חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

גני טל - בני ברק17387027/05/2020 13:59:48Falseגני טל - בני ברק42140בני ברקצבי שרגא גרוסברד3<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310740</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310741</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310740</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310741</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:20</OpeningHour><ClosingHour>09:20</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:20</OpeningHour><ClosingHour>09:20</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:20</OpeningHour><ClosingHour>09:20</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:20</ClosingHour><Remark><Text>בימי ד' וה' ניתן לפנות ל פלביטומיסטית לבדיקות דם מגיל 14 בלבד </Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:20</ClosingHour><Remark><Text>בימי ד' וה' ניתן לפנות ל פלביטומיסטית לבדיקות דם מגיל 14 בלבד </Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר לימור דרורי הרישנו5,6,11,92,53שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText>מתקבלים לקוחות מגיל 14 אצל הפלביטומיסטית~10</RemarkText></Remark></Remarks>102כללית0515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>9CE8284AECB1C76CE834E883B92BDEC4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ג'ומעה בדיר</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>59973BE472A0FE211BA6DCE734FC2B95</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר זיו הרמתי</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>396DAB7BDAD9F18EB5097622F48D9CF5</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אקטרינה וויס-טרקו</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>71EF85496DDAEFCFD377DD861724B8CC</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר דניאל לובין</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>821BFF7993E82AACF60BE541EC457CF2</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אלכסנדרה סיגלוב</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>42141</DeptCode><DeptName>גני טל - בית מרקחת - בני ברק</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>פינת רחוב חזון אי"ש 62חרדים2Truehttp://sps-app.com/Ubl
גני טל - בני ברק17387127/05/2020 13:59:48Falseגני טל - בני ברק42140בני ברקצבי שרגא גרוסברד3<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310740</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310741</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310740</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310741</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:20</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר לימור דרורי הרישנו5,6,11,92,53שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 102כללית0659שירותי אחותפינת רחוב חזון אי"ש 62חרדים2Truehttp://sps-app.com/Ubl
גני טל - בני ברק17387227/05/2020 13:59:48Falseגני טל - בני ברק42140בני ברקצבי שרגא גרוסברד3<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310740</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310741</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310740</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5310741</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-07-01T07:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר לימור דרורי הרישנו5,6,11,92,53שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 102כללית01597בדיקומטפינת רחוב חזון אי"ש 62חרדים2Truehttp://sps-app.com/Ubl

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש