName>גב' גיתית פרסקי</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>עבודה סוציאלית ילדים</ServiceName><ServiceID>748</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>פיזיותרפיה ילדים</ServiceName><ServiceID>749</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>פסיכולוגיה ילדים</ServiceName><ServiceID>758</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>D6997150D965213EBE27080F5CCA0FF5</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר גרי רובינסון</EmployeeName><ServiceName>התפתחות הילד</ServiceName><ServiceID>433</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DC30725C7B9838966D872FB45363A4BF</EmployeeID><EmployeeName>גב' נעמה רינת</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>170F50E44681BFCCCD4CEF03F2FFE416</EmployeeID><EmployeeName>גב' עדי שיליאן שקלים</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>CA588F9CDF8D6937434C8E663DBB7A2E</EmployeeID><EmployeeName>גב' עדי שמחוני</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>כללי1Truehttp://sps-app.com/PyM
מכון להתפתחות הילד - אילת22875925/05/2020 04:59:02Falseמכון להתפתחות הילד - אילת161206אילתעופרים9<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6334836</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-18T10:42:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6315593</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-18T10:42:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6334836</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-18T10:42:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6315593</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-18T10:42:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour><Remark><Text>ראה פירוט בהערה</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>1,2גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים212כללית0728אבחון התפתחות הילדכללי1Truehttp://sps-app.com/PyM

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש