חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

נוה דוד - חיפה18293428/05/2020 17:58:25Falseנוה דוד - חיפה53250חיפההמלך דוד10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8108300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8371847</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8108300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8371847</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר טורחוב איגור114,3, 43גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> ביום ה ה- 28.05.2020 המרפאה תיסגר בשעה 12:00 בשל חג שבועות . במקרים דחופים ניתן לפנות ל ביקור רופא .</RemarkText><ShowOrder>18</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בתאריך 29.05.2020 המרפאה תהיה סגורה בשל חג שבועות</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואת משפחה וילדים ניתן לקבל ב אמצעות פגישה טלפונית עם הרופא שלך. תיאום תור באתר כללית או באפליקציה .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>7BC34F3C40E6163C7408CF46EB182E32</EmployeeID><EmployeeName>מר ולדימיר אלוין</EmployeeName><ServiceName>שירותי אחות</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCEFAD6AE513F6F66DABD551A9138E65</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רוסנה שיראל בלכטר פלטי</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>E091DD2E44022D9EB0E4FA909AB859E7</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ורה גוליק</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1E3B5769189A21F1CC26FDE5BCC20EB5</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רנטה זלוט סיינר</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>FF2B637D8830BAE94EE3498F4403FF31</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר איגור טורחוב</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>F2A8AE93B42DC4C9C448B03B77648FC4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רעיסה צירקין</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>53251</DeptCode><DeptName>נוה דוד - בית מרקחת - חיפה</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>כללי1Truehttp://sps-app.com/SoW
נוה דוד - חיפה18293528/05/2020 17:58:25Falseנוה דוד - חיפה53250חיפההמלך דוד10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8108300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8371847</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8108300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8371847</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר טורחוב איגור114,3, 43גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> ביום ה ה- 28.05.2020 המרפאה תיסגר בשעה 12:00 בשל חג שבועות . במקרים דחופים ניתן לפנות ל ביקור רופא .</RemarkText><ShowOrder>18</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בתאריך 29.05.2020 המרפאה תהיה סגורה בשל חג שבועות</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואת משפחה וילדים ניתן לקבל ב אמצעות פגישה טלפונית עם הרופא שלך. תיאום תור באתר כללית או באפליקציה .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0659שירותי אחותכללי1Truehttp://sps-app.com/SoW
נוה דוד - חיפה18293628/05/2020 17:58:25Falseנוה דוד - חיפה53250חיפההמלך דוד10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8108300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8371847</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8108300</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8371847</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-10-22T13:34:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר טורחוב איגור114,3, 43גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> ביום ה ה- 28.05.2020 המרפאה תיסגר בשעה 12:00 בשל חג שבועות . במקרים דחופים ניתן לפנות ל ביקור רופא .</RemarkText><ShowOrder>18</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בתאריך 29.05.2020 המרפאה תהיה סגורה בשל חג שבועות</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואת משפחה וילדים ניתן לקבל ב אמצעות פגישה טלפונית עם הרופא שלך. תיאום תור באתר כללית או באפליקציה .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית01597בדיקומטכללי1Truehttp://sps-app.com/SoW

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש