חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

 

כסרא72789727/06/2022 12:07:44Falseכסרא51350כיסרא סומיע<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641090</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9872432</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641090</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9872432</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר איאד זרקאויגישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה ניתנים גם שירותי בדיקות דם מהאצבע לתינוקות עד גיל שנה בין השעות 08:00-08:50 ניתן להגיע ללא תור. ולמבוגרים בימים א, ג, ד, בתיאום תור מראש 04-6641090</RemarkText><ShowOrder>45</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בערבי חג לא ניתנים שירותי מעבדה במרפאה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>101515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>8C2C866E7E2C2AFFA79D7AE5DB15CA32</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר עבד אל חכים איוב</EmployeeName><ServiceName>עיניים</ServiceName><ServiceID>61</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>89B74BB0BDB2FD9A1C3B8263C794640A</EmployeeID><EmployeeName>גב' הילאנה חורי</EmployeeName><ServiceName>שירותי סיעוד</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>05B2F2A4F3A1604F709EC929500957CF</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר חביב עבדו</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A0B7B2DC09BC47644A3713A2A7B3BD68</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מחמוד עמאשה</EmployeeName><ServiceName>אורתופדיה</ServiceName><ServiceID>58</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4AA2FC64E430D7D3884BB647553597B6</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רולה פרח</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4AA2FC64E430D7D3884BB647553597B6</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רולה פרח</EmployeeName><ServiceName>נשים - גיל המעבר</ServiceName><ServiceID>176</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4AA2FC64E430D7D3884BB647553597B6</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רולה פרח</EmployeeName><ServiceName>מעקב הריון</ServiceName><ServiceID>730</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4AA2FC64E430D7D3884BB647553597B6</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רולה פרח</EmployeeName><ServiceName>בדיקת פאפ (pap)</ServiceName><ServiceID>1036</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>51351</DeptCode><DeptName>כיסרא פירוז - בית מרקחת</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>ד.נ. מעלה הגליל כסרא-סמיע ת. ד 399bdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADUAMQAzADUAMAAwADAAMAAwADUAMQA1AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvnuo3Truehttp://sps-app.com/SjK1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>4</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>אינטרנט</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>
כסרא72789827/06/2022 12:07:44Falseכסרא51350כיסרא סומיע<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641090</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9872432</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641090</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9872432</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר איאד זרקאויגישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה ניתנים גם שירותי בדיקות דם מהאצבע לתינוקות עד גיל שנה בין השעות 08:00-08:50 ניתן להגיע ללא תור. ולמבוגרים בימים א, ג, ד, בתיאום תור מראש 04-6641090</RemarkText><ShowOrder>45</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בערבי חג לא ניתנים שירותי מעבדה במרפאה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>101659שירותי סיעודד.נ. מעלה הגליל כסרא-סמיע ת. ד 399bdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADUAMQAzADUAMAAwADAAMAAwADYANQA5AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvnuo3Truehttp://sps-app.com/SjK1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>2</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>לא נדרש זימון</QueueOrderDesc></QueueOrder></QueueOrders>
כסרא120098427/06/2022 12:07:44Falseכסרא51350כיסרא סומיע<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641090</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9872432</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641090</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9872432</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-11T13:58:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>08:50</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר איאד זרקאויגישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה ניתנים גם שירותי בדיקות דם מהאצבע לתינוקות עד גיל שנה בין השעות 08:00-08:50 ניתן להגיע ללא תור. ולמבוגרים בימים א, ג, ד, בתיאום תור מראש 04-6641090</RemarkText><ShowOrder>45</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בערבי חג לא ניתנים שירותי מעבדה במרפאה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>1011546שירותי מעבדה - ספירת דם מהאצבע (קפילרי)ד.נ. מעלה הגליל כסרא-סמיע ת. ד 399bdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADUAMQAzADUAMAAwADAAMAAxADUANAA2AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprvftvnuo3Truehttp://sps-app.com/SjK1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>2</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>לא נדרש זימון</QueueOrderDesc></QueueOrder></QueueOrders>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש