חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

גבעת סביון החדשה - גני תקוה17399429/05/2020 01:59:07Falseגבעת סביון החדשה - גני תקוה43230גני תקווההכרמל20<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370601</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370601</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר קרן פרידלנדר76גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו לא ניתנים שירותי משרד ביום ג' אחה"צ .</RemarkText><ShowOrder>115</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואת ילדים בימי שישי אחת לחודש בין השעות 08:00-11:00 ע"י רופא מחליף.</RemarkText><ShowOrder>132</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0472א.ק.ג.<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>570B7AC52E15D5FD287317E765193830</EmployeeID><EmployeeName>פרופ' יחזקאל ויסמן</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>EE358897D9DBB57C00B753A9A5A97194</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר זיו רונן</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>כללי1Truehttp://sps-app.com/Ohh
גבעת סביון החדשה - גני תקוה17399529/05/2020 01:59:07Falseגבעת סביון החדשה - גני תקוה43230גני תקווההכרמל20<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370601</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370601</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר קרן פרידלנדר76גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו לא ניתנים שירותי משרד ביום ג' אחה"צ .</RemarkText><ShowOrder>115</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואת ילדים בימי שישי אחת לחודש בין השעות 08:00-11:00 ע"י רופא מחליף.</RemarkText><ShowOrder>132</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0515שירותי מעבדהכללי1Truehttp://sps-app.com/Ohh
גבעת סביון החדשה - גני תקוה17399629/05/2020 01:59:07Falseגבעת סביון החדשה - גני תקוה43230גני תקווההכרמל20<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370601</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370600</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7370601</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-07-17T13:48:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר קרן פרידלנדר76גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה זו לא ניתנים שירותי משרד ביום ג' אחה"צ .</RemarkText><ShowOrder>115</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> במרפאה זו ניתנים שירותי רפואת ילדים בימי שישי אחת לחודש בין השעות 08:00-11:00 ע"י רופא מחליף.</RemarkText><ShowOrder>132</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0659שירותי אחותכללי1Truehttp://sps-app.com/Ohh

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש