חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

מרפאת הגבעה - גבעת שמואל4685528/05/2020 17:58:20Falseמרפאת הגבעה - גבעת שמואל41330גבעת שמואלשדרות מנחם בגין38<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310760</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310761</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310760</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310761</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>דר' ארונסון לאורה69ללא<Remarks><Remark><RemarkText> בתאריכים: 24.5-28.5 בית המרקחת יהיה סגור.</RemarkText><ShowOrder>30</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בין התאריכים 28.05.2020 - 24.05.2020 בית המרקחת יהיה סגור. ניתן לפנות ל BE, סופר פארם, בית מרקחת במרפאת גבעת שמואל ברח' בארי .</RemarkText><ShowOrder>31</ShowOrder></Remark></Remarks>103כללית01762חיסון נגד שעלתמרכז מסחרי רוגוביןכללי1Truehttp://sps-app.com/TLd
מרפאת הגבעה - גבעת שמואל17384328/05/2020 17:58:20Falseמרפאת הגבעה - גבעת שמואל41330גבעת שמואלשדרות מנחם בגין38<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310760</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310761</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310760</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310761</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>דר' ארונסון לאורה69ללא<Remarks><Remark><RemarkText> בתאריכים: 24.5-28.5 בית המרקחת יהיה סגור.</RemarkText><ShowOrder>30</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בין התאריכים 28.05.2020 - 24.05.2020 בית המרקחת יהיה סגור. ניתן לפנות ל BE, סופר פארם, בית מרקחת במרפאת גבעת שמואל ברח' בארי .</RemarkText><ShowOrder>31</ShowOrder></Remark></Remarks>103כללית0515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>5C5F239E3FCDF8584BA4C9B6CEF31682</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר עמית אבן חיים</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>8EF52766FFBCA2424889764D1ECB553C</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ליאורה ארונסון</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>D38A22170FAEEF910F5EDFC3828EC0D4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר יורם בלוך</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>66822C883DCA311E85A5C3AE14A43DF3</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר יוחאי בר שביט</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>8FB758DA8C00FD56F6F0CBF7D76CC565</EmployeeID><EmployeeName>גב' בת בטי בתיה ליבוביץ</EmployeeName><ServiceName>קדם הריון כולל מידע גנטי</ServiceName><ServiceID>703</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>F5BED92CB46388D27C726907EB2B7E9A</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר לידיה מילר</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>6137FA8FC812D565B980CF5EA152C8FA</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אלכסנדר קראוטהמר</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>41331</DeptCode><DeptName>הגבעה - בית מרקחת - גבעת שמואל</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>מרכז מסחרי רוגוביןכללי1Truehttp://sps-app.com/TLd
מרפאת הגבעה - גבעת שמואל17384428/05/2020 17:58:20Falseמרפאת הגבעה - גבעת שמואל41330גבעת שמואלשדרות מנחם בגין38<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310760</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310761</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310760</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310761</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>דר' ארונסון לאורה69ללא<Remarks><Remark><RemarkText> בתאריכים: 24.5-28.5 בית המרקחת יהיה סגור.</RemarkText><ShowOrder>30</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בין התאריכים 28.05.2020 - 24.05.2020 בית המרקחת יהיה סגור. ניתן לפנות ל BE, סופר פארם, בית מרקחת במרפאת גבעת שמואל ברח' בארי .</RemarkText><ShowOrder>31</ShowOrder></Remark></Remarks>103כללית0659שירותי אחותמרכז מסחרי רוגוביןכללי1Truehttp://sps-app.com/TLd
מרפאת הגבעה - גבעת שמואל17384528/05/2020 17:58:20Falseמרפאת הגבעה - גבעת שמואל41330גבעת שמואלשדרות מנחם בגין38<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310760</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310761</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310760</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310761</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>דר' ארונסון לאורה69ללא<Remarks><Remark><RemarkText> בתאריכים: 24.5-28.5 בית המרקחת יהיה סגור.</RemarkText><ShowOrder>30</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בין התאריכים 28.05.2020 - 24.05.2020 בית המרקחת יהיה סגור. ניתן לפנות ל BE, סופר פארם, בית מרקחת במרפאת גבעת שמואל ברח' בארי .</RemarkText><ShowOrder>31</ShowOrder></Remark></Remarks>103כללית01597בדיקומטמרכז מסחרי רוגוביןכללי1Truehttp://sps-app.com/TLd
מרפאת הגבעה - גבעת שמואל17384628/05/2020 17:58:20Falseמרפאת הגבעה - גבעת שמואל41330גבעת שמואלשדרות מנחם בגין38<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310760</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310761</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310760</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310761</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-06T15:33:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>11:45</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>11:45</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>11:45</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>11:45</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>11:45</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:45</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>דר' ארונסון לאורה69ללא<Remarks><Remark><RemarkText> בתאריכים: 24.5-28.5 בית המרקחת יהיה סגור.</RemarkText><ShowOrder>30</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בין התאריכים 28.05.2020 - 24.05.2020 בית המרקחת יהיה סגור. ניתן לפנות ל BE, סופר פארם, בית מרקחת במרפאת גבעת שמואל ברח' בארי .</RemarkText><ShowOrder>31</ShowOrder></Remark></Remarks>103כללית01622חיסון נגד שפעתמרכז מסחרי רוגוביןכללי1Truehttp://sps-app.com/TLd

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש