חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

 

בתימון - כירורגיה - בת ים72375726/05/2022 15:05:36Falseבתימון - כירורגיה - בת ים25105בת יםהרב ניסנבאום33<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556555</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556560</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556555</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556560</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>אגד 2א,85,84,83, 11. דן 6, 142גישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> שירותי בדיקת המנטו ניתנים ב בחדר 107 אחות עינים</RemarkText><ShowOrder>4</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> מתקבלים לקוחות מגיל 3</RemarkText><ShowOrder>26</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>30150טראומטולוגיה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>5294D1DB9ACAC2F36891F653A2233DDA</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מיכאיל חוטריאנסקי</EmployeeName><ServiceName>כירורגיה</ServiceName><ServiceID>52</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>5294D1DB9ACAC2F36891F653A2233DDA</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מיכאיל חוטריאנסקי</EmployeeName><ServiceName>כירורגיית שד</ServiceName><ServiceID>501</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1B13347BDFF3EBC637E3FE0F316D5029</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר יורם מוזס</EmployeeName><ServiceName>כירורגיה</ServiceName><ServiceID>52</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1B13347BDFF3EBC637E3FE0F316D5029</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר יורם מוזס</EmployeeName><ServiceName>כירורגיית שד</ServiceName><ServiceID>501</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>85BCCF57A12DCAAEFAB689816F007A14</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אולגה סחנו</EmployeeName><ServiceName>כירורגיית שד</ServiceName><ServiceID>501</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>64DB8CA237FAC298E16AB20E54E940E6</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר סרגי סטריגין</EmployeeName><ServiceName>כירורגיה</ServiceName><ServiceID>52</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>64DB8CA237FAC298E16AB20E54E940E6</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר סרגי סטריגין</EmployeeName><ServiceName>כירורגיית שד</ServiceName><ServiceID>501</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>88AB46A6B463F9999CFC0A01CAFD5D7D</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ולרי ספרוב</EmployeeName><ServiceName>כירורגיה</ServiceName><ServiceID>52</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>88AB46A6B463F9999CFC0A01CAFD5D7D</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ולרי ספרוב</EmployeeName><ServiceName>כירורגיית שד</ServiceName><ServiceID>501</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>רופא מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>טראומטולוגיה</ServiceName><ServiceID>50</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>bdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADIANQAxADAANQAwADAAMAAwADAANQAwAA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvnuo1Truehttp://sps-app.com/Twe1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>
בתימון - כירורגיה - בת ים72375826/05/2022 15:05:36Falseבתימון - כירורגיה - בת ים25105בת יםהרב ניסנבאום33<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556555</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556560</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556555</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556560</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>אגד 2א,85,84,83, 11. דן 6, 142גישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> שירותי בדיקת המנטו ניתנים ב בחדר 107 אחות עינים</RemarkText><ShowOrder>4</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> מתקבלים לקוחות מגיל 3</RemarkText><ShowOrder>26</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>301131ניתוחים כירורגייםbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADIANQAxADAANQAwADAAMAAwADEAMwAxAA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvnqo1Truehttp://sps-app.com/Twe1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>
בתימון - כירורגיה - בת ים72375926/05/2022 15:05:36Falseבתימון - כירורגיה - בת ים25105בת יםהרב ניסנבאום33<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556555</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556560</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556555</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5556560</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-03T06:45:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>אגד 2א,85,84,83, 11. דן 6, 142גישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> שירותי בדיקת המנטו ניתנים ב בחדר 107 אחות עינים</RemarkText><ShowOrder>4</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> מתקבלים לקוחות מגיל 3</RemarkText><ShowOrder>26</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>שירותי בדיקת מנטו ~10ניתנים בימי ב' 09:00-10:20 תשובה בימי חמישי~11</RemarkText></Remark></Remarks>301673בדיקת מנטוbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADIANQAxADAANQAwADAAMAAwADYANwAzAA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvnqo1Truehttp://sps-app.com/Twe1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש