חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

גבעת התמרים - תל אביב17183227/05/2020 13:59:47Falseגבעת התמרים - תל אביב22250תל אביב יפוחיננית3<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:10</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:10</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:10</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:10</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר שלמה צ'מני 25.22 18 85גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בין התאריכים 27.05.2020 - 30.05.2020 אין להפנות ילדים למרפאה בשל חסר ברופאי ילדים.</RemarkText><ShowOrder>46</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>בערבי חג לא ניתנים שירותי מעבדה~10</RemarkText></Remark></Remarks>102כללית0515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>1978051E7A2D1EAB989D3E6ADEBFA073</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר נלי חן</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1D0B9BFD09CCA61A9D11CD28DCF51047</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר יעקב ליברמן</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DB53ACA4CD784E97CB79920CE2E12F94</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר יוסף מרדי</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>2C0FCF19F3B67DB61D55FB9088DFE6EF</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר שלי סנטו</EmployeeName><ServiceName>ייעוץ בריאות הנפש במרפאה ראשונית מבוגרים</ServiceName><ServiceID>1766</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>D68D0578D9890717EB5879F5F34B782E</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר שלמה צ'מני</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>D68D0578D9890717EB5879F5F34B782E</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר שלמה צ'מני</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4C0232E4F8C27611BB5F83466FEF72D0</EmployeeID><EmployeeName>גב' ויקטוריה שימונוב</EmployeeName><ServiceName>שירותי אחות</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>22251</DeptCode><DeptName>גבעת התמרים - בית מרקחת - תל אביב</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>כללי1Truehttp://sps-app.com/TaT
גבעת התמרים - תל אביב17183827/05/2020 13:59:47Falseגבעת התמרים - תל אביב22250תל אביב יפוחיננית3<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר שלמה צ'מני 25.22 18 85גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בין התאריכים 27.05.2020 - 30.05.2020 אין להפנות ילדים למרפאה בשל חסר ברופאי ילדים.</RemarkText><ShowOrder>46</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>שירותי סיעוד~10ניתנים בימים ב', ה' בין השעות 10:00-14:00 בלבד~11</RemarkText></Remark></Remarks>102כללית0659שירותי אחותכללי1Truehttp://sps-app.com/TaT
גבעת התמרים - תל אביב17183927/05/2020 13:59:47Falseגבעת התמרים - תל אביב22250תל אביב יפוחיננית3<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר שלמה צ'מני 25.22 18 85גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בין התאריכים 27.05.2020 - 30.05.2020 אין להפנות ילדים למרפאה בשל חסר ברופאי ילדים.</RemarkText><ShowOrder>46</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית01597בדיקומטכללי1Truehttp://sps-app.com/TaT
גבעת התמרים - תל אביב17184027/05/2020 13:59:47Falseגבעת התמרים - תל אביב22250תל אביב יפוחיננית3<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004700</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5004701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-03-31T18:14:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר שלמה צ'מני 25.22 18 85גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בין התאריכים 27.05.2020 - 30.05.2020 אין להפנות ילדים למרפאה בשל חסר ברופאי ילדים.</RemarkText><ShowOrder>46</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית01750חיסון זוסטווקס (שלבקת חוגרת)כללי1Truehttp://sps-app.com/TaT

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש