חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

נהריה הירוקה17926028/05/2020 17:58:25Falseנהריה הירוקה51870נהריההזמיר100<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641115</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-06T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9520572</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-06T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641115</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-04-11T11:00:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:10</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:10</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour><Remark><Text>שירותי בדיקות בביקורי בית בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:10</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ילנה שטורמןללא<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואת משפחה וילדים ניתן לקבל ב אמצעות פגישה טלפונית עם הרופא שלך. תיאום תור באתר כללית או באפליקציה .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>ED4954A24C3AE5A9270440ECC9E1702F</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אדוארד ברליאנד</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>D127AD4A74DE6BA28918A34190739982</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ליליאנה גולק</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>7D2742B2783ED6E8C79B504F02E0A605</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר והיב מיעארי</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>6CE91B16B31DDCF2306629F6CCF4BCDE</EmployeeID><EmployeeName>גב' דקלה סמו חזק</EmployeeName><ServiceName>שירותי אחות</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>51871</DeptCode><DeptName>נהריה הירוקה - בית מרקחת</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>נהריה ירוקהכללי1Truehttp://sps-app.com/Twa
נהריה הירוקה17926128/05/2020 17:58:25Falseנהריה הירוקה51870נהריההזמיר100<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641115</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-06T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9520572</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-06T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641115</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-06T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9520572</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-06T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ילנה שטורמןללא<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואת משפחה וילדים ניתן לקבל ב אמצעות פגישה טלפונית עם הרופא שלך. תיאום תור באתר כללית או באפליקציה .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0659שירותי אחותנהריה ירוקהכללי1Truehttp://sps-app.com/Twa
נהריה הירוקה17926228/05/2020 17:58:25Falseנהריה הירוקה51870נהריההזמיר100<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641115</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-06T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9520572</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-06T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6641115</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-06T10:06:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>9520572</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-06T10:06:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ילנה שטורמןללא<Remarks><Remark><RemarkText> שירותי רפואת משפחה וילדים ניתן לקבל ב אמצעות פגישה טלפונית עם הרופא שלך. תיאום תור באתר כללית או באפליקציה .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית01762חיסון נגד שעלתנהריה ירוקהכללי1Truehttp://sps-app.com/Twa

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש